Broniszewski z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Przykona. Sesja rady gminy

Mirosław Broniszewski podczas minionej sesji Rady Gminy Przykona otrzymał wotum zaufania. Rada udzieliła wójtowi również absolutorium. Raport o stanie gminy musiał być przedstawiony radnym do końca maja. Jak podkreślił włodarz – “Dowcip polega na tym, że na dobrą sprawę ta nowalijka, która pojawiła się po raz pierwszy w historii samorządu po 25 latach, to tak do końca samorządy nie wiedzą, albo nie wiedziały, co tego typu raport w swojej treści powinien zawierać”

Samorządy w 2018 roku “uszczęśliwione” zostały przez ustawodawcę obowiązkiem przygotowania raportu o stanie kierowanej przez siebie jednostki. W tym roku po raz pierwszy włodarze gmin, powiatów i województw zobligowani zostali do przedstawienia radnym sprawozdania ze swojej działalności. Nad dyskusją nad nim mogą wziąć udział również mieszkańcy. Na sesji zaznaczono, że raport ten powinien obejmować podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. W szczególności powinien zawierać realizacje polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy, budżetu. Jednak pierwsze raporty ujawniły też pierwsze problemy.

Wnioski nasuwające się z pierwszych debat samorządowych dotyczących raportu to to, że jedne raporty liczą po kilkaset stron. Burmistrzowie, wójtowie czy starostowie, którzy otwierają swoją kartę samorządową robią go w postaci raportu otwarcia. Inni raportu podsumowującego. My w treści ograniczyliśmy się do rzeczy najistotniejszych i najważniejszych, które ustawodawca przed nami stawia – informował wójt Broniszewski.

Z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium 

Zatwierdzeniem dokumentu było wotum zaufania dla włodarza. Za jego udzieleniem opowiedziało się 15 radnych. Później przyszedł czas na absolutorium. Jak wynika z przedstawionego sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu w wyniku wprowadzonych zmian w trakcie 2018 roku plan dochodów został zwiększony łącznie o 3.603.149,65 zł. tj. o 10,95%. Wydatki budżetu zostały zwiększone o 5.498.336,24 zł, tj. 13,46%.

Planowany deficyt budżetu w 2018 r. osiągnął poziom 7.964.922,59 zł  i został pokryty został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.549.920,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.701.943,59 zł oraz pożyczką zaciągniętą na rynku krajowym ( WFOŚiGW) w kwocie 633.539,00 zł. Wykonanie budżetu za 2018 r. zamknęło się wynikiem ujemnym (deficyt) w kwocie 4.524.663,14 zł. Dochody budżetu gminy Przykona zrealizowano w wysokości 33 947 679,81 zł co stanowi 103,20%  przyjętego planu. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 38.472.342,95 zł co stanowi 94,16%  w stosunku do  planu.

Na 31 grudnia 2018 r. wydatki bieżące w budżecie gminy Przykona wyniosły 28.067.160,83 zł, i stanowią 72,95% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to 10.405.182,12 zł tj.  27,05% wydatków ogółem. W minionym roku na budowę i przebudowę dróg wydano 6.631.047,88 zł, w tym m.in. były:

  • przebudowa drogi w miejscowości Bądków Pierwszy Etap II – przeszło 2 mln. zł
  • przebudowa ulicy  Komunalnej w Psarach. Etap II  – blisko 1,5 ml zł.
  • przebudowa ulicy Nowej w  Przykonie Etap III  – około 838 tys. zł
Fundusz sołecki zrealizowany na kwotę ok. 480 tys. złotych

Zadania zgłoszone przez poszczególne sołectwa gminy Przykona w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane na kwotę 481.220,72 zł.

Wójt pewne rzeczy kreuje, jednak bez waszej woli, bez waszego przyzwolenia wiele rzeczy byłoby pewnie niemożliwych, które przed nami każdorazowo się pojawiają podczas podejmowania decyzji. Życie samorządowe nie jest łatwym życiem i nie zawsze możemy spełnić oczekiwania wobec tych, których przychodzi nam reprezentować. Wy wobec swoich mieszkańców, ale i ja wobec mieszkańców gminy Przykona. Udaje nam się wiele rzeczy rozwiązywać przy udziale sołtysów oraz organizacji, które są naturalnym partnerem do rozwiązywania problemów – mówił włodarz. Podziękował również współpracownikom z urzędu gminy.


Tagi: , ,

« Lipiec 2019 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
sob 20

Kino TUR. Paskudy. UglyDolls

19 lipca - 22 lipca
sob 20

Kino TUR. Niedobrani

19 lipca - 22 lipca
sob 20

Dni Władysławowa

20 lipca godz. 16:00 - 23:30
nie 21

Tuliszków. Koncert Trzech Tenorów

21 lipca godz. 18:00 - 19:30
pt 26

Kino TUR. Agent Kot

26 lipca - 29 lipca
pt 26

Kino TUR. Anna

26 lipca - 29 lipca

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.