Przykona. Gmina na pTAK

Mija już rok odkąd na terenie Gminy Przykona rozpoczęła swoją działalność Turkowska Grupa Lokalna OTOP. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji Szkoły Podstawowej w Przykonie oraz władz Gminy Przykona zainicjowano działania mające na celu ochronę ptaków na tych terenach.

Działania objęły m.in. założenie „Ogrodu na pTAK” we współpracy z organizacją ekologiczną Ptaki Polskie. Uczniowie z kółka ornitologicznego w szkole w Przykonie zagospodarowali wyznaczony teren, tworząc łąkę kwietną i ogród z roślinnością przyjazną ptakom i owadom. Zawieszonych zostało kilka budek lęgowych oraz zabezpieczono przed ptasimi kolizjami okna w przeszklonym łączniku szkoły. Akcję sfinansowała dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przykonie wraz z TGL OTOP, pod okiem Fundacji Szklane Pułapki.

Wójt Gminy Przykona zamówił również 10 budek lęgowych dla jerzyków- ptaków, które w ostatnich latach tracą swoje miejsca lęgowe przez termomodernizację budynków, uszczelnianie i renowację kościołów. Budki te zostaną zamontowane na budynku Gminy Przykona, co ma zachęcać pozostałych mieszkańców do podobnych działań, aby chronić ten gatunek. Obecność jerzyków przynosi korzyści również mieszkańcom, gdyż jerzyk jest pożytecznym ptakiem w walce z muchami i komarami.

Ptasie kolizje…

Uczniowie z kółka ornitologicznego wraz z członkami TGL OTOP nakleili ulotkę informacyjną Fundacji Szklane Pułapki o ptasich kolizjach z szybami, na przystankach autobusowych. Dzięki temu wpisy mieszkańców do rejestru ptasich kolizji posłużą do monitorowania ilości ptaków, które giną w kontakcie ze szkłem.

Wraz z członkami Klubu Żeglarskiego Złota Szekla z Przykony TGL OTOP, przy udziale pracowników Nadleśnictwa Turek, zagospodarowała teren na stanicy żeglarskiej nad zbiornikiem Przykona. Dzięki tej akcji stanica wzbogaciła się o drzewa i krzewy  przyjazne ptakom, które będą ich nowym siedliskiem i miejscem żerowania. Zbiornik sam w sobie stanowi bogate siedlisko dla ptaków, a w szczególności jest nim wyspa.

O mewach i “Nocy Sów”

Wiosną tego roku członkowie TGL OTOP wraz z obrączkarzem Tomaszem Icikiem, brali udział w obrączkowaniu mew, których kolonia jest jedną z największych na terenie Wielkopolski. Wśród licznie gniazdujących na wyspie śmieszek, znalazła swoje miejsce mewa czarnogłowa – bardzo rzadki gatunek ptaka na skalę kraju i Europy. Przyciąga ona ornitologów i miłośników ptaków z całej Polski. Na wyspie obecnie gniazdują trzy pary tego gatunku.

W ramach tegorocznej akcji „Noc Sów- na ratunek sowie płomykówce”,  TGL OTOP przygotowała ulotkę informacyjną (projekt: Karol Fornalczyk)  o szkodliwości trutek na myszy dla sów i innych gatunków zwierząt. Ulotkę rozdano mieszkańcom Gminy Przykona. Zachęca ona również do zgłaszania TGL OTOP informacji o lokalizacji sów na terenie gminy.

Bociany zaobrączkowane

TGL OTOP uzyskując akceptację gminy, złożyła projekt monitoringu bociana białego na terenie Gminy Przykona. Projekt uzyskał akceptację władz i 29.06.2020 przeprowadzono działania obejmujące monitoring bocianich gniazd, sprawdzanie zawartości gniazd, usunięcie sznurków i elementów plastikowych, które bociany wraz ze słomą i gałęziami wplątały w gniazda. Ma to zapobiec zaplątywaniu się młodych, które często giną w ten sposób. Obrączkarz TGL OTOP – Mariusz Kępiński zaobrączkował 10 piskląt bocianów ( 3+3+2+2). Udało się odczytać jednego osobnika dorosłego. Bocian ten został zaobrączkowany jako pisklę w 2011 roku w Podgórzu, Brodnicy woj. kujawsko-pomorskie.

Po 3 latach odczytano jego obrączkę w Górach w gminie Uniejów, a teraz jest rodzicem trzech pięknych piskląt w Rogowie w gminie Przykona. Na terenie gminy jest jeszcze kilka gniazd, jednak nie zostały one zajęte przez bocianie pary. Jedno z gniazd w Ewinowie stało się jedynie miejscem nocowania zmieniających się na nim bocianów, a walka o nie trwa od kilku lat.

W okolicy zamontowano platformy, by ułatwić bocianom montaż gniazd, więc efektem może będzie sukces lęgowy w kolejnych sezonach. Jak wiadomo, bocian biały (Ciconia ciconia) jest gatunkiem chronionym.

W Polsce gniazduje największa światowa populacja tego gatunku. Obecnie lęgowych mamy ok 40 tysięcy par. Liczba ta obniżyła się jednak w stosunku do lat poprzednich o kilka tysięcy. Bocian jest narażony na cały szereg zagrożeń powodowanych przez człowieka i jego działalność. Należą do nich m.in.: obniżenie poziomu wód gruntowych, melioracje odwadniające, przekształcenia użytków zielonych w pola uprawne, zmiany pokryć dachowych i związane z tym przenoszenie się  bocianów na czynne słupy energetyczne, stosowanie w rolnictwie plastikowych sznurków używanych do wiązania siana i słomy (oplątywanie się bocianów w sznurki uniemożliwiające wylot z gniazda).

Bociany giną również podczas migracji na zimowiska rozbijając się o linie wysokiego napięcia albo zostającą zastrzelone, np. w Libanie. Bocian jest gatunkiem bezpośrednio reagującym na zmiany środowiska, a zwłaszcza na zmieniającą się dostępność zasobów  pokarmowych. Stan populacji tego flagowego gatunku oddaje bardzo dobrze stan środowiska i w związku z tym bocian jest wykorzystywany jako gatunek wskaźnikowy.

Bocian zwany jest także gatunkiem osłonowym, co oznacza, że poprzez ochronę jego żerowisk i miejsc gniazdowania (terenów podmokłych, starorzeczy, wilgotnych łąk) chroni się wiele rzadkich gatunkach roślin i zwierząt. Pożyteczność bociana w rolnictwie jest niepodważalna, ponieważ głównym składnikiem pokarmowym bociana są myszy, co pozwala na naturalną selekcje tego gryzonia.

TGL OTOP zachęca do sprawdzania wszystkich napotkanych bocianów, odczytywania ich obrączek i wprowadzania danych do Krajowej Centrali Obrączkowania, to bardzo proste, a jednocześnie ogromnie ważne dla badań prowadzonych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, który dane te analizuje we współpracy z organizacjami badającymi bociany, na całym świecie.

Dziękujemy Gminie Przykona za zaangażowanie, współpracę i ochronę czynną ptasich siedlisk. Liczymy, ze inne gminy podejmą podobne działania.

Kasia i Marta z TGL OTOP


Tagi:

« sierpień 2022 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.