Wynajmujesz mieszkanie? Pamiętaj o nowych terminach rozliczeń

Sprzedaż mieszkania © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Podatnicy rozliczający swoje dochody z najmu w formie ryczałtu powinni pamiętać o zmianie terminu składania PIT-28 za rok 2019. Można to zrobić od 15 lutego do 2 marca 2020 r. Rozliczający się według skali podatkowej składają PIT-36 na dotychczasowych zasadach, czyli do końca kwietnia 2020 r.

Podstawową formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego są ogólne zasady według skali podatkowej. W takim przypadku zaliczki powinny być wpłacane do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Rozliczenia rocznego natomiast dokonuje się w PIT-36 do końca kwietnia kolejnego roku. W tej formie opodatkowania najemca może odliczyć koszty uzyskania przychodu, takie jak np.

  • wydatki poniesione w związku z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją przedmiotu najmu,
  • wydatki na wyposażenie (meble, sprzęt AGD),
  • remonty,
  • odpisy amortyzacyjne czy odsetki od kredytu.

Podatnicy osiągający przychody z najmu mogą też wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu. Za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w tej formie na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę. Jeżeli przychód został osiągnięty w grudniu – złożenie zeznania. W ryczałcie obowiązują dwie stawki podatku: bazowa – 8,5% oraz 12,5% (od nadwyżki ponad 100 tys. zł). Nie ma natomiast możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Wpłat ryczałtu można dokonywać miesięcznie lub – pod określonymi warunkami – kwartalnie*.

Jeśli wynajmującymi są małżonkowie, którzy nie mają rozdzielności majątkowej, każdy z nich powinien opodatkować swoje przychody z najmu proporcjonalnie do prawa udziału w zysku. Jeśli mają oni wspólność majątkową, możliwe jest opodatkowanie całości dochodu przez jednego z nich. Aby to zrobić, powinni złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie wskazujące, które z nich będzie w całości rozliczać podatek.

Sposobu rozliczania (według skali podatkowej lub ryczałtem) nie trzeba w odrębnej formie zgłaszać do urzędu skarbowego – wystarczy dokonanie pierwszej w danym roku wpłaty podatku. Należy jednak pamiętać, że wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok i można ją zmienić dopiero w kolejnym roku podatkowym.

*Rozliczenie kwartalne mogą stosować wyłącznie osoby rozpoczynające wynajem lub takie, których przychód z najmu w poprzednim roku nie przekroczył równowartości 25 tys. euro.

Tagi: ,

« Lipiec 2020 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.