Odpis aktu stanu cywilnego bez wychodzenia z domu

Odpis aktu stanu cywilnego tj. urodzenia, małżeństwa czy zgonu można otrzymać także bez wychodzenia z domu. Została wdrożona e-usługa umożliwiającą o jego wnioskowanie online. Potrzebny jest tylko dostęp do internetu oraz bezpłatny profil zaufany.

Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov. Składając wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego przez internet najpierw potwierdzamy naszą tożsamość, np. profilem zaufanym. Następnie należy określić, o jaki rodzaj aktu wnioskujemy oraz kogo on dotyczy. Ponadto trzeba też wybrać sposób odbioru: osobiście, pocztą lub na skrzynkę ePUAP. Dalej sprawdzamy poprawność naszych danych osobowych, później określamy cel wydania odpisu oraz sposób zapłaty. Składający wniosek otrzyma urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Kto może otrzymać odpis?

Odpis może uzyskać każda osoba, której akt dotyczy, oraz jej małżonek, inne osoby z bliskiej rodziny, jak np. rodzeństwo. Ponadto otrzyma go przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun, osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu,  sąd, prokurator, organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny, instytucja administracji publicznej jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Odpis aktu może być skrócony, skrócony wielojęzyczny oraz zupełny. Odpis w przypadku formy elektronicznej odpis opatrzony będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność.

Jaki czas oczekiwania na odpis?

Jeśli akt dotyczy ciebie, twoich dzieci lub rodziców, czy też twojego małżonka i jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego to otrzymasz go automatycznie. W przypadku gdy dany akt nie został jeszcze wprowadzony do rejestru elektronicznego to w ciągu 7 dni – 10 dni.

Ile zapłacisz za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego?

Odpis aktu można dostać bezpłatnie, jeśli potrzebujesz go na przykład w sprawie: uzyskania dowodu osobistego lub paszportu, świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,
ZUS, alimentów, przyznania: opieki, kurateli, adopcji, zatrudnienia czy wynagrodzenia za pracę. W innych zapłacisz

  • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny w formie papierowej),
  • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego,
  • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika – zapłacisz dodatkowo 17 zł za pełnomocnictwo.

Jeśli wysyłasz wniosek online, masz do wyboru 2 sposoby płatności: płatność online, przelew bankowy lub pocztowy.


Tagi:

« Kwiecień 2021 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.