Koncepcja odświeżenia pl. Wojska Polskiego

Turek. Koncepcja odświeżenia pl. Wojska Polskiego

Urząd miasta zaprezentował koncepcję odświeżenia pl. Wojska Polskiego. Będzie ona jeszcze konsultowana z konserwatorem zabytków.

Układ urbanistyczny turkowskiej starówki leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Wszelkie prace w jej obrębie muszą być więc uzgadniane z konserwatorem. Tak będzie również z koncepcją odświeżenia starówki, jaką opublikował Urząd Miejski w Turku. Urzędnicy nazywają to rewitalizacją, ale jest to niepotrzebne deprecjonowanie pojęcia “rewitalizacja”. Układ funkcjonalny pl. Wojska Polskiego nie ulegnie zmianie.

Koncepcja zakłada pozostawienie maksymalnie dużej ilości zieleni oraz fontannę w centralnym punkcie placu, z dyszami wybijającymi wodę na poziomie nawierzchni. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy prac w formule zaprojektuj i wybuduj.

W mediach społecznościowych zaprezentowana koncepcja wzbudziła duże zainteresowanie. Widać, że temat rewitalizacji (tej faktycznej) jest dla mieszkańców ważny.

Rys. miasto Turek

Tagi: ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.