Przykona. Budżet wykonany, Broniszewski z absolutorium

Przykona. Sesja Rady Gminy

Wójt Mirosław Broniszewski otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Radni Rady Gminy Przykona, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdaniami wójta i skarbnika gminy Marzeny Macikowskiej opowiedzieli się jednogłośnie za jego udzieleniem.

Wyjątkowo wcześnie w tym roku w gminie Przykona przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium wójtowi. Była to jedna z dwóch najważniejszych sesji dla samorządowców. Pierwsza to przyjęcia budżetu na rok kolejny.

Budżet 2017 w liczbach

Plan dochodów w gminie na rok 2017 zakładał ponad 32 mln 165 tys. zł, z czego wykonanie wyniosło blisko 31,5 mln zł. Wydatki planowane były na ponad 33 mln 608 tys. zł, a wyniosły blisko 31,5 mln zł.

Planowany deficyt budżetu osiągnął w roku minionym poziom 1 443 573,41 zł  i został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1 429 447,30 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 14 126,11 zł.

W ujęciu kasowym wykonanie budżetu za rok 2017 zamknęło się wynikiem dodatnim w kwocie 121 196,12 zł. Na taki wynik wpływ miało wykonanie dochodów w stosunku do planu na poziomie 97,74% oraz wykonanie wydatków na poziomie 93,18% planu.

Dochody bieżące w gminie Przykona wyniosły 30,5 mln zł i stanowią 97,17% dochodów ogółem. Natomiast dochody majątkowe to 888 125,68 zł tj. 2,83% dochodów ogółem. W 2017 roku wpływy z podatków wyniosły 14 160 892,04 zł, co stanowi 43,76% dochodów ogółem.

Na 31 grudnia 2017 r. wydatki bieżące w gminie wyniosły przeszło 27,5 mln zł i stanowią 87,89% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe to kwota blisko 4 mln zł tj. 12,11% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w stosunku do planu zrealizowano 94,50%.

Potrzeb, jak wiemy jest bardzo dużo, a możliwości zrealizowania tych potrzeb są ograniczone. Chociaż się mówi w tych wskaźnikach makroekonomicznych, że rok 2017 był najlepszym rokiem. Mieliśmy wolne środki finansowe i nadwyżki budżetowe, ale i wiele nieplanowanych zadań. Z zadaniami inwestycyjnymi, te które są motorem postępu, modernizacji gminy już w roku 2017 dało się zauważyć pewne tąpnięcie w zakresie wykonawczym – mówił wójt.

Jak zauważył było to związane z ograniczoną dostępnością do rynku wykonawczego, co pociągnęło wzrost kosztów inwestycyjnych w roku 2017 i co będzie jeszcze bardziej zauważalne w roku bieżącym.

Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu przedstawiła RIO w Poznaniu, jak również komisja rewizyjna rady. Podczas głosowania radni byli jednomyślni. Wójt w swoim wystąpieniu podziękował za dobrą współpracę przy realizacji budżetu radzie sołtysom, pracownikom oraz partnerom urzędu gminy.

Niektórzy by chcieli bardzo szybko pewne rzeczy zrobić inni spowolnić pewne kwestie. Ja który musi wybierać najmniejsze zło, najmniejsze nieszczęście staram się w miarę możliwości finansowych i waszego przyzwolenia te problemy związane z funkcjonowaniem naszych mieszkańców z poprawą życia i warunków zamieszkania realizować – podkreślił po otrzymaniu absolutorium Mirosław Broniszewski.


Tagi: , , , ,

Prosimy oceń artykuł


Kalendarz wydarzeń

« Wrzesień 2018 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pt 21

Kino TUR. Iniemamocni 2

21 września - 24 września
pt 21

Kino TUR. Zakonnica

21 września - 24 września
pt 21
sob 22

Tuliszków. Rajd Rowerowy Zawrót Głowy

22 września godz. 09:30 - 12:00
sob 22
sob 22

Gm. Turek. I Rodzinny Rajd Rowerowy

22 września godz. 11:00 - 18:00

Dodaj firmę do katalogu

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.