Koronawirus. Raport z powiatu tureckiego – stan na dzień 5.04.2020r.

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 przybiera na sile. Codziennie odnotowywane są nowe przypadki. Jaka jest aktualna sytuacja epidemiczna w powiecie tureckim. Ile osób jest zakażonych, ile objęto kwarantanną oraz ile przebywa pod nadzorem sanepidu? Codziennie raport na Turek24. 

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (5 kwietnia, 13:33):

Aktualna sytuacja na terenie powiatu tureckiego w dniu 05.04.2020r. związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

 1. Liczba osób objętych nadzorem: 7
 2. Liczba osób objętych kwarantanną: 301
 3. Liczba osób hospitalizowanych: 2
 4. Liczba osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2: 1 (kobieta w średnim wieku z pow. tureckiego, w stanie dobrym przebywa w szpitalu, miała kontakt z osobą zakażoną)

Ponadto PPIS w Turku, przypomina, że od 01.01.2020r. osoby powracające z zagranicy zobowiązane są przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub odbywania kwarantanny dane osób wspólnie zamieszkujących tj. imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu. Mieszkańcy i osoby odbywające kwarantannę na terenie powiatu tureckiego informacje mogą przekazywać telefonicznie tel. 63-280-36-82, 63-280-36-95 lub 697 777 304 bądź na adres e-mail: sekretariat@psse-turek.pl. Jednocześnie przypomina, że każdy objęty kwarantanną zobowiązany jest od 1 kwietnia do zainstalowania na urządzeniu mobilnym aplikacji „Kwarantanna domowa”.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 246 przypadków zakażenia koronawirusem, czternaście z tych osób zmarło (źródło: WUW w Poznaniu). Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 6 465 osób, hospitalizowanych jest ogółem 99 osób, poddanych kwarantannie jest 11 850 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 04.04.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (4 kwietnia, 12:11):

Aktualna sytuacja na terenie powiatu tureckiego w dniu 04.04.2020r. związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

 1. Liczba osób objętych nadzorem: 7
 2. Liczba osób objętych kwarantanną: 347
 3. Liczba osób hospitalizowanych: 2
 4. Liczba osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2: 1 (kobieta w średnim wieku z pow. tureckiego, w stanie dobrym przebywa w szpitalu, miała kontakt z osobą zakażoną)

Ponadto PSSE w Turku informuje: do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 231 przypadków zakażenia koronawirusem, dwanaście z tych osób zmarło (źródło: WUW w Poznaniu). Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 6 458 osób, hospitalizowanych jest ogółem 109 osób, poddanych kwarantannie jest 11 553 osoby (źródło: WSSE w Poznaniu 03.04.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (3 kwietnia, 11:24):6.458

Aktualna sytuacja na terenie powiatu tureckiego w dniu 03.04.2020r. związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

 1. Liczba osób objętych nadzorem: 7
 2. Liczba osób objętych kwarantanną: 350
 3. Liczba osób hospitalizowanych: 3
 4. Liczba osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2: 1 (kobieta w średnim wieku z pow. tureckiego, w stanie dobrym przebywa w szpitalu, miała kontakt z osobą zakażoną)

Ponadto PSSE w Turku zachęca do kontaktu z PPIS w Turku pod nr tel. 63 280-36-82; 63 280-36-95 ewentualnie 697-777-304, osoby które: wracają z zagranicy, miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażoną, zauważyły u siebie objawy zakażenia koronawirusem – wysoka gorączka, kaszel, duszność, niewydolność oddechowa.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 207 przypadków zakażenia koronawirusem, dziewięć z tych osób zmarło (źródło: WUW w Poznaniu). Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 6 994 osoby, hospitalizowanych jest ogółem 109 osób, poddanych kwarantannie jest 11 782 osoby (źródło: WSSE w Poznaniu 02.04.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (2 kwietnia, 12:53):

Aktualna sytuacja na terenie powiatu tureckiego w dniu 02.04.2020r. związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

 1. Liczba osób objętych nadzorem: 7
 2. Liczba osób objętych kwarantanną: 365
 3. Liczba osób hospitalizowanych: 3
 4. Liczba osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2: 1 (kobieta w średnim wieku z pow. tureckiego, w stanie dobrym przebywa w szpitalu, miała kontakt z osobą zakażoną)

