Wójt Mikołajczyk: Cennik miejskiej biblioteki jest niezgodny z prawem

Sesja Rady Gminy Turek

Studenci do nauki, literaci do piór, a mieszkańcy gmin do swoich bibliotek. Cennik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku  budzi kontrowersje. Dla mieszkańców ościennych gmin dziesięciokrotnie wyższa opłata za korzystanie z zasobów miejskiej biblioteki jest trudna do zaakceptowania. Sprawę na sesji w gminie Turek poruszył przewodniczący rady.

Ireneusz Kolenda podczas sesji rady gminy Turek podniósł sprawę współpracy z miastem. Szczególnie dopytywał się o zamieszanie z cennikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, który to dyskryminuje mieszkańców spoza miasta. Przewodniczący prosił o informację, co właściwie wydarzyło się w sprawie biblioteki? Wg niego niektóre miejskie decyzje są próbą narzucenia współpracy.

Czy powstanie miejsko-gminna biblioteka z siedzibą w Turku?

Wywołany wójt Mikołajczyk wyjaśnił, że w grudniu burmistrz Turku przedłożył propozycję utworzenia miejsko-gminnej biblioteki publicznej z siedzibą w Turku z początkiem 2020 roku. Zasoby oraz finansowanie biblioteki w Słodkowie miałyby być wniesione do nowej biblioteki. Tym samym gminna książnica zostanie wówczas zlikwidowana.

Ta propozycja o tyle mi się spodobała i uważałem ją za godną do rozważenia, bo możliwości zasobów są szersze niż w gminnej bibliotece. Na spotkaniu poinformowałem, że kwestia wymaga rozmowy z radnymi. Pomysł  burmistrza był taki, żeby z początkiem stycznia wejść w tę formułę. Wykluczyłem możliwość przejścia z początkiem roku, bo są z tym związane kwestie formalne. Doszliśmy jednak do wniosku, aby temat opóźnić w czasie, żeby zanalizować temat.

Według Karola Mikołajczyka jest to temat, o którym warto dyskutować. Wójt ma świadomość, że likwidując bibliotekę w Słodkowie zabiera się czytelnikom miejsce, do którego przyzwyczaili się dotychczas korzystając z zasobów gminnej biblioteki.

Cennik miejskiej biblioteki niezgodny z prawem?

Możliwość współpracy między samorządami wystawiona została na ciężką próbę po ustanowieniu nowego cennika w miejskiej bibliotece. Rozwiązanie, by mieszkańcy gminy płacili 100 zł za wydanie karty bibliotecznej jest trudne do zaakceptowania.

Niemniej uważam ten temat za otwarty. Kolejne jednak działania miasta trochę mnie zdziwiły, żeby nie powiedzieć zszokowały. Powiem wprost, to działanie jest niegodne z prawem. Pomijam kwestię czy tak ma wyglądać dialog między dwoma samorządami – mówił Karol Mikołajczyk.

Przytoczył przede wszystkim Ustawę o bibliotekach, gdzie jest zapis, że zbiory biblioteki stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Zwrócił także uwagę na zapis, że usługi biblioteczne są bezpłatne. Dopuszcza się pobieranie opłat za pewną grupę usług, ale wysokość opłat nie może przekroczyć kosztów wykonania usługi. – Powstaje pytanie czyżby karta dla naszego mieszkańca była brylantowa? – dopytywał się wójt.

Wójt Mikołajczyk pisze do burmistrza Antosika

W związku zapytaniami mieszkańców gminy Turek dotyczącymi zróżnicowanego cennika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku obowiązującego od 03 stycznia 2020 r. w zakresie opłat za wykonanie usługi karty bibliotecznej, aktualizacji karty bibliotecznej oraz duplikatu karty bibliotecznej, proszę o wyjaśnienie podstaw zastosowania takich różnic cen.

Zgodnie z wprowadzonym cennikiem za wymienione usługi odpłatność dla mieszkańców miasta Turek określono w wysokości 10 zł, natomiast odpłatność za te same usługi dla osób niebędących mieszkańcami miasta określono w wysokości 100 zł. Wątpliwości budzi różnica w kosztach wykonania tych samych usług dla mieszkańców miasta Turek, a dla osób nie posiadających statusu mieszkańca Miasta, tym bardziej, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U z 2019 poz. 1479) wysokość opłat nie może przekroczyć kosztów wykonania usługi. Zapis podobnej treści znajduje się również w paragraf 2 ust.  6 Regulaminu zasad i warunków korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku stanowiącym załącznik do zarządzenia  Nr 1/2020  Dyrektora Miejskiej Biblioteki w Turku z dnia 03 stycznia  2020 r.

Mając na uwadze dobrą współpracę naszych samorządów uprzejmie proszę o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.

W związku z tym pismo poszło do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, która sprawuje nadzór nad bibliotekami. Z pewnością cennik miejskiej biblioteki nie spełnia tych warunków.

Wyciąg z Ustawy o bibliotekach

Art.  14.  [Opłaty za usługi biblioteczne]

  1. Usługi bibliotek, których organizatorami są podmioty określone w art. 8 ust. 2, są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Opłaty mogą być pobierane:
  • 1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
  • 2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
  • 3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
  • 4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  • 5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
  1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
  2. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora (kierownika).

Tagi: , , ,

« Czerwiec 2020 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.