Można już składać oferty na konkurs “Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”

Brudzewianki

Wielkopolska Odnowa Wsi - logoPomimo epidemii, ograniczeń związanych z koronawirusem i mniejszymi wpływami do budżetu województwa Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił VIII edycję konkursu “Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. To szansa dla stowarzyszeń działających na terenach wiejskich na pozyskanie dotacji do 10 tys. złotych.

Konkurs jest jednym z elementów samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Co roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych. Jak będzie w w tym roku? Czas pokaże. Czas pokaże także, czy stowarzyszenia z naszego powiatu będą równie aktywne jak w latach poprzednich. Do programu Wielkopolska Odnowa Wsi należy blisko 100 stowarzyszeń ze wszystkich gin naszego powiatu, poza miastem Turek.

Na jakie zadania można otrzymać dofinansowanie w konkursie “Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”?

W tym roku z uwagi na epidemię zarząd województwa zrezygnował z dotowania imprez tematycznych typu festyny, zawody, konkursy, turnieje, itp. Decyzja zrozumiała w kontekście obowiązujących ograniczeń oraz nieprzewidywalnej sytuacji epidemicznej jesienią bieżącego roku. Pozostały zakres zadań, na które można otrzymać dotację w wysokości do 10 tys. złotych został utrzymany. A więc na co można otrzymać wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu?

  • realizację niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np.  porządkowanie i zagospodarowanie skwerów i terenów zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców, w tym także nasadzenia krzewów i drzew, naprawa elementów małej architektury, drobne remonty lub doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych, itp.),
  • zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo,
  • wydanie materiałów promujących sołectwo (np. opracowanie logo sołectwa, kronika, foldery, albumy),
  • założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości uczestniczącej w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,
  • organizację warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych lub funduszu sołeckiego (minimalna liczba uczestników – 10 osób).

Warto podkreślić, iż preferowane są zadania zgodne z sołecką strategią rozwoju sołectwa, którego zadanie dotyczy.

Terminy, o których należy pamiętać

  • 26 maja 2020 r. (do godz. 15.30) – termin składania ofert. Należy je złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
  • do 14 sierpnia 2020 r. – nastąpi wybór ofert.
  • 15 sierpnia – 15 listopada 2020 r. – termin realizacji projektów.

O jaką kwotę można wnioskować?

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w swoim budżecie na konkurs “Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” zabezpieczył kwotę 350 tys. złotych. To jest kwota taka sama jak w roku ubiegłym.

Organizacje pozarządowe mogą otrzymać maksymalną dotację w wysokości 10 tys. złotych,

nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania. Brakujące 20% organizacja może rozliczyć poprzez pracę własną mieszkańców sołectwa.

Z ogłoszeniem konkursu można zapoznać się —-> TUTAJ

Dariusz Młynarczyk


Tagi: ,

« Czerwiec 2020 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.