Ponadto PSSE w Turku zachęca do kontaktu z PPIS w Turku pod nr tel. 63 280-36-82; 63 280-36-95 ewentualnie 697-777-304, osoby które: wracają z zagranicy, miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażoną, zauważyły u siebie objawy zakażenia koronawirusem – wysoka gorączka, kaszel, duszność, niewydolność oddechowa.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 197 przypadków zakażenia koronawirusem, osiem z tych osób zmarło (źródło: WUW w Poznaniu). Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 7 414 osób, hospitalizowanych jest ogółem 107 osób, poddanych kwarantannie jest 11 864 osoby (źródło: WSSE w Poznaniu 01.04.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (1 kwietnia, 14:45):

Aktualna sytuacja na terenie powiatu tureckiego w dniu 01.04.2020r. związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

 1. Liczba osób objętych nadzorem: 7
 2. Liczba osób objętych kwarantanną: 364
 3. Liczba osób hospitalizowanych: 3
 4. Liczba osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2: 1 (kobieta w średnim wieku z pow. tureckiego, w stanie dobrym przebywa w szpitalu, miała kontakt z osobą zakażoną)

Ponadto PSSE w Turku informuje – Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące kwarantanny nałożonej po przekroczeniu granicy prosimy kierować na adres: kwarantanna@poznan.uw.gov.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 pod nr tel. 61 854 15 42. W przypadku zapytań skierowanych na podany adres mailowy, prosimy o precyzyjny opis stanu faktycznego (sytuacji) i wątpliwości czy żądań, które Państwo zgłaszacie.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 160 przypadków zakażenia koronawirusem, trzy z tych osób zmarły (źródło: WUW w Poznaniu). Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 7204 osoby, hospitalizowanych jest ogółem 97 osób, poddanych kwarantannie jest 11539 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 31.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (31 marca, 13:16):

Aktualna sytuacja na terenie powiatu tureckiego w dniu 31.03.2020r. związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

 1. Liczba osób objętych nadzorem: 7
 2. Liczba osób objętych kwarantanną: 323
 3. Liczba osób hospitalizowanych: 3
 4. Liczba osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2: 1 (kobieta w średnim wieku z pow. tureckiego, w stanie dobrym przebywa w szpitalu, miała kontakt z osobą zakażoną)

Ponadto PSSE w Turku apeluje – W obecnej sytuacji epidemiologicznej, wobec wszystkich obywateli kraju, zalecane jest ograniczenia aktywności społecznej, przestrzeganie zasad higieny, smokontrola stanu zdrowia (samoobserwacja, pomiar temeratury 2 x dziennie) oraz zachowywanie bezpiecznej odległości od innych ludzi (przynajmniej 2 metry). Powinniśmy ograniczać do minimum wychodzenie z domu.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 147 przypadków zakażenia koronawirusem, trzy z tych osób zmarły (źródło: WUW w Poznaniu). Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 6741 osób, hospitalizowanych jest ogółem 87 osób, poddanych kwarantannie jest 11041 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 30.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (30 marca, 12:26):

Aktualna sytuacja na terenie powiatu tureckiego w dniu 30.03.2020r. związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

 1. Liczba osób objętych nadzorem: 7
 2. Liczba osób objętych kwarantanną: 294
 3. Liczba osób hospitalizowanych: 5
 4. Liczba osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2: 1 (kobieta w średnim wieku z pow. tureckiego, w stanie dobrym przebywa w szpitalu, miała kontakt z osobą zakażoną)

Ponadto PSSE w Turku apeluje – Jeśli masz gorączkę oraz objawy chorób układu oddechowego, takie jak kaszel lub trudności w oddychaniu, natychmiast skontaktuj się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Turku.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 113 przypadków zakażenia koronawirusem, trzy z tych osób zmarły (źródło: WUW w Poznaniu). Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 5 866 osób, hospitalizowanych jest ogółem 85 osób, poddanych kwarantannie jest 10 063 osoby (źródło: WSSE w Poznaniu 29.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (29 marca, 10:50):

Aktualna sytuacja na terenie powiatu tureckiego w dniu 29.03.2020r. związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

