Wójt Mikołajczyk dał radę. Imponujący budżet zrealizowany

Turek. Sesja rady gminy

“Patrząc przez pryzmat inwestycji myślę, że był to budżet bardzo udany i dobrze zrealizowany” – mówił Karol Mikołajczyk po prezentacji sprawozdania z wykonania budżetu za 2018. Budżetu, którego wydatki wyniosły blisko 55 mln zł przy dochodach w wysokości przeszło 44 mln zł. Wyrazem jego poparcia było jednogłośne głosowanie “za” udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Turek.

Radni ocenili dziś pracę wójta przede wszystkim w zakresie działalności finansowej gminy. Nim jednak zagłosowali nad uchwałą Karol Mikołajczyk musiał uzyskać wotum zaufania z raportu o stanie gminy. To nowa jakość, nowa sytuacja w samorządzie – mówił włodarz przystępując do omówienia raportu liczącego sobie 50 stron. Od tego roku bowiem organy wykonawcze są zobligowane w terminie do 31 maja przekazać radnym taki dokument. Istotą jest przedstawianie wszelkiej aktywności i działań włodarzy w różnych przestrzeniach gminy. Stąd też można w nim znaleźć działania związane z inwestycjami, pozyskaniem środków zewnętrznnych, edukacji, pomocy społecznej, gospodarki przestrzennej, a także realizacji uchwał.

Budżet 2018 stał przede wszystkim inwestycjami

W raporcie wójt gminy Turek dużą uwagę poświęcił inwestycjom. Do najważniejszych zaliczył:

 • ostatni etap budowy kanalizacji Obrzębin i Cisew oraz dodatkowych odcinków (łącznie na kwotę 6 mln zł)
 • modernizację trzech stacji uzdatniania wody (ponad 3 mln zł)
 • inwestycję drogową Obrzębin – Słodków Kol., czyli drogę łączącą dwa cmentarze (ponad 6 mln zł)
 • budowę odcinków sieci wodociągowej (361 tys. zł)
 • modernizację stacji uzdatniania wody w msc. Grabienie (192 tys.zł)
 • gmina dołożyła kwotę 100 tys. do przebudowy drogi w msc. Kaczki Średnie
 • rozbudowa oświetlenia to ponad 550 tys. zł
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków (całe zadanie na kwotę 3 mln zł)
 • przebudowę drogi gminnej w Turkowicach (268 tys. zł) i ul. Wrzosowej (ponad 460 tys. zł)
 • przebudowę SP w Kaczkach Średnich (760 tys. zł)
 • zakup samochodu dla OSP Kaczki Średnie przy dofinansowaniu z PSP Turek i FOŚiGW (391 tys. zł)
 • rozbudowę cmentarza komunalnego przy współpracy z miastem Turek (270 tys. zł)
 • plac zabaw w Wietchininie (ponad 50 tys. zł) oraz Szadowie Pańskim
 • ponadto wiele zadań zrealizowano z funduszu sołeckiego.
Łącznie wartość wszystkich inwestycji zrealizowanych w roku 2018 wyniosła przeszło 23 mln zł

–  Wielu z państwa radnych pamięta, że sukcesem poprzednich lat była realizacja inwestycji na poziomie 7 – 8 mln zł. W roku 2018 możemy mówić o kwocie, jak na możliwości naszego samorządu imponującej. Udało się to zrealizować, bo pozyskaliśmy dużo środku zewnętrznych na ogólną kwotę ponad 15 880 mln zł – zaznaczył wójt.

W raporcie można zaleźć także informacje dotyczące polityki społecznej, programu ochrony środowiska, czy oświaty. Największe wydatki poniesiono właśnie na tę ostatnią pozycję. W minionej kadencji rady przeznaczono na nią 17 mln zł. W przypadku naszej gminy właściwym stwierdzeniem jest, że gmina Turek inwestuje w oświatę. Dokłada do subwencji, którą otrzymuje z budżetu państwa – zaznaczył Karol Mikołajczyk. I tak w 2018 była to kwota ponad 4 581 mln zł, wcześniej w roku 2017 było to – 4 239 mln zł, a w 2016 – 3 878 mln zł.

 Zmiany wynikające z nowego ustroju szkolnego  – ja bym tego nie nazywał reformą tak na marginesie – spowodowały, że edukacja kosztuje więcej i będzie jeszcze więcej – mówił wójt.

Radni nie debatowali na sesji nad raportem i jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania.

Wykonanie rekordowe i trudne do powtórzenia

W roku 2018 zaplanowano dochody na kwotę ponad 47 mln zł, a wydatki na blisko 55 mln zł. W rezultacie dochody wyniosły przeszło 44 mln zł a wydatki 52 mln zł. Wolne środki to kwota ponad 7 mln zł. Na koniec roku zadłużenie wyniosło około 9 mln zł i były głównie pożyczki zaciągnięte z WFOŚiG. Jednak już na koniec roku planuje się, że kwota ta zmniejszy się do 4 700 mln zł. Gmina otrzymała subwencje oświatową w wysokości przeszło 8 mln zł, jednakże wydatki i to bez inwestycji sięgnęły 13 mln zł. W podsumowaniu z wykonania budżetu na 2018 włodarz stwierdził, iż był to budżet udany i dobrze zrealizowany.

Z kolei przewodniczący rady Ireneusz Kolenda wykonanie budżetu określił jako rekordowe i trudne do powtórzenia. Nałożyła się na to kumulacja środków zewnętrznych, które można było pozyskać. – Sami mieszkańcy ocenią, jak infrastruktura techniczna i nie tylko wokół ich domów, miejscowości się zmieniła. Ponosimy odpowiedzialność za kolejne budżety i życzmy sobie aby kolejne tak bogate i tak dobrze zrealizowane – mówił.

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium

Radni podobnie, jak w przypadku raportu o stanie gminy nie mieli uwag co do jego wykonana i jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi.

Kiedy był uchwalany budżet na 2018 rok wtedy pan przewodniczący powiedział – dobrze by 3/4 tego zrealizowano. Udało nam się z tego budżetu zrealizować trochę więcej niż 3/4, praktycznie tylko nieliczne zadania nam wypadły, część już zrealizowaliśmy w tym roku, a część będzie zrealizowanych. Udało się to zrobić dzięki dobrej współpracy z państwem, z tą radą jak i z radą poprzedniej kadencji – mówił dziękując radnym obecnej i poprzedniej kadencji –  To był rok niewątpliwie trudny, bo faktycznie realizacja tych wszystkich zadań i jeszcze kwestia posykiwania środków zewnętrznych nie było łatwe. Trudno, żeby budżety w kolejnych latach wyglądały tak jak 2018 – wydaje się to być niemożliwe – ale będziemy robić wszystko, aby te budżety były na miarę nie tylko naszych możliwości – dodał.


Tagi: , , , , ,

« Listopad 2019 » loading...
P W Ś C P S N
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
wt 19

Turek. Zbiórka używanych zabawek

6 listopada - 2 grudnia
wt 19

Wystawa “Nasza Polska w sercu Władysławowa”

11 listopada godz. 10:00 - 11 grudnia godz. 18:00
wt 19

Wystawa. „Turek 2019” – triennale

15 listopada - 31 grudnia
śr 20

Turek. Biesiada Piosenki z myszką

20 listopada godz. 16:00 - 18:00
czw 21

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.