Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar odpowiadał na pytania mieszkańców powiatu tureckiego

Turek. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Turek był pierwszym przystankiem na trasie Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara po województwie wielkopolskim. We wtorek, 12 marca mieszkańcy mogli przedstawić swoje problemy na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w Muzeum Miasta Turku.  

Od początku swojej kadencji rzecznik wraz ze współpracownikami jeździ po Polsce i spotyka się z mieszkańcami kraju. O tym, że takie spotkania są potrzebne świadczy frekwencja na spotkaniu i bogaty wachlarz przedstawionych spraw, ważnych dla mieszkańców powiatu. W turkowskim muzeum prócz osób indywidualnych pojawili się przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych oraz związków zawodowych. Była to okazja do omówienia między innymi takich tematów jak: problemy opiekunów osób z niepełnosprawnościami, domów pomocy i opieki nad osobami chorymi psychicznie, emerytur górniczych, wykluczenia transportowego, dociepleń budynków objętych ochroną konserwatora zabytków oraz ogrodów działkowych, czy ekranów dźwiękochłonnych.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?

RPO podczas spotkania, na początku krótko opowiedział na czym polega jego praca. Podkreślił, że  jest urzędnikiem niezależnym, wybieranym na 5 lat i odpowiada tylko przed parlamentem. – Nie należę do żadnej partii, do polityki się nie wybieram, nie będę się ubiegał o drugą kadencję – bo to by wymagało zabiegów o poparcie polityków – mówił Adam Bodnar.

Rzecznik to taki dziwny urząd, który nie wydaje poleceń, ale może interweniować, jeśli dostanie sygnał a prawo daje mu możliwości – mówił Adam Bodnar.-  Może przyłączyć się do spraw przed sądami (jak w tym tygodniu – w sprawie zatrucia ziemi koło Bydgoszczy), przed Trybunałem Konstytucyjnym (jak w przypadku emerytur kobiet z rocznika 1953). Możemy interweniować w indywidualnych sprawach, zwracając uwagę na to, co nie działa, albo kierować do ministrów wystąpienia (zwane generalnymi) – przedstawiamy kompleksowo problemy, przedstawiamy argumentację prawną, pokazujemy, jak i dlaczego trzeba poprawić prawo. (cyt. za rpr.gov.pl)

Rzecznik upomina się o poszanowanie praw obywatelskich. Działa na podstawie zgłoszonych skarg. Pracuje w Warszawie, ale w kilku miastach ma punkty przyjęć, choć chciałby aby na terenie kraju powstały biura terenowe rzecznika. Podkreślił, że RPO nie jest jedyną instytucją, jaka może pomóc. Jest szereg innych rzeczników, ale ludzie o tym zapominają lub nie wiedzą. Warto też korzystać z pomocy specjalistów dzięki infoliniom.

Dobra zmiana dotknęła emerytur górniczych

Dość silną reprezentację na spotkaniu stanowili górnicy, którzy od sierpnia 2016 roku mają problem z przejściem na emeryturę górniczą. Pracownicy na tych samych stanowiskach, przebiegu pracy i charakterze pracy przechodzili na przysługujące im prawem emerytury górnicze. Później nastąpiła w ZUS w Koninie zmiana kierownictwa. Kolejne osoby, już miały problem z przejściem na emeryturę choć przepisy o emeryturach górniczych się nie zmieniły. Jak informują górnicy ZUS zaczął je inaczej interpretować.

(…) wykorzystuje każdą możliwość, by nie uznać danego stanowiska za „górnicze”. Albo stwierdza, że stanowiska nie ma w ministerialnym wykazie (choć praca miała charakter górniczy), albo – jeśli stanowisko jest w wykazie, to ZUS uznaje czyjąś pracę za niemającą charakteru górniczego. Człowiek nie ma innego wyjścia tylko iść do sądu – a ZUS-owska strategia procesowa zmierza do przewlekania rozstrzygnięć sądu, gdzie sprawy trwają miesiącami. I tak ZUS zmusza ludzi do wygrywania – ludzie płacą składki i nie mają prawa do świadczeń. (cyt. za rpr.gov.pl)

Górnicy podawali przykłady sprzecznych decyzji – Nie widzimy jakiejkolwiek logiki w wydawanych decyzjach przez urzędników ZUS – mówili.

