18 milionów euro dla Wielkopolski wschodniej z programu Life After Coal

18 milionów euro dla Wielkopolski wschodniej z programu Life After Coal

18 mln euro napłynie do subregionu Wielkopolski wschodniej z programu Life After Coal. Wniosek samorządu województwa i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie otrzymał pozytywna ocenę Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska. Środki w latach 2023-2031 przeznaczone zostaną na ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz poprawę efektywności energetycznej

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz prawie z 40 samorządami, jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi i społecznymi otrzymał pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie w ramach Programu LIFE – działania na rzecz klimatu. Oznacza to, że w latach 2023-2031 do subregionu napłynie 18 mln euro z przeznaczeniem na ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz poprawę efektywności energetycznej, co stanowić będzie ważne uzupełnienie wsparcia postępującej transformacji energetycznej.

LIFE AFTER COAL PL

Projekt „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” uzyskał bardzo wysoką punktację w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska. Ta agencja zarządza programami Komisji Europejskiej przyczyniającymi się do dekarbonizacji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Jak wskazuje marszałek Jacek Bogusławski:

– staraliśmy się o projekt o wartości 18 mln EURO na wdrażanie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. To bardzo ambitne wyzwanie, przy takim wsparciu finansowym będzie miało duże szanse powodzenia. Zależy nam na tym, aby z wypracowanych wzorców skorzystały także inne wielkopolskie miasta i gminy oraz inne regiony węglowe w Polsce i Europie.

To generalnie projekt wspierający działania ekologiczne mieszkańców, samorządów, organizacji pozarządowych czy stowarzyszeń ekologicznych
– wskazuje Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 jest dokumentem określającym politykę Samorządu Województwa Wielkopolskiego ukierunkowaną na osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych, wynikających z dokumentów UE tj. Europejski Zielony Ład, Czysta Planeta oraz Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.

Głównym celem projektu LIFE AFTER COAL PL jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Osiągnięcie tego celu planowane jest m.in. poprzez zbudowanie systemu zarządzania zmierzającego do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz uzyskanie akceptacji społecznej, a także czynnego włączenia się społeczeństwa w transformację gospodarczą w kierunku zeroemisyjnym.

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Realizacja projektu w ramach programu LIFE w Wielkopolsce wschodniej stanowić będzie komplementarne wsparcie dla subregionu, który na łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków odchodzenia od węgla w perspektywie finansowej 2021-2027 otrzyma 397 mln euro.

Fot. ARR Transformacja

Tagi: , , , ,

« sierpień 2022 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.