Dyrektor szpitala zarzuca radnemu Deruckiemu manipulację

Marcin Derucki | SP ZOZ Turek | Krzysztof Sobczak

Szlachetna inicjatywa Kacpra Drzewieckiego zbiórki na zakup sprzętu dla ratowników medycznych została politycznie wykorzystana. Wykorzystując rodzinne koneksje radny Marcin Derucki próbował ją politycznie zdyskontować. Dyrektor szpitala w Turku zarzuca mu teraz manipulacje i zniesławiające pomówienia.

Awantura wokół przekazywania sprzętu nie służy charytatywnym akcjom na rzecz szpitala w przyszłości. Sprzęt w końcu trafił do ratowników, ale z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Niech to całe zamieszanie da do myślenia wszystkim stronom niepotrzebnego konfliktu.

Poniżej prezentujemy oświadczenie dyrektora SP ZOZ w Turku nadesłane do redakcji Turek24. Zachowujemy oryginalną pisownię.

Oświadczenie dyrektora SP ZOZ w Turku

Oświadczenie dyrektora SP ZOZ w Turku w związku z artykułem „Skargi przyniosły oczekiwany efekt. Dyrektor szpitala przyjął sprzęt”

W związku z artykułem pt. „Skargi przyniosły oczekiwany efekt. Dyrektor szpitala przyjął sprzęt” zamieszczonym w dniu 16.09.2020 roku na portalu turek.net.pl, na wstępie pragnę wyjaśnić, że złożone do Rady Powiatu Tureckiego bezpodstawne skargi nie miały żadnego wpływu na zawarcie przez SP ZOZ w Turku z Międzyzakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych przy SP ZOZ w Turku umowy użyczenia sprzętu medycznego. Co istotne, zawarcie umowy użyczenia było możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu inicjatora zbiórki pieniężnej Pana Kacpra Drzewieckiego oraz w wyniku uwzględnienia proponowanych przez Szpital w Turku zmian w umowie użyczenia, zwłaszcza uwzględnieniu w umowie wykorzystywania sprzętu medycznego w całym Szpitalu w Turku, a nie tylko wyłącznie w jednej komórce organizacyjnej.

Jako Dyrektor SP ZOZ w Turku wielokrotnie zgłaszałem wolę przyjęcia przez Szpital sprzętu w drodze darowizny lub po wprowadzeniu do umowy użyczenia proponowanych poprawek, o czym był wielokrotnie informowany przewodniczący związku zawodowego, jak również rozmawiałem w tej sprawie z organizatorem zbiórki.

Nieprawdziwe, wręcz zniesławiające jest zatem stwierdzenie zawarte w w/w artykule „mimo, że dyrektor naniósł do umowy swoje poprawki i tak nie zgodził się na przekazanie sprzętu”. Co ważne, uprzedzenia odmowa zawarcia umowy użyczenia w wersji proponowanej przez związek zawodowy spowodowana była próbą przerzucenia kosztów utrzymania sprzętu na SP ZOZ w Turku, który stanowi własność związku zawodowego, co byłoby nieracjonalne. Kolejnym powodem było uzależnianie od zgody związku zawodowego sposobu korzystania lub przechowywania sprzętu. Te zastrzeżenia do projektu umowy użyczenia zostały uwzględnione dzięki włączeniu się Pana Kacpra Drzewieckiego. Wobec czego umowa użyczenia sprzętu na warunkach akceptowalnych dla Szpitala została zawarta, a sprzęt będzie wykorzystywany na cele statutowe SP ZOZ w Turku, służąc dobru pacjentów.

Podkreślam, że uwzględnienie przez związek zawodowy uwag zgłoszonych przez SP ZOZ w Turku w piśmie z dnia 1.06.2020 roku pozwoliłoby zawrzeć umowę już w tym dniu, a nie na tych samych warunkach dopiero w dniu 10.09.2020 roku.

Ponownie serdecznie dziękuję Panu Kacprowi Drzewieckiemu za doprowadzenie do podpisania przez związek zawodowy akceptowalnej przez Sp ZOZ w Turku umowy użyczenia.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny z przykrością muszę stwierdzić, że wypowiedzi radnego Rady Miejskiej w Turku Marcina Deruckiego noszą znamiona manipulacji i celowego przeinaczania stanu faktycznego, tym samym są całkowicie nieuprawnione i fałszywe.

Biorąc to pod uwagę zaakcentować należy, że wypowiedzi te miały na celu jedynie wprowadzenia w błąd odbiorców. Postawa taka nie jest godna radnego i funkcjonariusza publicznego.

Oczekuję od radnego Marcina Deruckiego, że w swoich wypowiedziach publicznych będzie opierał się na prawdzie i rzetelnie ustalonym stanie faktycznym, oraz że zaniecha rozpowszechniania takich zniesławiających pomówień.

W tej sprawie prawda daleka jest od zastosowanych przez radnego Deruckiego manipulacji i przekłamań.

/ – / Krzysztof Sobczak


Tagi: , , , ,

« Październik 2020 » loading...
P W Ś C P S N
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
śr 21

Turek. Wystawa “Turek wczoraj i dziś – część 2″

1 października godz. 00:00 - 31 grudnia godz. 00:00

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.