Konkurs Pięknieje wielkopolska wieś. Dotacja dla sołectwa nawet 50 tys. zł

W Piętnie oczyścili staw w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś

Logo programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+Konkurs Pięknieje wielkopolska wieś wystartował! Zarząd województwa uchwalił dzisiaj regulamin XI edycji sztandarowego konkursu Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Termin składania wniosków upływa 26 lutego 2021 roku. Można ubiegać się o dotację w wysokości nawet 50 tys. złotych.

Główny konkurs dotacyjny regionalnej odnowy wsi wystartował. Zarząd województwa na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2021 roku uchwalił regulamin XI edycji Pięknieje wielkopolska wieś. Gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie. Projekty można realizować w sołectwie lub mieście do 5 tys. mieszkańców, uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Sołectwo (miejscowość) musi być uczestnikiem programu na dzień składania wniosku. Lista sołectw (miejscowości) uczestniczących w programie.

W konkursie nie mogą uczestniczyć projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Także projekty, o których dofinansowanie gmina zabiega w ramach innych konkursów organizowanych przez UMWW, będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

Przedmiot dofinansowania

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty w zakresie: zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę sołectwa (miejscowości). Dofinansowanie można także uzyskac na projekty dot. zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych. Dopuszcza się dofinansowanie zakupu sprzętu i/lub wyposażenia w ramach realizacji projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. zakup stołów, krzeseł, sprzętu AGD w ramach remontu świetlicy) pod warunkiem, że koszt tych zakupów nie przekroczy 1/3 wartości całości projektu.

Wysokość dotacji oraz ważne terminy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10.000,00 zł i nie więcej niż 50.000,00 zł dla pojedynczego projektu.
Złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie na kwotę niższą niż 10 tys. zł lub wyższą niż 50 tys. zł, będzie podstawą do odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych. Złożenie przez gminę więcej niż 3 wniosków lub złożenie wniosków na łączną kwotę dotacji większą niż 150 tys. zł eliminuje z konkursu wszystkie wnioski złożone przez gminę.

Konkurs Pięknieje wielkopolska wieś ma od tego roku zwiększoną pulę środków na dotacje dla sołectw. Maksymalna wielkość dofinansowania projektów wyłonionych w konkursie wynosi obecnie 4,5 mln złotych.

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej należy składać w terminie do 26 lutego 2021 r. do godz. 15:30. Wypis z uchwały budżetowej potwierdzający zabezpieczenie środków w budżecie gminy na wkład własny należy dostarczyć do 31 marca 2021 r. (liczy się data wpływu dokumentu).

Projekty dofinansowane w ramach konkursu należy zrealizować najpóźniej do 15 listopada 2021 r.

Z całym regulaminem XI edycji konkursu “Pięknieje wielkopolska wieś” można zapoznać się —> TUTAJ


Tagi: ,

« Styczeń 2021 » loading...
P W Ś C P S N
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.