RPO przyznał, że jest to klasyczna sprawa na interwencję rzecznika. Odwołał się do sprawy przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie nastąpiło naruszane prawa do dobrego rządzenia. Poinformował w jaki sposób może zareagować. Mianowicie może zapytać ZUS o sposób interpretowania przepisów w Koninie. Sprawdzić czy nie dochodzi do przewlekłości postępowania, oraz zapytać o wyroki i wnieść do Sądu Najwyższego o ujednolicenie orzecznictwa.

Lekceważenie prawa

Swoje sprawy zgłosili także opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Po zmianie ustawy w 2013 roku świadczenia pielęgnacyjne zostały podzielone na dwie grupy: dla opiekunów osób dorosłych (otrzymują świadczenie w kwocie 620 zł) i matek z dziećmi (1470 zł). Opiekunowie osób dorosłych, którzy starają się o wyższe świadczenie po złożeniu wniosku zostają nawet do 8 miesięcy bez środków do życia. Zostaje im na ten czas zawieszone świadczenie.

RPO podkreślił, że jest wyrok TK, iż taki podział na grupy jest niezgodny z konstytucją. Niestety rząd nie traktuje tego tematu priorytetowo. Jest to skandaliczna sytuacja z punktu widzenia państwa prawa – twierdzi Adam Bodnar.

Poprzedni rząd zabezpieczył pieniądze na wykonanie tego wyroku, a ten rząd go nie wykonał – mówił RPO dodając, że część opiekunów idzie w tej sytuacji do sądów administracyjnych i wygrywają.

Są też samorządy miejskie (Sopot) oraz gminne, które nie czekają na wyroki i podnoszą świadczenia, bo taki jest wyrok TK. Niestety teraz prezydentowi Sopotu grozi postępowanie o naruszenie dyscypliny finansowej. – Co jest moim zdaniem absolutnie skandaliczne – dodaje RPO – to jest lekceważenie prawa, ten wyrok powinien być wykonany.

Zachęcał aby pójść na drogę sądową i domagać się wyższego świadczenia. Sprawie dotyczącej zawieszenia świadczeń przez gminy należy się przyjrzeć – to jest niepokojąca praktyka administracyjna – zaznaczył Adam Bodnar.

Wykluczenie transportowe w Turku

Sprawa braku transportu publicznego w powiecie tureckim nie raz już była poruszana. Pytano o niego na sesjach, w mediach, obiecywano w trakcie kampanii wyborczej. W końcu trafiła i do RPO.

Ten Turek, to się zrobiła taka dziura. Nie ma jak dojechać do Łodzi czy Poznania. Tu nie ma nic, żeby dojechać trzeba taksówkę wynająć. Dużo ludzi jest starszych, mają nawet samochód, ale nie pojadą. Nie ma ani pociągu, ani autobusu – głos zabierał 84-letni przedsiębiorca.

To jest problem, który się nazywa wykluczeniem transportowym – poinformował RPO

W Polsce ze względu na likwidowanie połączń kolejowych oraz likwidowanie PKS oraz, że gospodarka rynkowa nie wypełniła tej przestrzeni, to przez to wiele miast oraz mniejszych miejscowości pozostało bez odpowiednich połączeń komunikacyjnych.

Dotyczy to nie tylko osób starszych, ale młodych ludzi, którzy nie mają, jak korzystać z zajęć pozalekcyjnych (bo ostatni autobus odjeżdża po lekcjach).

