Forum Rolnicze Powiatu Tureckiego 2024

Już po raz 17. Wielkopolska Izba Rolnicza, wraz z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, organizuje cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych pod nazwą „Wielkopolskie Fora Rolnicze”. O patronat nad forami, tradycyjnie wystąpiliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a ponadto – do Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Fora rolnicze to w Wielkopolsce inicjatywa bardzo dobrze znana, mająca swoją markę i ciesząca się dużym zainteresowaniem. Organizowane corocznie przez samorząd rolniczy spotkania są płaszczyzną do wymiany informacji oraz okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów wsi i rolnictwa.

Tematyka tegorocznego cyklu forów koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z aktualnym stanem wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje na temat naborów wniosków, które mają się odbyć w 2024 roku oraz przedstawiona zostanie tematyka chorób zakaźnych i bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, gospodarka łowiecka oraz gospodarka wodna. Dodatkowo poruszone zostaną bieżące kwestie i problemy rolnictwa, które już tradycyjnie omawiane są podczas forów. Do zaproponowanej tematyki dojdą kwestie lokalne, które wynikają ze specyfikacji Naszego regionu. 

Forum Rolnicze powiatu tureckiego odbędzie się 29 lutego 2024 r. o godz. 10.00
w Zespole Szkół Rolniczych CKU w Kaczkach Średnich (Aula). 

Spotkanie będzie miało formę prelekcji połączone z debatą, podczas której uczestnicy będą mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Wśród partnerów zaproszonych do projektu są:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
 • Państwowa Inspekcja Weterynaryjna,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Polski Związek Łowiecki,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Tagi: ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.