Wójt Krasowski oceniony. Od radnego Kaszyńskiego mocne 4,5

Brudzew. Sesja rady gminy

Wójt gminy Brudzew otrzymał wczoraj wotum zaufania od rady za raport z działalności gminy. Pod lupę miniony rok pod rządami Cezarego Krasowskiego wziął m.in. Mateusz Kaszyński. W jego ocenie egzamin za rok 2018 włodarz zdał. Od radnego otrzymał mocne 4,5.

W raporcie włodarza znalazły się informacje dotyczące ogólnej charakterystyki gminy, informacje o realizacji polityki, programów, strategii, finansowania oraz inwestycji. To co buduje, jak zauważył Cezary Krasowski to demografia. Stan mieszkańców na styczeń 2018 r. to – 5913, w tym: 3020 kobiet, a już na grudzień wyniósł on 6105 mieszkańców, w tym: 3112 kobiet.

Chwilę dłużej wójt zatrzymał się nad omówieniem oświaty. Gmina w zeszłym roku otrzymała subwencję w wysokości 6.159.606,00 zł, natomiast wydatki wyniosły 11.144.839,22 zł. Zauważono, że obserwuje się odwrócenie proporcji, co do nakładów na poszczególne placówki. Jak kiedyś do SP w Brudzewie najmniej żeśmy dokładali do jednego ucznia tak teraz najwięcej – zaznaczył wójt. Wśród szkół gmina najmniej dokłada do SP w Galewie z Filią w Chrząblicach.

W całym kraju rosną ceny za odbiór odpadów komunalnych. Brudzew również nie ominęły, choć nie były drastyczne. Odpady segregowane wzrosły z 8 zł na 9,50 zł, a w przypadku niesegregowanych z 16 zł na 21 zł. Do końca roku nie powinny one wzrosnąć, ale jednocześnie wójt dodaje, że nie wie, jak będzie w przyszłym roku.

Cezary Krasowski odniósł się także do strategii rozwoju gminy. Od ZEPAK KWB Adamów SA zakupiono 30 ha ziemi. Są one uzbrajane, przygotowywana jest dokumentacja na budowę dróg. Trwają także poszukiwania potencjalnych inwestorów.

Z pełnym raportem można zapoznać się —> TUTAJ

Mocne 4,5

Głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania poprzedziła debata w sprawie przedstawionego raportu. Tutaj głos zdecydował się zabrać m.in. radny Mateusz Kaszyński.

Wydaje się, że Pan Przewodniczący nie przez przypadek na termin sesji absolutoryjnej wybrał dzień pod koniec czerwca, kiedy na uniwersytetach trwa sesja egzaminacyjna, ponieważ dziś i Wójt Gminy Brudzew staje przed Radą do egzaminu ze swojej działalności w roku 2018. W mojej ocenie egzamin ten zdał. Natomiast nad konkretną końcową oceną należy się głębiej zastanowić.

Jak zwrócił uwagę w minionym roku na inwestycje w gminie wydatkowano prawie 5,5 mln zł. Głównym obszarem zainteresowań była rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz remonty i budowa dróg. Zwiększenia nakładów wymaga jednak zdaniem radnego sam Brudzew.

Na uznanie zasługuje modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa i program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Chciałby zwiększenia dotacji lub środków na rozwój fotowoltaiki, gdyż gmina powinna postawić na odnawialne źródła energii.

Biorąc pod uwagę powyższe, za pierwsze kryterium Panie Wójcie, od radnego Kaszyńskiego otrzymuje Pan mocne 4,5. Z możliwością podciągnięcia noty, o ile na ul. Piaski i w Kolnicy powstaną chodniki, w Marulewie nastąpi modernizacja oświetlenia i parę innych rzeczy – ocenił radny.

Gmina to jednak nie tylko infrastruktura, drogi czy chodniki

O wizerunek gminy trzeba dbać. Receptą na sukces ma być lepsza komunikacja w social media. A to trochę podobno szwankuje. Jedną z udzielonych rad było zwiększenie informacji o wydarzeniach, problemach, czy planowanych przedsięwzięciach. – W dzisiejszych czasach promocja jest bardzo ważna– zauważył Kaszyński dodając, iż należy położyć nacisk na większą integrację wspólnoty lokalnej.

