Gm. Turek. Nowe władze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów wybrane

Tym razem Kowale Księże (gm. Turek) były gospodarzem zebrania delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. W trakcie obrad sołtysi z Wielkopolski wschodniej wybrali nowe władze stowarzyszenia. Prezesem, 64 głosami “za” został dotychczasowy członek zarządu, radny i sołtys z gminy Babiak w powiecie kolskim Robert Galęba. 

W spotkaniu, podczas którego dotychczasowy prezes WSS Sławomir Królak złożył sprawozdanie z działalności stowarzyszenia od czerwca 2015 roku do marca 2019 roku uczestniczyli nie tylko sołtysi, ale i zaproszeni goście. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych oraz reprezentantów instytucji i organizacji. Głos zabrał m.in. prezes Agencji Rozwoju Regionalnego i pełnomocnik marszałka województwa ds. Rozwoju Wielkopolski Wschodniej, który mówił na temat europejskiej platformy powęglowej i podejmowanych działań na rzecz rozwoju Wielkopolski wschodniej.

Jesteśmy w ciekawym okresie dla czterech powiatów Wielkopolski wschodniej, poczynając od Słupcy po Turek, Koło i Konin. Pojawiają się niezwykle ważne możliwości pozyskania środków specjalnie tylko dla tych terenów. To są bardzo poważne pieniądze, które możemy tutaj pozyskać. Udało nam się podpisać porozumienie wszystkich sił – z jednej strony samorządów, z drugiej strony organizacji pozarządowych i izb gospodarczych. Przystąpiło do porozumienia także Stowarzyszenie Sołtysów Wielkopolskich – mówił Maciej Sytek podkreślając, że duże znaczenie będzie miało wsparcie sołtysów aby skutecznie sięgnąć po te pieniądze.

Z kolei Ireneusz Niewiarowski, honorowy prezes WSS, w swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie stowarzyszenia dla rozwoju regionu.

Nowe władze WSS

Podczas zebrania przede wszystkim wybrano nowe władze: prezesa zarządu, członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów do rady krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Prezesem zarządu został Robert Galęba, wiceprezesami Sławomir Królak oraz Ryszard Papierkowski. Na skarbnika wybrano Tymona Ziołę, a sekretarzem został Henryk Zagozda. Dziewięcioosobowy skład zarządu uzupełnili jego członkowie, którymi zostali:  Tadeusz Krygier, Aleksandra Nowiszewska, Marek Kowalski i Stefan Kropidłowski.

WSS podjęło trzy stanowiska w sprawie: poselskiego projektu ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym oraz nie-których innych ustaw”, obchodów 30 rocznicy odzyskania wolności oraz w sprawie uwzględnienia problemów rolnictwa i gospodarki wodnej w programie rewitalizacji i restrukturyzacji gospodarki subregionu konińskiego.

Spotkanie delegatów służy przede wszystkim podsumowaniu minionego okresu, ale i wymianie doświadczeń oraz poglądów na tematy związane z rozwojem wsi.


Tagi: , ,

« Lipiec 2020 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.