Przykona. Uchwalili podatki na 2019 rok

W poniedziałek, 29 października na przedostatniej sesji mijającej kadencji radni gminy Przykona zajęli  się między innymi tematem uchwalenia stawek podatków lokalnych na przyszły rok. 

W przyszłym roku stawki podatku od środków transportowych nie ulegną zmianie. Jak poinformowała skarbnik gminy Marzena Macikowska prognozowane wpływy z tego tytułu przy zachowaniu stawek na poziomie roku 2018 szacuje się na wartość około 400 tys. zł. Co roku wzrasta liczba środków transportowych zgłaszanych przez firmy zlokalizowane na terenie gminy Przykona. Przyjęcie tendencji obniżenia podatku od środków transportowych spowodował, że na dzień 15 października 2018 do opodatkowania zgłoszonych było 510 pojazdów, z czego 310 to pojazdy zgłoszone przez firmy leasingowe – informowała skarbnik.

Podjęto także uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Jak co roku prezes GUS określa w drodze komunikatu średnią cenę skupu żyta. W tym roku cena została oszacowana na kwotę 54,36 zł za 1dt. W przyjętej dzisiaj na sesji uchwale cena ta została obniżona do 37 zł za 1dt.

Podatek od nieruchomości w górę

Niestety mieszkańcy gminy Przykona muszą się przygotować na podwyżki podatku od nieruchomości. W 2019 roku do 0,93 zł/m2 od 1m2 powierzchni wzrośnie podatek od gruntów rolnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wzrosną także stawki podatku od gruntów:

  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,50 zł od 1ha powierzchni
  • położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę letniskową – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,28 zł od 1 m2 powierzchni
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni

Więcej zapłacą również właściciele budynków mieszkalnych – 0,40 od 1 m2 powierzchni użytkowej oraz związanych z:

  • z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem budynków wykorzystywanych na cele letniskowe położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę letniskowa – 3,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli stawka pozostanie bez zmian i wyniesie 2% ich wartości.


Tagi: , ,

Kalendarz wydarzeń

« Marzec 2019 » loading...
P W Ś C P S N
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pon 25

Kino TUR. Lego® Przygoda 2

22 marca - 25 marca
pon 25

Kino TUR. Green Book

22 marca - 25 marca
pt 29

Kino TUR. Kobiety mafii 2

29 marca - 1 kwietnia

Dodaj firmę do katalogu

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.