Rada miasta przyjęła stanowisko w obronie dochodów miasta. PiS było przeciw

Sesja Rady Miejskiej Turku

Stanowisko dotyczące pogarszającej się sytuacji finansowej polskich samorządów było powodem burzliwej dyskusji na sesji rady miasta. Radni PiS podnosili, że ma ono wydźwięk antyrządowy oraz że treść została narzucona “z góry”. Przewodnicząca rady wyjaśniała, że radni mieli prawo zgłaszania swoich poprawek do tekstu stanowiska i tego nie uczynili.

Stanowisko w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego jest odpowiedzią środowiska samorządowego na politykę rządu. Stanowisko jest stonowane i odpowiada potrzebom chwili. Trudno uznać za właściwe, by populistyczne obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości miały finansować samorządy. Na dłuższą metę jest to nie do udźwignięcia. Dlatego domaganie się, by za wzrostem powierzonych zadań samorządom szło adekwatne ich finansowanie, jest słuszne i zgodne z zapisami Konstytucji.

Radni PiS w osobach Grzegorza Wojtczaka i Dariusza Jasaka podnosili, że rada nie powinna uchwalać tekstu antyrządowego. Kwestionowali także treść z uwagi na to, że została ona opracowana na zewnątrz rady. Na uwagę przewodniczącej rady, że podczas prac w komisjach ani na sesji nie wnosili propozycji własnych poprawek, nie potrafili przekonująco odpowiedzieć. Wg nich cała treść jest na tyle zła, że nie nadaje się do jej poprawiania.

Inicjatywa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski?

Mariola Kadrzyńska-Siwek wyjaśniała, że stanowisko jest inicjatywą Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski i jest przyjmowane przez szereg samorządów. Radny Jasak szybko “wygooglał”, że prezes stowarzyszenia jest członkiem Nowoczesnej. Ta w sumie nieprawdziwa informacja omal nie doprowadziła do zmiany decyzji przez Macieja Aniołczyka, członka partii Razem. Radny Ziemi Turkowskiej zapowiedział, że zagłosuje za przedkładanym stanowiskiem, ale w przyszłości będzie bacznie brał pod uwagę, kto jest autorem apeli i stanowisk procedowanych na sesji. Dla radnego informacja kto jest autorem jest równie ważna jak sama treść.

Informacja podana przez Dariusza Jasaka o politycznym zaangażowaniu Jacka Gursza prezesa SGiPW była mało precyzyjna. Burmistrz Chodzieży, która przyjęła 16 grudnia dokładnie takie stanowisko, jest członkiem nie Nowoczesnej, ale Platformy Obywatelskiej. Pewnie niewiele to zmieni w podejściu radnego Aniołczyka. Sprawdziliśmy również stronę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Nie znaleźliśmy na nich spornego dla turkowskich rajców przedmiotowego stanowiska.

Skontaktowaliśmy się z Jackiem Gurszem, który wyjaśnił nam, że stanowisko jest inicjatywą zarządu SGiPW, a jego treść została rozesłana drogą emailową do samorządów.

 

Stanowisko Rady Miejskiej Turku
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego

Do 15 listopada 2019 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci przedłożyli swoim radom i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekty uchwał budżetowych na 2020 rok. Ten ustawowy obowiązek został wykonany, jednakże realizacja kolejnego budżetu w wielu przypadkach wymagać będzie podwyższenia podatków i opłat lokalnych, a także zmniejszenia wydatków bieżących, zrezygnowania z części inwestycji, czy remontów infrastruktury komunalnej.

Odciążenie podatkowe Polaków wpływa korzystnie na ich bezpośrednią sytuację finansową, co należy przyjąć z zadowoleniem. Jednak przerzucanie na barki samorządów lokalnych kosztów polityki rządowej, powoduje wyraźne uszczupleniu dochodów własnych JST. Ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyżki wynagrodzeń np. w oświacie i służbie zdrowia, czy podniesienia płacy minimalnej i zasad jej naliczania, wreszcie ciągłe niedofinansowanie zadań zleconych oraz podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług, powodują niebezpieczne dużą rozpiętość między dochodami a wydatkami.

Trudno się spodziewać, aby prognozowany wzrost dochodów z podatków, zapobiegł problematycznej sytuacji, szczególnie że przychód zależeć będzie od trudnej do przewidzenia koniunktury gospodarczej. Brak konkretnych rekompensat pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych, prowadzić będzie nieuchronnie do pogorszenia jakości życia mieszkańców naszych małych ojczyzn.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, czując odpowiedzialność za pomyślny rozwój społeczności lokalnych, wnosimy o ustawowe zmiany zasad organizacji finansów publicznych i daleko idące ich przemodelowanie z poszanowaniem konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów do zadań powierzonych samorządom (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP).

Wcześniej takie stanowisko przyjęła rada Gminy Brudzew oraz Rada Gminy Turek. Pisaliśmy o tym w artykule: Trudna sytuacja finansowa samorządów / stanowisko Rady Gminy Turek 


Tagi: , , , , , ,

« Kwiecień 2021 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.