Kawęczyn. Jest wotum zaufania i absolutorium dla Jana Nowaka

Kawęczyn. Sesja rady gminy - Jan Nowak

“I chociaż wiele jeszcze zostało do zrobienia na rzecz rozwoju gminy Kawęczyn to systematyczne, konsekwentne, a przede wszystkim wspólne działanie pozwoli osiągnąć zaplanowane cele” – podkreślił podczas czwartkowej sesji wójt Jan Nowak. W jej trakcie, kawęczyńscy radni udzielili mu wotum zaufania i absolutorium.

Radni jednomyślnie przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Po obszernym omówieniu raportu o stanie gminy wójt podkreślił, że zrealizowane działa napawają optymizmem. Widoczna jest także duża aktywność różnego rodzaju podmiotów funkcjonujących na terenie gminy Kawęczyn. Konieczne jest jednak podjęcie działań, które do tej pory nie zostały zrealizowane.

Podsumowując rok 2018 należy stwierdzić, że zostało podjętych wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano wiele ważnych zadań. Nie pozwoliły wprawdzie na pełne rozwiązanie wszystkich problemów, ale na pewno przybliżyły do osiągnięcia wyznaczonych celów. I chociaż wiele jeszcze zostało do zrobienia na rzecz rozwoju gminy Kawęczyn to systematyczne, konsekwentne, a przede wszystkim wspólne działanie pozwoli osiągnąć zaplanowane cele – zaznaczył Jan Nowak.

Radni jednomyślni w sprawie absolutorium

Podczas sesji jednym z głównych punktów obrad było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi za rok 2018. Głosowanie poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Jak można było usłyszeć, w ubiegłym roku wydatki gminy wyniosły przeszło 24 mln zł. Na same wydatki majątkowe wydano przeszło 3 mln 600 tys. zł. Wśród działań, które pochłonęły środki z budżetu wymieniano m.in.

  • 1 mln 370 tys. zł na infrastrukturę wodociągowa i sanitarną,
  • 629 tys. zł na gospodarkę odpadami komunalnymi,
  • oświetlenie uliczne 449 tys. zł, czy świetlice 98,5 tys. zł.

Na drogi wojewódzkie wydano 50 tys. zł (budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Głuchów – Tokary ), powiatowe 90 tys. zł (budowa chodnika w msc. Skarżyn) oraz gminne 1 mln 823 tys. zł. Oświata kosztowała gminę przeszło 6 mln zł, a OSP 262 tys. zł. W roku minionym nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek, operowano dochodami z roku bieżącego.


Tagi: , , ,

« Grudzień 2019 » loading...
P W Ś C P S N
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
pt 06

Wystawa “Nasza Polska w sercu Władysławowa”

11 listopada godz. 10:00 - 11 grudnia godz. 18:00
pt 06

Wystawa. „Turek 2019” – triennale

15 listopada - 31 grudnia
pt 06

Turek. Akwarela Water Colour

29 listopada 2019 - 2 stycznia 2020
sob 14

Turek. Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła

14 grudnia godz. 14:00 - 15 grudnia godz. 18:00

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.