Burmistrz Turku nie wypłacił urzędnikom w terminie wynagrodzenia za sierpień

Jerzy Wesołowski
Komunikat w sprawie niewypłacenia w ustalonym terminie pracownikom Urzędu Miejskiego w Turku wynagrodzenia za pracę za m-c VIII/2017 r.

Komisja MOZ NSZZ „Solidarność” przy Starostwie Powiatowym w Turku (Komisja MOZ) informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Turku nie otrzymali w ustalonym terminie, tj. do dnia 29 sierpnia 2017 r., bezspornych świadczeń pieniężnych w postaci wynagrodzenia za pracę za m-c VIII/2017 r.

Jest to pierwszy tego rodzaju przypadek w historii samorządu  miasta Turek, aby pracownicy Urzędu Miejskiego w Turku nie otrzymali w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę.

Komisja MOZ przypomina, że do podstawowych obowiązków pracodawcy, zgodnie z art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy, należy terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie za pracę. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całego należnego wynagrodzenia, narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, nawet jeśli niepozyskanie środków finansowych na ten cel było przezeń niezawinione, a nieterminowe realizowanie obowiązku dotyczy części wynagrodzenia za pracę. Prawidłowa wypłata wynagrodzenia za pracę oznacza jego wypłatę w pełnej wysokości zgodnie ze stosowanymi stawkami i metodami płacy.

Niewypłacenie w terminie wynagrodzenia za pracę powoduje powiększanie się długu pracodawcy o odsetki ustawowe za zwłokę.

Komisja MOZ, aby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem, zwróciła się do Romualda Antosika Burmistrza Miasta Turku z wezwaniem do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę oraz żądaniem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia za pracę pracownikom Urzędu Miejskiego w Turku za m-c VIII/2017 r., do dnia 10 września 2017 r.

Ponadto Komisja MOZ zwraca uwagę, że niewypłacenie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę jest, zgodnie z  art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, wykroczeniem przeciwko prawom pracownika podlegającym karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

W ocenie Komisji MOZ, pracodawca przewidując, że w związku z awarią systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku, która wystąpiła w dniu 18 sierpnia 2017 r., może uchybić terminowi zapłaty wynagrodzenia za pracę pracownikom Urzędu, ustalonego na dzień 29 sierpnia 2017 r., godził się na to. Co oznacza, że pracodawca umyślnie działając w zamiarze ewentualnym dopuścił się popełnia wykroczenia z art.  282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Komisja MOZ, uważa, że nie istniały, żadne przeszkody, aby pracodawca w okresie 10 dni (od 18.08.2017 r. do 28.08.2017 r.), po konsultacjach ze związkami zawodowymi, wypłacił wynagrodzenia za pracę pracownikom Urzędu  za m-c VIII/2017 r., w ustalonym terminie, tj. do dnia 29 sierpnia 2017 r., na podstawie listy płac z miesiąca poprzedniego (VII/2017 r.), a następnie jej skorygował do wysokości prawidłowej. Jednak pracodawca zaniechał podjęcia takich czynności, co doprowadziło do niewypłacenie w terminie wynagrodzenia za pracę za m-c VIII/2017 r., pracownikom Urzędu Miejskiego w Turku.

W imieniu Komisji MOZ MOZ NSZZ „Solidarność”
przy Starostwie Powiatowym w Turku

Przewodniczący Jerzy Wesołowski


Tagi: , , ,

« maj 2022 » loading...
P W Ś C P S N
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.