Krzysztof Sobczak (PiS) dyrektorem szpitala. Czy konkurs zostanie unieważniony?

Turek. Sesja rady powiatu

Stało się. Zarząd powiatu zatwierdził konkurs, w którym jako zwycięzcę wskazano osobę bez wykształcenia i bez doświadczenia w zarządzaniu placówką służby zdrowia. Starosta Kałużny, wicestarosta Karski, ale też przewodnicząca Komisji Zdrowia Szkudlarek-Graczyk biorą pełną odpowiedzialność za wybranie kandydata o tak marnych kwalifikacjach. Powołanie na dyrektora szpitala osoby bez wykształcenia i doświadczenia jest przede wszystkim igraniem z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców powiatu.

19 marca , komisja konkursowa bezwzględną większością głosów wskazała Krzysztofa Sobczaka (PiS) jako najlepszego kandydata na dyrektora SP ZOZ w Turku. W szranki konkursowe stawało jeszcze trzech kandydatów (2 lekarzy i 1 prawnik). Jednego z kandydatów komisja odrzuciła na etapie oceny formalnej. Zakwestionowała złożenie jednego z dokumentów w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Mało precyzyjne ogłoszenie konkursowe powodem zaskarżenia konkursu do sądu administracyjnego?

Ogłoszenie konkursowe było nie do końca przemyślane i mało precyzyjne. Z jednej strony wskazywało, które dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub ich kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie. Wskazywało dokumenty, które można było przedłożyć jako kopie poświadczone osobiście przez kandydata. Natomiast w przypadku jednego z dokumentów nie określono w ogłoszeniu czy obowiązkowo ma być złożone w oryginale, czy też można dostarczyć poświadczoną kopię (chodziło o informację z Krajowego Rejestru Karnego).

Komisja konkursowa zakwestionowała fakt niezłożenia w oryginale informacji z KRK. Nie uznała jej poświadczonej kopii. Mając wątpliwości komisja mogła skorzystać z zapisów ogłoszenia konkursowego, w którym można było przeczytać, że na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Nie skorzystała z przysługującego jej prawa. W ten sposób odrzucono formalnie kandydaturę ze sporym dorobkiem zawodowym w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia. Kandydata, który miał na swoim koncie sukcesy w wyprowadzeniu z trudnej sytuacji finansowej szpitala w miarę porównywalnego do SP ZOZ w Turku.

Komisja konkursowa, w skład której wchodzili m.in. starosta Dariusz Kałużny, wicestarosta Władysław Karski oraz przewodnicząca Komisji Zdrowia Krystyna Szkudlarek-Graczyk (jedyny lekarz w składzie komisji) rekomendowała na dyrektora szpitala osobę bez doświadczenia i bez kompetencji w zarządzaniu placówką służby zdrowia. Komisja odrzuciła oferty dwóch lekarzy oraz doświadczonego prawnika, którzy piastowali już stanowiska dyrektorów szpitala.

Jedyne doświadczenie Krzysztofa Sobczaka w zarządzaniu służbą zdrowia, to dwumiesięczny okres od 1 lutego 2019 r. w trakcie którego był pełniącym obowiązki dyrektora SP ZOZ w Turku. Komisja konkursowa była zdominowana przez działaczy PiS i uzupełniona przez dwoje radnych tzw. Niezależnych.

Nikt z członków komisji nie zgłaszał votum separatum od decyzji rekomendującej Krzysztofa Sobczaka na dyrektora szpitala. W zaistniałej sytuacji nie można wykluczyć, iż któryś z kandydatów skorzysta z przysługującego mu prawa i złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Zarząd powiatu powołał Krzysztofa Sobczaka, byłego kopalnianego związkowca, na dyrektora szpitala

Starosta igra z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców powiatu. Obecnie Krzysztof Sobczak jest radnym PiS w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Większość swojej kariery zawodowej spędził w strukturach związkowych kopalni Adamów. Szerzej dał się poznać w marcu 2006 r., gdy został prezesem kopalni Adamów. Zasłynął tym, iż w tym okresie zaczął uzupełniać swoje wykształcenie na zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie. Część zajęć odbywała się także w Turku. O poziomie nauczania w tej “uczelni” krążyły legendy. Prześmiewczo nazywano ją “Uniwersytetem Jarocińskim” lub w skrócie UJ-ot lub “Wyższą Szkołą Gotowania na Gazie”.

3 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu Tureckiego powołał Krzysztofa Sobczaka na dyrektora szpitala w Turku z miesięczną gażą w wysokości 11.600 zł (brutto). Stosunek pracy nawiązano na okres 6 lat, licząc od 4 kwietnia 2019 r.

Zarząd tego dnia obradował w pełnym pięcioosobowym składzie. Uchwały o powołaniu dyrektora SP ZOZ nie podpisał Andrzej Wojtkowiak. Nie był przeciwny kandydaturze Sobczaka, nie wstrzymał się od głosu, po prostu nie wziął udziału w tym konkretnym głosowaniu.

Czy Krzysztof Sobczak jest w stanie podołać w wyciągnięciu szpitala z katastrofalnej sytuacji finansowej? Powinien w swoich decyzjach opierać się na przedłożonej w konkursie swojej koncepcji pracy na stanowisku dyrektora SP ZOZ oraz funkcjonowania SP ZOZ w Turku? Czy może pójdzie na skróty i będzie korzystał z koncepcji opracowanych przez swoich kontrkandydatów? Jeżeli tak, to czy nie będzie to złamanie prawa? Pytania można mnożyć. Czas pokaże jak długo będzie dyrektorował …


Tagi: , , , , , ,

« Lipiec 2019 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
pt 19

Kino TUR. Paskudy. UglyDolls

19 lipca - 22 lipca
pt 19

Kino TUR. Niedobrani

19 lipca - 22 lipca
sob 20

Dni Władysławowa

20 lipca godz. 16:00 - 23:30
nie 21

Tuliszków. Koncert Trzech Tenorów

21 lipca godz. 18:00 - 19:30
pt 26

Kino TUR. Agent Kot

26 lipca - 29 lipca

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.