Ile dostaną gminy na podwyżki dla nauczycieli? Za mało

Przeszło 2,5 mln ma trafić do samorządów powiatu tureckiego na podwyżki dla nauczycieli. To za mało – mówią samorządowcy. Wyliczone przez ministerstwo edukacji kwoty zostaną przekazane na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w trzech ratach. We wrześniu do samorządów trafiła rata w wysokości połowy przyznanej kwoty. 

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, które podwyższa wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Od 1 września 2019 r. ma ono wynosić, jak poniżej:

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany
1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2 782 2 862 3 250 3 817
2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 2 466 2 509 2 832 3 324
3 Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 2 450 2 466 2 486 2 905
Ile dostaną samorządy powiatu tureckiego?

Rząd niestety pozbywa się finansowej odpowiedzialności za oświatę. Edukacyjna luka finansowa, czyli różnica między subwencją a wydatkami samorządów wyniesie dużo więcej niż przyznane pieniądze. Subwencja oświatowa dla poszczególnych gmin naliczona została zgodnie z zasadami określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MEN. Przy ustalaniu kwot brana była pod uwagę liczba uczniów, liczba nauczycieli stażystów oraz sytuacja materialna samorządy. Oznacza to tyle, iż aby gminy otrzymały dodatkowe 190 zł na ucznia musiały one spełnić łącznie dwa warunki:

  • relacja dochodów gminy, powiatu, województwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca do średnich dochodów gmin, powiatów, województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niższa niż 90 proc.
  • samorząd prowadzi szkoły, w których średnia liczba uczniów na danym poziomie nauczania jest mniejsza od średniej liczby uczniów w oddziale tego typu szkoły na obszarze kraju, czyli 18 uczniów.

Przyznana subwencja

Gmina Kwota (zł)
m. TUREK 378 173
BRUDZEW 143 866
DOBRA 146 154
KAWĘCZYN 155 154
MALANÓW 191 302
PRZYKONA 119 148
TULISZKÓW 222 975
TUREK 281 492
WŁADYSŁAWÓW 251 272
POWIAT TURECKI 725 895
Miasto Turek to za mało 

Subwencja przyznana miastu w związku z waloryzacją wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od września do grudnia 2019 r. jest niewystarczająca.

Aby wypłacić nauczycielom wspomnianą waloryzację, z budżetu miasta trzeba dołożyć jeszcze ok.  160.000 zł na okres wyżej wymienionych 4 miesięcy roku 2019. Ponadto miasto jest zmuszone pokryć z własnych środków podwyżkę wynagrodzenia za wychowawstwa nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Niestety, rząd na to nie przekazał miastu żadnych pieniędzy. Tymczasem ta podwyżka mieszkańców Turku kosztować będzie 112.000 zł tylko za 4 miesiące roku 2019 – poinformował redakcję Turek24 Urząd Miejski w Turku

Brakująca subwencja zżera zatem inwestycje, które mogłyby się pojawić. Ponadto zapowiedziane przez ministra edukacji podwyżki dla nauczycieli mają wzrosnąć o 6 proc. w drugiej połowie 2020 roku. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zwrócił jednak uwagę, że środków na te podwyżki nie ma w projekcie budżetu państwa na przyszły rok. Zaplanowana w projekcie budżetu subwencja oświatowa na 2020 r. uwzględnia jedynie podwyżki płac nauczycieli, wprowadzone w 2019 r. (5 proc. podwyżki od stycznia i 9,6 proc. od września). Czy zatem samorządy czeka kolejne sięganie do portfela budżetu, a zatem i podatnika aby tę dziurę załatać?


Tagi:

« Kwiecień 2021 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.