Stanowisko klubu KO w sprawie wotum zaufania dla burmistrza

Radni Platformy Obywatelskiej: Zbigniew Korzeniowski, Marta Kiszewska

W ostatnich latach Platforma Obywatelska była w ostrym sporze z burmistrzem Turku. Obie strony nie szczędziły sobie słów krytyki, a jednocześnie po ostatnich wyborach zawarły porozumienie o współpracy w nowej kadencji. Na ostatniej sesji PO uzasadniła swoją decyzję o udzieleniu wotum zaufania. Stanowisko klubu KO przedstawiła Marta Kiszewska.

Na wtorkowej sesji Rady Miejskiej Turku swoje stanowisko w sprawie wotum zaufania dla burmistrza Turku przedstawił klub Koalicji Obywatelskiej. Zaprezentowała je wiceprzewodnicząca rady Marta Kiszewska.

Poniżej prezentujemy stanowisko klubu KO

Szanowna Pani Przewodnicząca, 
Szanowny Panie Burmistrzu, 
Wysoka Rado,

Udzielenie wotum zaufania jest to bardzo poważna sprawa. Głosowanie wotum dwa miesiące po wyborach, ma szczególną wagę.

Słyszeliśmy już (zapewne usłyszymy jeszcze) dzisiaj na tej sali argument, że to mieszkańcy udzielili wotum panu burmistrzowi, dając mu zwycięstwo w pierwszej i drugiej turze. Tego argumentu oczywiście nie można pomijać, ale naszym zdaniem, zdaniem Platformy Obywatelskiej taka interpretacja wyniku wyborów jest nieco uproszczona. Przypomnijmy:

  • W 2018 r. Pan Burmistrz Antosik wygrał wybory w I turze zdobywając ponad 61% głosów. Jego komitet wyborczy zdobył wówczas 12 mandatów. 
  • W 2024 r. Pan Burmistrz Antosik zdobył 37%, czyli aż o 24 punkty procentowe mniej, a jego komitet wyborczy zdobył 7 mandatów, czyli aż o 5 mandatów mniej. 

Mieszkańcy dali mandat do sprawowania dalszej władzy w mieście panu burmistrzowi Antosikowi – to prawda, ale jednocześnie wysłali silny sygnał do istotnej korekty jego dotychczasowej polityki

Szanowni Państwo,

My radni, reprezentujący Platformę Obywatelską bardzo wysoko cenimy sobie nieformalne porozumienie PO z ekipą burmistrza Antosika, dotyczące ograniczenia hejtu w debacie publicznej. To był pierwszy krok do zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy radnymi na forum rady.

Szanujemy wynik wyborów, dlatego zadeklarowaliśmy wsparcie, dając burmistrzowi większość w radzie miasta. Wolimy wspólnie budować przyszłość niż ciągle wojować.

To jednak nie oznacza, że wycofujemy się ze swoich ocen, czasami bardzo krytycznych, wobec polityki miasta w minionych latach. W szczególności nie wycofujemy się z krytycznych ocen względem niektórych inwestycji.                                                  

Szanowni Państwo,

Platforma Obywatelska pamiętając o przeszłości, zamierza jednak skupić się przede wszystkim na przyszłości. Jako radni PO mamy obowiązek być reprezentantem wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy oczekują korekty w polityce miasta

Zgłosiliśmy burmistrzowi nasze propozycje programowe, które uważamy za istotne.

  • W przypadku geotermii oraz dalszej budowy mieszkań komunalnych nie ma różnicy zdań między nami. Zarówno Romuald Antosik, jak i Koalicja Obywatelska miały to w swoich programach wyborczych. 
  • Zgłosiliśmy postulat uruchomienia miejskiej komunikacji publicznej
  • Z mniejszych projektów wskazaliśmy na konieczność przebudowy ul. Młodych oraz modernizacji ul. Kaliskiej.
  • Zgłosiliśmy także pomysł budowy osiedlowego domu kultury na terenie osiedla Wyzwolenia lub budowy nowej siedziby MDK na miarę XXI wieku np. na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej.
  • Dla nas symbolicznym projektem świadczącym o współpracy z burmistrzem będzie przywrócenie Budżetu Obywatelskiego już w przyszłym roku.

Burmistrz Romuald Antosik odniósł się do naszych propozycji ze zrozumieniem. 

Nie stawialiśmy ich na ostrzu noża. Skupiliśmy się odbudowie wzajemnego zaufania, w ramach 11-osobowej większości w radzie miasta. Ten proces idzie w dobrym kierunku.

To daje nam podstawę do udzielenia wotum zaufania burmistrzowi. Nasz głos nie będzie jednak oznaczać wotum za minioną kadencję, czy za ubiegły rok. Nasz głos to będzie wotum zaufania na poczet przyszłości. Ufamy, że burmistrz jest gotów dokonać korekty swojej polityki.

Za wsparcie burmistrza na forum rady nie zażądaliśmy żadnych stanowisk wykonawczych. Będziemy jednak mocno stali na straży realizacji uzgodnionych postulatów programowych.

Oferta PO, jako największego rządzącego ugrupowania Koalicji 15 października, może być o wiele szersza niż tylko nasze głosy w radzie miasta. To już decyzja pana burmistrza czy będzie zainteresowany ze skorzystania w pełni z zasobów i możliwości Koalicji Obywatelskiej z korzyścią dla miasta i jego mieszkańców.

Szanowni Państwo,
Klub Koalicji Obywatelskiej będzie głosował za udzieleniem wotum zaufania.


Tagi: , , , , ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.