Malanów. Druhny i druhowie z podsumowali ubiegły rok

W sobotę, 18 stycznia br. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Malanowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2019 rok. Prezes przywitał druhny i druhów z OSP w Malanów oraz wszystkich przybyłych gości. Wśród zaproszonych osób obecni byli m.in. Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, Wójt Gminy Malanów – Ireneusz Augustyniak, Przewodniczący Rady Gminy Malanów – Karol Płóciennik, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Turku- kpt. Krzysztof Gruszczyński, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP -Piotr Stawickim, Komendant Gminny – Marek Graczyk oraz ks. prałat – Stanisław Płaszczyka.

W trakcie zebrania Zarząd oraz zaproszeni goście podziękowali druhom za bardzo dobrą działalność operacyjną, a w szczególności za udział w akcji gaszenia Sun Garden. Słowa uznania i podziękowania dla wszystkich strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Malanowie za aktywną służbę strażacką na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i wzorową współpracę z różnymi instytucjami wyrazili m.in. Poseł Ryszard Bartosik  i Wójt Gminy Ireneusz Augustyniak.

W minionym roku druhowie z Malanowa brali udział w wielu akcjach ratowniczych, a także w działaniach społeczno-kulturalnych na rzecz gminy Malanów. Jednostka uczestniczyła w 51 różnego rodzaju zdarzeniach, w tym 17 pożarów, 14 wypadkach drogowych oraz 20 razy przy usuwaniu  innych miejscowych zagrożeń. Ochotnicy ciągle doskonalą swoją sprawność bojową uczestniczą w różnego rodzaju ćwiczeniach i kursach. Podobnie, jak w latach poprzednich uczestniczyli również w zawodach sportowo-pożarniczych oraz zawodach drużyn  MDP. Warto podkreślić, że w przeglądzie części bojowej jednostki wykonanym przez Państwową Straż Pożarną OSP Malanów uzyskała ocenę celującą.

Wyposażenie oraz działania

OSP Malanów ciągle się rozwijają i podejmuje działania w celu poprawy sprawności bojowej, by jednak mogła funkcjonować prawidłowo potrzebuje wsparcia m.in. finansowego. Stąd starania wójta oraz posła o pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych. Dzięki dofinansowaniu z funduszu składkowego ubezpieczeń społecznych, które wyniosło ponad 16 tysięcy zł jednostka zakupiła m.in. ubrania strażackie specjalne, kombinezony do usuwania gniazd szerszeni, kurtyna wodna, łom wielofunkcyjny, megafon, węże, drabina oraz sprzęt do ratowania życia. Z kolei z dofinansowania z PSP zakupiony został zbiornik na wodę. W minionym roku jednostka pozyskała również środki w ramach programu 5000+ dla OSP.

Druhowie wykonali szereg prac społecznych na rzecz jednostki i gminy. Prowadzili szereg działań. Były wśród nich szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”, zorganizowali i przeprowadzili pokazy ratownictwa medycznego i technicznego, brali udział i zabezpieczali imprezy gminne oraz parafialne. Przeprowadzili także zbiórkę krwi.

Działania jednostki zostały zauważone. W ubiegłym roku jednostka został już po raz drugi wyróżniona Florianem za zorganizowanie i przeszkolenie dzieci z klas I-III z terenu gminy Malanów z udzielania pierwszej pomocy. Działania kulturalne jednostki zostały zauważone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Otrzymała ona nagrodę finansową w wysokości 3000 zł za projekt „Malanów okiem historii”, w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe”.

Zarząd OSP Malanów z absolutorium

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe i protokoły z kontroli, do których druhowie nie wnieśli uwag i udzielili Zarządowi OSP jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy. Zebrani uchwalili również plan działania na 2020 rok.

Prezes dziękując druhom za uzyskane absolutorium, podkreślił że realizacja zadań jednostki nie byłaby możliwa bez pomocy i zaangażowania jej członków oraz władz. Szczególne słowa uznania za okazane wsparcie i pomoc skierował do posła Ryszarda Bartosika i wójta Ireneusza Augustyniaka. Zarząd wyróżnił również druhów strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych oraz szczególnie zaangażowanym w działalność jednostki wręczając listy gratulacyjne i pamiątkowe statuetki.

Walne zebranie sprawozdawcze zakończono wspólnym poczęstunkiem.

Zarząd OSP Malanów


Tagi: ,

« Wrzesień 2020 » loading...
P W Ś C P S N
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.