 1. Liczba osób objętych nadzorem: 13
 2. Liczba osób objętych kwarantanną: 324
 3. Liczba osób hospitalizowanych: 4
 4. Liczba osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2: 1

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 103 przypadki zakażenia koronawirusem, dwie z tych osób zmarły (źródło: WUW w Poznaniu). Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 5659 osób, hospitalizowanych jest ogółem 84 osoby, poddanych kwarantannie jest 9536 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 28.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (28 marca, 12:38):

Aktualna sytuacja na terenie powiatu tureckiego w dniu 28.03.2020r. związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

 1. Liczba osób objętych nadzorem: 35
 2. Liczba osób objętych kwarantanną: 323
 3. Liczba osób hospitalizowanych: 5
 4. Liczba osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2: 1

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 94 przypadków zakażenia koronawirusem, dwie z tych osób zmarły (źródło: WUW w Poznaniu). Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 5446 osób, hospitalizowanych jest ogółem 92 osoby, poddanych kwarantannie jest 8731 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 27.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (27 marca, 13:18):

Na terenie powiatu tureckiego w dniu 27.03.2020r. z powodu podejrzenia COVID-19:

1. Objętych nadzorem epidemiologicznym – 42 osoby
2. Hospitalizowane – 5 osób
3. Poddanych kwarantannie – 306 osób

Wzrost liczby objętych kwarantanną wynika z powrotu osób z zagranicy, którzy poddani są obowiązkowej kwarantannie domowej.

Czytaj również: Powiat turecki. Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (26 marca, 14:29):

Na terenie powiatu tureckiego w dniu 26.03.2020r. z powodu podejrzenia COVID-19:

1. Objętych nadzorem epidemiologicznym – 48 osób
2. Hospitalizowane – 4 osoby
3. Poddanych kwarantannie – 249 osób

Nie odnotowano dodatniego wyniku laboratoryjnego COVID-19. Jak informuje PSSE w Turku wzrost liczby objętych kwarantanną wynika z powrotu osób z zagranicy, którzy poddani są obowiązkowej kwarantannie domowej.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 66 przypadków zakażenia koronawirusem, dwie z tych osób zmarły (źródło: WUW w Poznaniu). Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 4242 osoby, hospitalizowanych jest ogółem 74 osób, poddanych kwarantannie jest 5722 osoby (źródło: WSSE w Poznaniu 25.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (25 marca, 12:57):

Na terenie powiatu tureckiego w dniu 25.03.2020r. z powodu podejrzenia COVID-19:

1. Objętych nadzorem epidemiologicznym – 54 osoby
2. Hospitalizowane – 3 osoby
3. Poddanych kwarantannie – 212 osób

Nie odnotowano dodatniego wyniku laboratoryjnego COVID-19. Jak informuje PSSE w Turku wzrost liczby objętych kwarantanną wynika z powrotu osób z zagranicy, którzy poddani są obowiązkowej kwarantannie domowej.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska
Koronawirus w Wielkopolsce - stan na 25.03.2020 r.

Koronawirus w Wielkopolsce – stan na 25.03.2020 r.

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 55 przypadków zakażenia koronawirusem, dwie z tych osób zmarły (źródło: WUW w Poznaniu). Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 3370 osób, hospitalizowanych jest ogółem 75 osób, poddanych kwarantannie jest 4547 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 24.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (24 marca, 13:45):

Na terenie powiatu tureckiego w dniu 24.03.2020r. z powodu podejrzenia COVID-19:

1. Objętych nadzorem epidemiologicznym – 57 osób
2. Hospitalizowane – 2 osoby
3. Poddanych kwarantannie – 192 osoby

Nie odnotowano dodatniego wyniku laboratoryjnego COVID-19. Jak informuje PSSE w Turku wzrost liczby objętych kwarantanną wynika z powrotu osób z zagranicy, którzy poddani są obowiązkowej kwarantannie domowej.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 44 przypadki zakażenia koronawirusem, dwie z tych osób zmarły. Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 3243 osób, hospitalizowanych jest ogółem 63 osoby, poddanych kwarantannie jest 3971 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 23.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (23 marca, 13:24):

Na terenie powiatu tureckiego w dniu 23.03.2020r. z powodu podejrzenia COVID-19:

