Problem emerytur górniczych u MRPiPS

Niejasne przepisy emerytalne uderzają w górników z kopalń węgla brunatnego Adamów oraz Konin. Problem ten za sprawą Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara trafił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem RPO konieczne jest przede wszystkim wydanie nowych rozporządzeń wykonawczych. Ich brak powoduje trudności w prawidłowym kwalifikowaniu stanowisk pracy jako wykonywania pracy górniczej.

Podczas spotkań w Koninie oraz w Turku rzecznikowi zostały przedstawione problemy związane z nabywaniem prawa do emerytury przez górników. Dodatkowo sprawa omówiona został podczas spotkania z przedstawicielami górników w Biurze Rzecznika.

Czytaj również artykuły: Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar odpowiadał na pytania mieszkańców powiatu tureckiego oraz Górnicy z Turku i Konina na spotkaniu u Rzecznika Praw Obywatelskich

Sprawę emerytur górniczych rzecznik przedstawił w swoim wystąpieniu do MRPiPS z dnia 10 maja.

Osoby ubiegające się o emeryturę górniczą z tego regionu napotykają na wiele trudności związanych z prawidłową oceną charakteru ich pracy ze strony organów rentowych oraz w toku postępowania sądowego. Przedstawiana przez pracodawców dokumentacja źródłowa, dotycząca przebiegu zatrudnienia (charakterystyka pracy na danym stanowisku), okazuje się w wielu wypadkach niewystarczająca do wydania decyzji przyznającej świadczenie, co przekłada się na wydłużenie prowadzonego przez ZUS postępowania wyjaśniającego. Zdarza się często, że powstałe wątpliwości, dotyczące charakteru zatrudnienia, wymagają dodatkowego wyjaśniania w toku postępowania sądowego. Powoływani w takich sprawach biegli sądowi wydają zaś rozbieżne opinie. (…) Szczególne trudności w postępowaniach przed organem rentowym napotykają
górnicy zatrudnieni przy przewozie nadkładu i złoża koleją. W ocenie organu rentowego transport węgla w ciągu technologicznym dostawy węgla od miejsca jego wydobycia do miejsca rozładunku na estakadach elektrowni odbywa się poza odkrywką, co automatycznie skutkuje brakiem uznania tych okresów za okresy pracy górniczej. – czytamy w wystąpieniu RPO.

W ocenie Adama Bodnara trudności w prawidłowym kwalifikowaniu stanowisk pracy jako wykonywania pracy górniczej mają charakter systemowy. Wynikają one przede wszystkim z braku prawidłowej i wyczerpującej regulacji prawnej w tym zakresie. Wątpliwości wywołuje ocena charakteru obowiązków pracowniczych pełnionych przez górników jako pracy w przodkach, w odróżnieniu od pracy górniczej na odkrywce.

Zdaniem RPO trzeba przygotować jasne przepisy. O zainicjowanie tego rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z całością wystąpienia RPO można zapoznać się —> TUTAJ.

foto: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA

Tagi: , , ,

« Maj 2020 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.