PiS zarżnął szpital. Tu nie lifting a amputację należy rozważyć

SP ZOZ w Turku

Rada powiatu zdominowana przez PiS postanowiła udzielić szpitalowi pożyczki. Radni mieli świadomość, że szpital nie będzie w stanie kolejnych 3 mln zwrócić. Szpital ma blisko 40 mln zł zobowiązań, w tym ok. 3,8 mln zobowiązań wymagalnych. Dyrektor Chmielewski prosi o lifting. PiS nie rozumie do jakiego stanu doprowadził szpital.

Na zwołanej w trybie pilnym sesji Rady Powiatu Tureckiego radni po raz kolejny zgodzili się udzielić szpitalowi pożyczki w wysokości 3 mln złotych. Przeznaczona ona ma być na uregulowanie zobowiązań wymagalnych, które na koniec marca 2024 r. urosły już do kwoty 3,8 mln zł. Straty w szpitalu w ubiegłym roku zaczęły rosnąć lawinowo. Zobowiązania ogółem wg stanu na marzec 2024 r. osiągnęły poziom blisko 40 mln złotych.

W trakcie dyskusji niektórzy radni (Krzysztof Świerk, Roman Groblica) przytomnie zauważali, iż powiat może już nie odzyskać udzielonych pożyczek. Podkreślali konieczność wdrożenia programu naprawczego, a nie tylko jego opracowania. Dyrektor ds. medycznych Cezary Chmielewski apelował o 3 mln zł, które miałyby dać chwilę wytchnienia turkowskiej lecznicy. Nazywał to liftingiem szpitala.

Tu nie lifting, a amputację należy rozważyć

Niestety jednogłośnie przegłosowano kolejną pożyczkę-kroplówkę w wysokości 3 mln. Radni poparli lifting zaproponowany przez dyrektora Chmielewskiego. Niestety, gdyż turkowska lecznica jest w stanie śmierci klinicznej i żaden lifting jej nie pomoże.

Wołanie o kolejne miliniony przed wszczęciem trudnych, acz niezbędnych decyzji dyscyplinujących wydatki bieżące w szpitalu jest niczym innym jak pudrowaniem “trupa”.
SP ZOZ w Turku jest w takim stanie, iż bez wstrząsu i amputacji nie przeżyje.

Pompowanie kolejnych milionów niczego dobrego nie przyniesie, przypomina gaszenie ognia benzyną. Pożyczone 3 miliony wystarczą na 3-4 miesiące i nie rozwiążą przyczyn problemów finansowych szpitala. Problem wróci po wakacjach.

PiS zarżnął szpital

PiS rządzi w powiecie już szósty rok, wcześniej przez cztery lata współodpowiadał za szpital. To starosta (PiS) wraz z zarządem powiatu zdominowanym przez PiS powołał na dyrektora lokalnego Misiewicza. Na łamach Turek24 przestrzegaliśmy, że PiS igra z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców. Dzisiaj zbieramy efekty niekompetencji ludzi z obozu PiS.

Pół roku temu, w grudniu 2023 r. powiat pożyczył szpitalowi 4 mln złotych. Rok wcześniej, w grudniu 2022 r. dyrektor szpitala także zwracał się o pożyczkę w wysokości 4 mln złotych. I ją otrzymał. W latach wcześniejszych szpital także otrzymywał pomoc finansową ze strony powiatu w formie pożyczek.

Wysokość kapitałów własnych szpitala już od wielu lat jest niższa niż poziom zadłużenia. To oznacza, że majątek szpitala może nie wystarczyć na spłatę zadłużenia.

Tutaj już żaden lifting nie pomoże. Szpital leży na łopatkach, by pacjent przeżył, trzeba podjąć decyzję o amputacji nogi, a może i dwóch. Tu niezbędne są szybkie, trudne i bolesne decyzje, włącznie z zamknięciem najbardziej nierentownych oddziałów, ograniczeniem liczby łóżek, itp. Inaczej szpital nie przeżyje.

Dariusz Młynarczyk


Tagi: , , ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.