Opinia Tureckiego Klubu Ekologicznego na temat realizacji inwestycji ,,Geotermia Turek”

Jest gorąca woda pod Turkiem

TKE od początku popierał budowę Geotermii Turek. Współorganizowaliśmy 3 konferencje naukowe na temat wód geotermalnych pod naszym miastem i możliwość ich wykorzystania. Między innymi poprzez swoje działania przekonaliśmy władze samorządowe miasta Turku do wybudowania geotermalnego źródła ciepła.

Przygotowany projekt i jego realizacja od samego początku budził nasze wątpliwości. Już 3 sierpnia 2018 r. wraz z 2 innymi podmiotami wystosowaliśmy list otwarty ogłoszony w prasie i Internecie pt. „Odwiert na 2200 m graniczy z sabotażem. Wód geotermalnych trzeba szukać głębiej”, gdzie proponowaliśmy wstrzymanie się z ogłoszeniem przetargu na wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód geotermalnych o głębokości 2200 m, do czasu poprawienia dokumentacji i uzyskania dodatkowego dofinansowania, tak aby, wykonać odwiert na głębokość co najmniej 5000 m.

Na terenie Turku wykonane już zostały 2 otwory głębokie Turek 1 i Turek 2 o zbliżonej głębokości – argumentowaliśmy. Nasze zdanie oparliśmy na konsultacjach z prof. Jackiem Zimnym z AGH ekspertem w dziedzinie wykorzystania energetyki odnawialnej w tym geotermalnej, członka powołanej przy Prezydencie RP Narodowej Rady Rozwoju. Po odrzuceniu naszego stanowiska opublikowaliśmy kolejny list pt. „Koło zrobi odwiert na 3600 m, a Turek na 2200 m”, gdzie uzasadniliśmy nasze stanowisko.

Jest gorąca woda pod Turkiem

Pisaliśmy m.in. „Trudno dostrzec celowość wykonania otworu badawczego o głębokości 2200m. Istnieje konieczność dokonania analizy szczegółowej przedsięwzięcia i wykonania otworu badawczego o głębokości co najmniej 5000 m. Pozyskane środki zostaną dobrze użyte a uzyskane efekty służyć będą społeczności Turku bardzo długo. Uzyskanie wód geotermalnych o temp. ok. 140 stopni C, a nawet wyższej umożliwi jej bezpośrednie stosowanie, do podgrzewania wody grzewczej, a także po zastosowaniu sprężarkowych pomp ciepła, do produkcji energii elektrycznej. Schłodzona woda mogłaby mieć zastosowanie uzdrowiskowo lecznicze, a nawet jeśli będzie jej odpowiednia jakość, do bezpośredniego spożycia, w tym w instalacji wodociągowej.

Tymczasem wg ogólnie dostępnych informacji wykonany odwiert dotarł do zasobów wody dolno jurajskiej o wydajności 54 m3 na godzinę (15 l /s), o temperaturze 77,9 stopni C i mineralizacji 130 mg/l stąd ilość ciepła ,,czysto geotermalnego” pozwoli zaspokoić zaledwie ok. 15% potrzeb miasta – praktycznie ledwo starczy na ciepłą wodę. Przy nakładach przekraczających 90 mln zł i prawdopodobnie z uwagi na duże koszty amortyzacji nie wpłynie na zmniejszenie ceny ciepła w mieście.

Przywołany wcześniej przykład geotermii Koło która została uruchomiona 2 marca 2024 r. kosztowała 108,75 mln zł. Wykonano otwór o głębokości 3 km, wydajności 260 m sześć/h i temp. 85 stopni C. Uzyskano 5 razy więcej ciepła niż w Turku i ta ilość ciepła wystarczy do ogrzewania miasta Koła i przyczyni się w istotny sposób do zmniejszenia cen energii cieplnej a także znacząco wpłynie na stan środowiska naturalnego.

Zmarły w 2020 r. były rektor AGH wiceprezes PAN autorytet w zakresie geologii górniczej szczególnie geotermii prof. Roman Ney wyrażał opinię

,,Geotermia w Polsce opłaca się pod warunkiem, że są dobrze przygotowane projekty”.

Czy Geotermia Turek do takich należy?


Tagi: , ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.