Jak trwoga, to szukanie wsparcia w … Platformie Obywatelskiej?