Czy powiat jest bankrutem? W 2022 r. wstrzymał płatności na rzecz PGKiM

starosta Dariusz Kałużny, prezes PGKIM Mirosław Wypiór

Trwa medialno-sądowa przepychanka pomiędzy powiatem tureckim a PGKiM. Powiat zarzuca komunalce, że bezprawnie zablokowała studzienki kanalizacyjne przy ul. Milewskiego. PGKiM z kolei informuje o wygranej w sądzie I instancji oraz podnosi, że powiat nie reguluje swoich zobowiązań w 2022 r.

Na początku czerwca starosta opublikował komunikat dot. bezprawnego działania PGKiM w Turku. Chodzi o zablokowanie studzienek kanalizacyjnych przy ul. Milewskiego. Z kolei miejska spółka zarzuca władzom powiatu manipulacje oraz informuje, że sąd I instancji uznał roszczenia PGKiM. Przy okazji wypomina powiatowi ponad milionowe zadłużenie oraz fakt nieregulowania swoich zobowiązań w 2022 r. Ponadto zarzuca niszczenie elementów kanalizacji deszczowej z polecenia powiatu.

Prezentujemy poniżej treść komunikatu powiatu tureckiego z 6 czerwca 2022 r. oraz informację PGKiM nadesłana wczoraj do redakcji.

Komunikat Powiatu Tureckiego dot. bezprawnego działania PGKiM w Turku

Powiat Turecki informuje, że w dniu 02.06.2022r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku dokonało bezprawnego zablokowania studzienek kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych przy powiatowej ulicy Milewskiego w Turku.

Te działania doprowadziły do celowego uszkodzenia mienia publicznego – urządzeń kanalizacji odpływowej przez co m.in. narażają na straty mieszkańców Powiatu Tureckiego w mieście Turku. Zajęcie przez PGKiM publicznego mienia jest niezgodne z prawem, pokazuje butę i arogancki sposób działalności spółki PGKiM ze szkodą dla mieszkańców całego Powiatu Tureckiego. Bezprawne działania PGKiM polegające na takim niszczeniu publicznego mienia powiatowego mogą również stworzyć zagrożenie dla mienia mieszkańców poprzez zalewanie przyległych posesji.

PGKiM zmusza mieszkańców Turku do dokonywania bezprawnych i zawyżonych opłat za wody opadowe lub roztopowe bez jakichkolwiek regulacji prawnych, co do ich naliczania. Ponadto wysokość nakładanych na mieszkańców Turku nielegalnych opłat jest nieadekwatna do ponoszonych przez spółkę kosztów.

Powiat Turecki nie pozostaje obojętny wobec zaistniałej sytuacji zgłaszając proceder organom ścigania i pociągnie PGKiM w Turku do odpowiedzialności.

Należy podkreślić, że powyższa spółka miejska nie jest prywatnym folwarkiem, a działając na mieniu publicznym wykonuje zadania publiczne nałożone przepisami prawa. Jej jedynym udziałowcem w 100% jest Gmina Miejska Turek. Zarząd PGKiM jest zatem – w przeciwieństwie do komunikowanej sytuacji – zobowiązany do funkcjonowania zgodnie z literą prawa i do poszanowania mienia publicznego, dla dobra wszystkich mieszkańców Turku.

Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Miejska Turek. Bezpośrednią kontrolę nad spółką sprawuje Burmistrz Miasta Turku w osobie Romualda Antosika.

Starosta Turecki
Dariusz Kałużny

Wicestarosta
Władysław Karski

Czy mieszkańcy Turku mają płacić za Powiat Turecki?

Powiat Turecki, którego dług w opłatach wynosi 1.162.750,11 zł próbuje manipulować opinią publiczną, informując o rzekomych naszych bezprawnych działaniach jako PGKiM Sp. z o.o. w Turku.

Jeśli nasze działania są bezprawne, to dlaczego sąd I instancji uznał nasze roszczenia w stosunku do Powiatu Tureckiego za zasadne i wyegzekwował należność?

Jeśli pan starosta uważa to za bezprawne działanie, to dlaczego zapłacił zasądzoną wyrokiem sądu na rzecz PGKiM Sp. z o.o. kwotę 271.496,15 zł?

W związku z tym, że Powiat Turecki od 2022 r. w ogóle nie płaci, a koszty musi ponosić miejska spółka PGKiM, czyli wszyscy mieszkańcy Turku, dlatego zmuszeni byliśmy do podjęcia decyzji o odłączeniu ulicy powiatowej od kanalizacji deszczowej. Tymczasem w sądach trwają kolejne sprawy o zapłatę.

Jednocześnie informujemy, że bezprawnym działaniem jest niszczenie prawdopodobnie z polecenia Powiatu Tureckiego, elementów kanalizacji deszczowej, co zgłosiliśmy do organów ścigania.

Dlatego też z całą stanowczością będziemy stać w interesie mieszkańców Turku, działając zgodnie z prawem i egzekwując od Powiatu Tureckiego to, co się nam zgodnie z prawem należy.

Zarząd PGKiM Sp. z o.o. w Turku

Obraz jaki wyłania się z lektury obu tekstów nie nastraja optymistycznie. Niepoważni decydenci po obu stronach sporu bawią się jak chłopcy w krótkich spodenkach w piaskownicy. Wart Pac pałaca, a pałac Paca.


Tagi: , ,

« lipiec 2022 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.