Umowę na 3,5 mln euro podpisała Turkowska Unia Rozwoju

Umowę ramową z ramienia LGD Turkowska Unia Rozwoju podpisuje Magdalena Ciołek oraz wójt gm. Turek Karol Mikołajczyk

30 lokalnych grup działania (LGD) działających w Wielkopolsce podpisuje w styczniu 2024 r. umowy ramowe z województwem. Nasza lokalna grupa, czyli Turkowska Unia Rozwoju takową umowę podpisała w miniony poniedziałek. LGD T.U.R. dysponować będzie budżetem ok. 3,5 mln euro.

LGD działają na zasadzie stowarzyszeń obejmujących trzy sektory: publiczny, prywatny oraz pozarządowy. Mają charakter partnerstw terytorialnych. Każda z LGD opracowała w 2023 roku strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązującą na lata 2023-2027.

Warto przypomnieć, iż strategia Turkowskiej Unii Rozwoju została najwyżej oceniona przez ekspertów powołanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Miesiąc temu informowaliśmy o tym sukcesie w artykule Turkowska Unia Rozwoju z najlepszą strategią w Wielkopolsce!

105 mln euro to pula środków, które zostaną przeznaczone stricte na dofinansowanie projektów, składanych przez wnioskodawców z obszarów wiejskich objętych strategiami.

– To społeczności lokalne decydowały o kształcie strategii, potrzebach do zaspokojenia przy wsparciu środków unijnych. W nowej perspektywie finansowej mamy do dyspozycji środki europejskie pochodzące z trzech źródeł: funduszu rolnego, funduszu rozwoju regionalnego i funduszu społecznego. Dzięki temu na dalszy zrównoważony rozwój wielkopolskiej wsi przekazujemy aż 128,5 miliona euro . 
– podkreśla wicemarszałek Krzysztof Grabowski


23 mln euro to przeznaczono na zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju, a więc głównie kosztami utrzymania biur LGD, ale także na animację społeczności lokalnych, w tym organizację szeregu imprez plenerowych.

Turkowska Unia Rozwoju z budżetem 3,5 mln euro

W miniony poniedziałek, 8 stycznia w Krwonach (gm. Brudzew) LGD T.U.R. podpisała umowę ramową z województwem, reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego. Turkowska Unia Rozwoju będzie wdrażać lokalna strategię rozwoju na obszarze 8 gmin: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek (gmina wiejska), Władysławów. W perspektywie 2014-2020 grupa miała charakter międzywojewódzki, gdyż obejmowała swoim obszarem także gminę Goszczanów z woj. łódzkiego. W obecnej perspektywie finansowej LSR nie obejmowała już gminy Goszczanów. Dlatego o 5 tys. zmniejszyła się liczba mieszkańców nią objętych.

LGD T.U.R. dysponować będzie budżetem w wysokości 3 547 719,70 EUR. Strategia przez nią opracowana została oceniona przez komisję ds. oceny LSR najwyżej ze wszystkich strategii w województwie wielkopolskim.

W poniedziałek, 8 stycznia oprócz podpisania umowy nastąpiło także uroczyste otwarcie wystawy multimedialnej “Dobre bo nasze”. LGD T.U.R. współpracowała przy realizacji tego projektu. Wystawa poświęcona jest zjawiskom natury oraz zasobom obszaru. Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz piętnastominutowego filmu, stanowiącego motyw przewodni wystawy wraz z elementami sensorycznymi, podkreślającymi charakter prezentowanej tematyki. Poza wystawą w ramach projektu powstały tężnie solankowe i ogród sensoryczny. LGD uczestniczyły w warsztatach w zakresie wytwarzania produktów lokalnych oraz w Festiwalu Dobrego Smaku.


Tagi: ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.