Chaos w śmieciach. Strusia polityka ZT. Jedynie Aniołczyk z głową na karku

Chaos w śmieciach. Jedynie Aniołczyk z głową na karku

W polityce gospodarki odpadami zmiany gonią zmiany, jednym zdaniem nastał chaos w śmieciach. Wielokrotna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach doprowadziła, że dokument stał się nieczytelny. Korporacje samorządowe domagają się napisania od nowa ustawy śmieciowej. Chaos w śmieciach wzmagają także sami radni, w tym również z turkowskiej rady miasta.

Burzliwa dyskusja przetoczyła się na sesji Rady Miejskiej Turku. Radni omawiali uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. Na komisjach rozważano różne metody, ale już na sesji formalnie pochylono się nad projektem uchwały wprowadzającym opłatę liczoną od mieszkańca. Tym samym nawet roku nie przetrwała metoda naliczania opłaty od m3 zużytej wody. Za opłatą liczoną od mieszkańca od początku optowali radni PiS. Oni także zaproponowali stawkę w wysokości 20 zł dla mieszkańców segregujących śmieci i 40 zł jako kara dla niesegregujących.

20 zł i 40 zł od osoby zatwierdzone głosami PiS

Wynik głosowania nad wysokością opłat za śmieciZa nowymi stawkami opłat za śmieci (20 zł i 40 zł) głosowało 8 radnych z klubu PiS i radnych niezależnych. 11 radnych Ziemi Turkowskiej wstrzymało się od głosu. Przeciw był radny Maciej Aniołczyk. Z jednej strony należą się słowa uznania dla radnych PiS, że mieli swoje zdanie i nie chowali głowy w piasek. Rada miasta stanęła przed trudnym wyborem. Należało podjąć niepopularną uchwałę. 9 rajców nie uciekało od podjęcia decyzji. Z drugiej strony, jak przystało na populistyczne ugrupowanie, radni PiS zaproponowali i przeforsowali zaniżoną opłatę, która nie rozwiązuje podstawowego problemu. System gospodarki odpadami w mieście nadal nie będzie samofinansował się. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że przy tej metodzie stawka powinna oscylować w granicach 25-26 zł od osoby. Problem pod obrady rady zapewne jeszcze powróci.

Odpowiedzialne głosowanie radnego Macieja Aniołczyka

Jedynym radnym, który miał odwagę zagłosować przeciwko populistycznej propozycji Prawa i Sprawiedliwością był Maciej Aniołczyk. Poprosiliśmy radnego o komentarz do swojego głosowania

Przede wszystkim uważam, że najsprawiedliwszą mimo wszystko metodą w chwili obecnej jest ta liczona od 1 m3 zużytej wody. Z resztą na sesji o tym mówiłem. Jednak kluczową dla mojego głosowania na “nie” była kwestia zaproponowanej stawki. Z kwoty przetargu i szacowanej liczby deklaracji wynika, że jest ona zdecydowanie za niska, co może i prawie na pewno spowoduje lukę w budżecie. Dla mnie jest to nie do przyjęcia…   W skrócie to tyle.

Strusia polityka burmistrza i radnych Ziemi Turkowskiej

Ekipa burmistrza Antosika podczas sesji skupiała się na podkreślaniu, że system gospodarowania odpadami w Turku nie spina się. Burmistrz ze swoimi radnymi wytykał radnym PiS, że ich propozycja jest za niska, gdyż nie pokryje zbiórki i wywozu śmieci. To z kolei spowoduje wielosettysięczną wyrwę w budżecie, która skutkować będzie zmniejszeniem inwestycji. Jednocześnie ani Romuald Antosik, ani radni Ziemi Turkowskiej, formalnie nie zaproponowali wyższej stawki, która by pokryła koszty systemu gospodarowania odpadami. Samorządowi politycy Ziemi Turkowskiej nie opowiadali się także jednoznacznie za inną metodą naliczania opłat.

Nie opowiadając się jednoznacznie za żadną z metod oraz wstrzymując się od głosu Ziemia Turkowska schowała głowę w piasek. Podczas głosowania udała, że nie widzi problemu, mimo że wcześniej trafnie diagnozowała chaos w śmieciach i rosnące koszty w systemie. Ziemia Turkowska w przeciwieństwie do PiS najwyraźniej nie chciała być kojarzona z decyzją, która dla znacznej części mieszkańców miasta wiązać się będzie ze wzrostem opłat za śmieci. Faktem jest, że w aktualnym śmieciowym zamieszaniu jakąkolwiek metodę by przyjęto i odpowiedzialnie by zaproponowano właściwą stawkę opłaty, to i tak wiązałoby się to z podwyżką. Odpowiedzialność za finanse miasta przegrała przede wszystkim z dbałością o własny wizerunek. Pijar rządzi.

Kalendarium uchwał w sprawie wyboru metody dla nieruchomości zamieszkałych 
  • 2020 r. – uchwała Nr XVII/__/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 stycznia 2020 roku – opłata liczona od osoby (20,00 zł i 40,00 zł);
  • 2019 r. – uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2019 roku – opłata liczona od m3 zużytej wody (5,50 zł i 10 zł za 1 m3);
  • 2015 r. – uchwała Nr IV/32/15 Rady Miejskiej Turek z dnia 12 lutego 2015 roku – opłata liczona od osoby (13,10 zł i 17,00 zł);
  • 2010 r. – uchwała Nr XXIII/197/12 Rady Miejskiej Turek z dnia 6 grudnia 2012 roku – opłata liczona od osoby (13,10 zł i 17,00 zł);

 


Tagi: , , , ,

« Kwiecień 2020 » loading...
P W Ś C P S N
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.