Wspomnienia Tadeusza Miłobędzkiego o dziejach Turku XIX wieku

Wspomnienia Tadeusza Miłobędzkiego o dziejach Turku XIX wieku

Nakładem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ukazały się wspomnienia wybitnego chemika prof. Tadeusza Miłobędzkiego (1873-1959), rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w okresie międzywojennym. Prof. Miłobędzki urodził się w Kole, a wychował w Turku końca XIX wieku, zaś do szkoły średniej uczęszczał w ówczesnej stolicy prowincji – Kaliszu.

O wszystkich tych miastach Autor barwnie i obszernie pisze w swoich wspomnieniach, odtwarzając przed nami nieistniejący już świat: kolory, blaski i cienie życia na prowincji Królestwa Polskiego pod koniec XIX stulecia. O dawnym Turku opowiada ze swadą, wspomina miejsca, ludzi, relacje społeczne panujące w powiatowym miasteczku, w którym jego ojciec – Ignacy Jakub Miłobędzki – był inżynierem-architektem powiatu.

Prof. Miłobędzki przywołuje wiele znanych postaci turkowskiego życia społecznego z tamtych lat, ale wymienia też i opisuje sporo zupełnie nieznanych faktów. Autor wspomnień zabiera nas w swiat swojego dzieciństwa i opowiada też bardzo obszernie o codzienności szlachecko-inteligenckiej rodziny zyjacej w guberni kaliskiej, w Turku i okolicach (m.in. w Przykonie czy Kawęczynie).

Do druku przygotowali: Makary Górzyński i Wojciech Głowacki

Dodatkowym walorem książki jest fakt, że znajdziemy w niej porównania Turku i Koła, a miłośniczki i miłośnicy literatury historycznej znajdą w niej wiele ciekawych ilustracji, w tym publikowanych po raz pierwszy, unikatowych fotografii z XIX wieku. 

Książkę można nabyć w siedzibie wydawnictwa, jak i w Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.

Makary Górzyński

historyk architektury i miast, adiunkt w Instytucie Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Tagi:

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.