Jedyny sposób żeby to rozwiązać to są dotacje ze szczebli centralnych na rzecz samorządów lokalnych, aby one mogły dofinansowywać lokalne linie transportowe bądź same tworzyły dodatkowe linie komunikacyjne dla osób młodych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Ocieplanie budynków objętych ochroną konserwatora zabytków

Problem przedstawiony przez radną miejską dotyczy osób mieszkających w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków. Część budynków udało się ocieplić. Niestety zmienił się konserwator zabytków i pozostałe budynki nie mogą zostać docieplone. Sprawa jest w sądzie. W związku z tym Elżbieta Niespodziańska dopytywała się czy rzecznik może pomóc?

Jak stwierdził RPO tutaj należy zbadać czy występuje sytuacja nierównego traktowania i ograniczenia prawa właścicieli czy lokatorów. Rzecznik nie dał gwarancji, że będzie mógł pomóc. Poprosił jednak o dokumenty w tej sprawie.

Pomoc społeczna dla osób chorych psychicznie

Zwrócono uwagę na braki w zabezpieczeniu medycznym w Domach Pomocy Społecznej dla osób chorych psychicznie. Problem jest przedstawiany od kilku lat. Charakter DPS się zmienił, kiedyś to były domu spokojnej starości teraz trafiają tam osoby upośledzone intelektualnie, chore psychicznie. Dlatego dramatycznie zaczyna brakować pielęgniarek. Przede wszystkim nie ma kto podawać leków. Były w tej sprawie wysyłane pisma do m.in. Ministerstwa Zdrowia – kto może to robić, skoro nie ma pielęgniarek? Są różne interpretacje, które niewiele pomagają. W związku z tym jest mnóstwo pytań i wątpliwości.

U mnie jedna pielęgniarka ma sto osób pod opieką. A nasi mieszkańcy nie mogą już korzystać ze wsparcia środowiskowego, potrzebują bardziej skomplikowanej pomocy. Problem narasta, a nie mamy ciągle odpowiedzi. Co musi się wydarzyć, żeby ktoś tematem się zajął i pomógł? – pytała dyrektor DPS w Skęczniewie.

Adam Bodnar widzi tu zbieg trzech problemów, a mianowicie starzejmy się jako społeczeństwo i jest coraz większe zapotrzebowanie na miejsca dla osób starszych. Temu towarzyszy nie do końca jasny system finansowania i kontrolowania jakości funkcjonowania. Jak zauważył rzecznik problemem jest również zbieg kompetencji dwóch ministerstw: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, i Ministerstwu Zdrowia. Brakuje wspólnego myślenia i rozwiązania problemu. Trzeci problem to kadry. Średnia wieku pielęgniarek się zwiększa, pracują na kilu etatach. Brak jest także nowych osób chętnych do podjęcia tej pracy. Jak zaznaczył będzie drążył ten temat, ale nie obiecuje że go rozwiąże.

Biuro RPO nie jest od tego żeby tworzyć cuda, ale żeby zachęcić do rozwiązywania spraw. Będę te tematy podejmował i ciągnął, jak tylko potrafię – obiecał rzecznik.

Mnóstwo spraw, a czasu mało

W ciągu dwóch godzin poruszonych zostało bardzo wiele spraw, z różnego zakresu. Pozostałe pytania dotyczyły m.in. braku możliwości korzystania z programów wsparcia i dotacji, gdy nie jest się ubezpieczonym w KRUS, a posiada się gospodarstwo, czy też ziemię. Jakie są szanse w sporze z funkcjonariuszem publicznym? Czy RPO interweniuje w sprawach o areszty wydobywcze? Także poruszono sprawy działkowców, a konkretnie ustawę PZD, czy nie należałoby jej zaskarżyć? Dopytywano się także o ekrany dźwiękochłonne, gdyż obecnie w przypadku ul. JPII w Turku tylko na drodze sądowej można o nie walczyć.

W spotkaniu uczestniczył także prawnik, była więc możliwość na miejscu omówienia spraw i skorzystania z jego pomocy.


Tagi: ,

Kalendarz wydarzeń

« Maj 2019 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
nie 26

Turek. Wystawa Na zdrowie

6 maja - 27 czerwca
nie 26
nie 26
nie 26

Dni Malanowa

25 maja - 26 maja

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.