Co do pozyskiwania środków z zewnątrz nie miał zastrzeżeń. – Są one na dość wysokim poziomie – mówił, ale działania należy zintensyfikować.

Panie Wójcie, za drugą część również otrzymuje Pan ode mnie mocne 4,5. Nie sposób jednak omówić tutaj wszystkiego. O problemach i pomysłach będziemy dalej rozmawiać na bieżąco. W realizacji budżetu za rok 2019 i każdych następnych życzę Wójtowi, kolegom i koleżankom radnym i sobie, wielu konstruktywnych pomysłów oraz merytorycznej dyskusji. Głęboko ufam, że wspólnymi siłami, mając na względzie dobro Gminy i jej mieszkańców, uda nam się osiągnąć wielkie cele.

Wójt nie z tych co się chwali

Po takim podsumowaniu – radnego od ośmiu miesięcy, – wójt czy to podbudowany wysoką oceną, czy też ośmielony mówił, że być może nie dba właściwie o PR. Twierdzi jednak, że:

Życie płata różne figle i wole kiedy coś zostanie skończone poinformować mieszkańców na etapie końcowym. Nie w trakcie, kilkanaście razy przekazywać informacje. Mieszkańcy też widzą co w danej miejscowości jest zrobione.

Odniósł się też do OZE, gdyż w najbliższych dniach zostanie wydana decyzja środowiskowa na największą w kraju farmę fotowoltaiczną.

Jeśli inwestycja dojdzie do skutku to gmina może mieć z tego tytułu podatki w wysokości około 2 mln zł – informował włodarz.

Ponadto gmina nie spoczywa na laurach sama inicjuje działania z przedsiębiorcami. Wywołany do tablicy włodarz zaczął się chwalić. Otóż na terenie gminy powstały dwie firmy  leasingowe. Sądzi, że jeżeli branża ta będzie się dalej tak rozwijała to do budżetu trafi coraz więcej podatków od środków transportu.

Może rzeczywiście trzeba by się chwalić więcej, ale ja mam już taką naturę, że rzadko się chwalę – podsumował swoją wypowiedź Krasowski.

Zdaniem radnego Kaszyńskiego dobrze by było za pomocą mediów dotrzeć do zwykłych mieszkańców – bo to wzmaga przywiązanie do wspólnoty, a zwłaszcza, że jak zauważył radny w okresie wyborczym wójt z tym nie miał problemu i dobrze by było je wykorzystać także do promocji gminy.

Radni zwracali uwagę ponadto na działania ponad własny interes oraz zagospodarowanie terenów pod rekreację i stworzenie miejsca wypoczynku.

Najpierw wotum zaufania, później absolutorium

Na 13 radnych biorących udział w głosowaniu nad wotum zaufania dla wójta wszyscy glosowali “za”. W kolejnych punktach sesji radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała komisja rewizyjna a także Regionalna Izba Obrachunkowa. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok powinna poprzedzić dyskusja, ale tutaj radni nie mieli pytań. Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium Cezaremu Krasowskiemu.


Tagi: , , , , ,

« Sierpień 2020 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
wt 11

Tuliszków. Wakacje z Judo

1 sierpnia godz. 16:00 - 31 sierpnia godz. 16:00
wt 11

Tuliszków. Wakacje z Judo

3 sierpnia godz. 16:00 - 2 września godz. 16:00
wt 11

Tuliszków. Wakacje z Judo

4 sierpnia godz. 16:00 - 3 września godz. 16:00
wt 11

Tuliszków. Wakacje z Judo

5 sierpnia godz. 16:00 - 4 września godz. 16:00
wt 11

Tuliszków. Wakacje z Judo

6 sierpnia godz. 16:00 - 5 września godz. 16:00
wt 11

Tuliszków. Wakacje z Judo

7 sierpnia godz. 16:00 - 6 września godz. 16:00
wt 11

Tuliszków. Wakacje z Judo

10 sierpnia godz. 16:00 - 9 września godz. 16:00

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.