1. Objętych nadzorem epidemiologicznym – 58 osób
2. Hospitalizowane – 4 osoby
3. Poddanych kwarantannie – 156 osób

Nie odnotowano dodatniego wyniku laboratoryjnego COVID-19.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 36 przypadków zakażenia koronawirusem, dwie z tych osób zmarły. Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 3246 osób, hospitalizowanych jest ogółem 70 osób, poddanych kwarantannie jest 3544 osoby (źródło: WSSE w Poznaniu 22.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (22 marca, 12:55):

Na terenie powiatu tureckiego w dniu 22.03.2020r. z powodu podejrzenia COVID-19:

1. Objętych nadzorem epidemiologicznym – 56 osób
2. Hospitalizowane – 4 osoby
3. Poddanych kwarantannie – 108 osób

Nie odnotowano dodatniego wyniku laboratoryjnego COVID-19. Jak informuje PSSE w Turku wzrost liczby objętych kwarantanną wynika z powrotu osób z zagranicy, którzy poddani są obowiązkowej kwarantannie domowej.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 31 przypadków zakażenia koronawirusem, dwie z tych osób zmarły. Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 3138 osób, hospitalizowanych jest ogółem 73 osoby, poddanych kwarantannie jest 3310 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 21.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (21 marca, 15:12):

Na terenie powiatu tureckiego w dniu 21.03.2020r. z powodu podejrzenia COVID-19:

1. Objętych nadzorem epidemiologicznym – 58 osób
2. Hospitalizowane – 5 osób
3. Poddanych kwarantannie – 109 osób

Nie odnotowano dodatniego wyniku laboratoryjnego COVID-19. Jak informuje PSSE w Turku wzrost liczby objętych kwarantanną wynika z powrotu osób z zagranicy, którzy poddani są obowiązkowej kwarantannie domowej.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 31 przypadków zakażenia koronawirusem, jedna z tych osób zmarła. Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 3138 osób, hospitalizowanych jest ogółem 73 osoby, poddanych kwarantannie jest 3310 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 21.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (20 marca, 13:38):

Na terenie powiatu tureckiego w dniu 20.03.2020r. z powodu podejrzenia COVID-19:

1. Objętych nadzorem epidemiologicznym – 61 osób
2. Hospitalizowane – 3 osoby
3. Poddanych kwarantannie – 65 osób

Nie odnotowano dodatniego wyniku laboratoryjnego COVID-19.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 16 przypadków zakażenia koronawirusem, jedna z tych osób zmarła. Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 2990 osób, hospitalizowanych jest ogółem 68 osób, poddanych kwarantannie jest 2153 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 19.03.2020r.)

Aktualizacja: NAJNOWSZE INFORMACJE (19 marca, 13:33):

Na terenie powiatu tureckiego w dniu 19.03.2020r. z powodu podejrzenia COVID-19:

1. Objętych nadzorem epidemiologicznym – 65 osób
2. Hospitalizowane – 2 osoby
3. Poddanych kwarantannie – 33 osoby

Nie odnotowano dodatniego wyniku laboratoryjnego COVID-19.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 14 przypadków zakażenia koronawirusem, jedna z tych osób zmarła. Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 2561 osób, hospitalizowanych jest ogółem 106 osób, poddanych kwarantannie jest 1425 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 18.03.2020r.)

NAJNOWSZE INFORMACJE (18 marca, 13:33):

Na terenie powiatu tureckiego w dniu 18.03.2020r. z powodu podejrzenia COVID-19 :

1. Objętych nadzorem epidemiologicznym – 69 osób
2. Hospitalizowane – 2 osoby
3. Poddanych kwarantannie – 24 osoby

Nie odnotowano dodatniego wyniku laboratoryjnego COVID-19.

źródło: PSSE w Turku

Wielkopolska

Na terenie województwa wielkopolskiego do tej pory potwierdzono 13 przypadków zakażenia koronawirusem, jedna z tych osób zmarła. Z powodu podejrzenia COVID-19: objętych nadzorem epidemiologicznym jest 2244 osób, hospitalizowanych jest ogółem 70 osób, poddanych kwarantannie jest 889 osób (źródło: WSSE w Poznaniu 17.03.2020r.).


Tagi: , ,

« Kwiecień 2020 » loading...
P W Ś C P S N
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.