Sejmik Województwa Wielkopolskiego przeciwko ,,Piątce dla zwierząt”

Krzysztof Grabowski

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli stanowisko w sprawie procedowanej przez Sejm RP ustawy tzw. „piątki dla zwierząt”. Stanowisko zostało przygotowane i zaproponowane przez Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni debatowali nad ostatnimi proponowanymi zmianami legislacyjnymi, dotyczącymi zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

Wielkopolska to bardzo rolniczy region. Wprowadzenie tak radykalnych zmian znacznie zredukowałoby możliwości produkcyjne wielu hodowców zwierząt. Ograniczenie przychodów
i zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych wpłynęłoby nie tylko na stan sektora rolniczego, ale również na inne gałęzie gospodarki. Ograniczenia związane z ubojem oraz hodowlą zwierząt doprowadziłyby do przeniesienia wielu zakładów produkcyjnych i przetwórczych do sąsiednich krajów, gdzie przepisy nie są tak rygorystyczne, a dla polskiego rolnictwa nastąpiłby odpływ znaczącej części kapitału i potencjału produkcyjnego w rolnictwie. Realizacja zapisów ww. ustawy doprowadziłaby do utraty pracy przez tysiące osób pogarszając sytuację na rynku pracy w tych niepewnych czasach. – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Zmiany należy konsultować z zainteresowanymi

Zawarte w ustawie przepisy zagrażają rentowności głównie gospodarstw małych, utrzymujących się z chowu małych i średnich stad zwierząt. Ponadto planowane ponowne procedowanie nowej ustawy, która jest przygotowywana, musi odbyć się w dialogu i porozumieniu ze wszystkimi stronami: rolnikami, izbami rolniczymi, służbami weterynaryjnymi i instytucjami nadzorującymi cały sektor rolniczy, aby zapisy nie zagroziły konkurencyjności całego sektora polskiego rolnictwa – podkreślał przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego a zarazem wiceprzewodniczący sejmiku wielkopolskiego – Jarosław Maciejewski.

Przyjęte stanowisko zwraca uwagę na ważny aspekt służb weterynaryjnych pełniących nadzór nad gospodarstwami rolnymi. Mówi także o nieokreślonej szczegółowo roli organizacji „prozwierzęcych”. W myśl nowych przepisów otrzymałyby one uprawnienia do wstępu na teren gospodarstwa rolnego, co podważałoby to wiarygodność hodowców zwierząt.

Istotnym warunkiem, na jaki zwraca uwagę sejmik w swoim stanowisku jest wydłużenie okresu przejściowego dla sektorów hodowli, których dotknęłaby likwidacja i zapewnienie im właściwych rekompensat finansowych i odszkodowań. Po szerokiej dyskusji nad proponowanym stanowiskiem ostatecznie zostało ono przyjęte. Za głosowało 18 radnych, przeciwko było 7 radnych oraz 10 radnych wstrzymało się odgłosu.

Wyniki głosowania

Wśród radnych, którzy poparli stanowisko było:

  • 5 radnych PSL,
  • 12 radnych PiS,
  • 1 radny KO,

przeciwko głosowało:

  • 5 radnych KO,
  • 1 radny Lewicy,
  • 1 radny niezrzeszony,

od głosu wstrzymało się:

  • 8 radnych KO,
  • 2 radnych Lewicy.

W załączeniu podjęte stanowisko w tej sprawie —> TUTAJ


Tagi: ,

« lipiec 2022 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.