Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw. Miłaczew i Skarżyn nagrodzone

Wielkopolska Odnowa Wsi

Wielkopolska Odnowa Wsi - logoKolejny konkurs w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi został rozstrzygnięty. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie dla 49 projektów w konkursie “Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Wśród laureatów znalazły się zadania zgłoszone przez gm. Malanów w sołectwie Miłaczew oraz zgłoszone przez gm. Kawęczyn w sołectwie Skarżyn.

Pod koniec czerwca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił VII edycję konkursu “Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. To jeden z trzech, ale najmniejszy konkurs w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Dofinansowanie na jedno zadanie nie mogło przekroczyć kwoty 5 tys. złotych. Gminy mogły składać wnioski o dofinansowanie na niewielkie projekty obejmujące m.in.: zakup towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów. Regulamin dopuszczał także zakup wyposażenia świetlic i sal wiejskich. Istniała także możliwość pozyskania dotacji na zakup materiałów promujących wieś oraz na zakup drobnych elementów zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Do konkursu zgłoszono w sumie 138 projekty, z czego 123 poddano ocenie merytorycznej. 15 projektów odpadło na etapie oceny formalnej lub zostało wycofanych przez wnioskodawców. Radni sejmiku przyznali dotację dla 49 projektów.

Miłaczew i Skarżyn laureatami konkursu

Z terenu powiatu tureckiego zgłoszono łącznie 9 projektów z następujących gmin: Kawęczyn, Malanów, Przykona i Tuliszków. Dofinansowanie otrzymają jedynie dwa: Miłaczew z gm. Malanów oraz Skarżyn z gm. Kawęczyn.

  • Miłaczew (gm. Malanów)Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłaczewie – dotacja 4.500,00 zł,
    Celem projektu jest podniesienie standardu świetlicy wiejskiej, poprzez doposażenie kuchni w następujący sprzęt: stół ze zlewem, stół przyścienny, okap przyścienny, kuchnia gazowo-elektryczna.
    Koszt całkowity projektu to 9.154,53 zł, z tego wkład gminy 4.654,53 zł + dotacja z UMWW.
  • Skarżyn (gm. Kawęczyn)Sołectwo Skarżyn tu każdy znajdzie miejsca dla siebie – dotacja 4.500 zł,
    Celem projektu jest doposażenie świetlicy wiejskiej w Skarzynie o 75 szt. krzeseł.  Projekt stanowi uzupełnienie rozpoczętego wcześniej remontu w ramach środków z funduszu sołeckiego. Realizacja pozwoli dostosować świetlicę do potrzeb lokalnej społeczności oraz oprawi warunki do integracji.
    Koszt całkowity projektu to 14.000 zł, z tego wkład finansowy gminy 4 500 zł, wkład funduszu sołeckiego 5 000 zł + dotacja UMWW.

Tagi: , , ,

« Czerwiec 2020 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.