gm. Turek. Znaczne zmiany w budżecie

gm. Turek. Sesja rady gminy

Ostatnia sesja Rady Gminy Turek przyniosła sporo zmian w budżecie. Jak zaznaczył wójt Karol Mikołajczyk są one dość znaczące – “chodzi o kwotę i ważność zadań, które poprzez przesunięcia chcielibyśmy realizować”.

26 czerwca, wójt poinformował, że jest już wiele rozstrzygnięć przetargowych. Jednak do przekazania miał również mniej radosną nowinę, a mianowicie przetargi dotyczące inwestycji wychodzą drożej niż kosztorysy inwestorskie.

Pamiętacie państwo, jak jeszcze kilka lat temu mogliśmy z góry założyć, że po przetargu koszt realizacji zadania będzie na poziomie do 60% kosztorysu inwestorskiego. Teraz bardzo często się dzieje tak, że najtańsze oferty dużo przewyższają kwotę kosztorysu inwestorskiego – mówił wójt.

Wśród rozstrzygniętych przetargów jest ten na budowę drogi do cmentarza Obrzębin – Słodków Kolonia, czy modernizacja SP w Kaczkach Średnich. Znane są też rozstrzygnięcia, co do złożonych wniosków na zadanie, które gmina chciałaby realizować z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Droga Obrzębin – Słodków Kolonia wprowadzona do budżetu

W związku z tym do budżetu wprowadzono kwotę na zadanie

  • budowa drogi gminnej Obrzębin – Słodków Kolonia, obejmującą budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia – 3 700 000,00 zł,

Najkorzystniejsza oferta jaka została złożona w przetargu na to zadanie była na kwotę 5 670 000,00 plus koszt nadzoru inwestorskiego. Gmina zaś dysponuje w budżecie kwotą, którą ma otrzymać od wojewody. Kosztorys inwestorski przy tym zadaniu opiewał na 4 300 000,00 zł, stąd też potrzeba zwiększenia budżetu.

Ze względu na wysokie koszty tej “sztandarowej inwestycji”, jak ją nazwał wiceprzewodniczący rady Stanisław Kaczmarek wniósł on formalny wniosek o to, aby do tego zadania dołożyło się miasto Turek. Jako argument przytoczył, że z drogi korzystać będzie wielu mieszkańców Turku. Ponadto zaznaczył, iż miasto również poprosiło gminę o partycypację w kosztach przebudowy innej ulicy

Wiemy, że miasto też się do nas zwróciło z prośbą o wsparcie finansowe przebudowy ulicy Kaczmarskiego. Myślę, że można by to połączyć, takie jedno wsparcie z drugim wsparciem. Liczę, że pan wójt w odpowiedni sposób to przedstawi panu burmistrzowi. Może to by były takie elementy zacieśniające współpracę między gminą Turek a miastem Turek.

Dodatkowo do budżetu dołożono m.in. na:
  • budowę i przebudowę dróg osiedlowych w m. Turkowice, Żuki, Cisew – 1 300 000,00 zł,
  • przebudowę drogi wewnętrznej w m. Szadów Pański – 200 000,00 zł,
  • przebudowę drogi wewnętrznej w m. Żuki – 83 000,00 zł,
  • budowę odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy – 235 000,00 zł,
  • budowę odcinków sieci sanitarnej w m. Słodków Kolonia – 230 000,00 zł,
  • bieżące utrzymanie dróg – 240 000,00 zł,
  • modernizację SP w Kaczkach Średnich 670 000 zł,
  • przebudowę boiska w m. Kowale Księże – 82 000 zł.

Łącznie zwiększono wydatki o kwotę 5 075 520 zł, w tym inwestycyjnych o kwotę 4 821 956,22 zł. Plan budżetu na inwestycje zwiększył się do kwoty 21 734 158,36 zł.

To jest kwota bardzo duża porównując kwoty w poprzednich latach, czy chociażby w poprzedniej kadencji, która przecież też była dobra. To zadania związane głównie z gospodarką kanalizacyjną, czy chociażby z realizacją zadań drogowych powodują kwotę taką a nie inną wydatków – argumentował Karol Mikołajczyk.

Swoje obawy, co do realizacji zadań inwestycji drogowych, wyraził w związku z tym co się dzieje na rynku – są problemy z kupieniem masy, są problemy z kruszywem, są problemy z kostką, z wykonawcami, ale miejmy nadzieję, że te zadania się w tym roku uda zrealizować – kontynuował włodarz.

Ponadto do budżetu zostały wprowadzane dochody związane z przyznanymi dotacjami na zakup nowości wydawniczych dla szkół. Natomiast zlikwidowano środki na zadania o charakterze sportowym, tzw. Otwarte Strefy Aktywności.


Tagi: , , , , ,

Kalendarz wydarzeń

« Maj 2019 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
sob 25

Turek. Wystawa Na zdrowie

6 maja - 27 czerwca
sob 25
sob 25
sob 25

Dni Malanowa

25 maja - 26 maja

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.