Brudzew. Będą kastrować, wydawać zezwolenia na alkohol i szukać pieniędzy na monografię

Brudzew. Sesja rady gminy

Wczoraj, 21 marca odbyła się sesja Rady Gminy Brudzew, która nie zajęła radnym zbyt wiele czasu. Porządek obrad zamknął się w 18 punktach, przy czym większość została omówiona na komisjach, co też nie dostarczyło radnym pola do dyskusji, a jedynie zostały uzupełnione kilkoma zdaniami przez z-cę wójta.

W ramach sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 poinformowano, że w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminy nabyły nowe kompetencje i obowiązki. Rada gminy będzie ustalała w drodze uchwały maksymalną ilość zezwoleń, a nie jak do tej pory określała liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, nie uwzględniając piwa ani alkoholu do 4,5%.

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych i 2 punkty gastronomiczne 

–  będziemy musieli teraz przyjąć uchwałę, która w sposób szczegółowy określi ile będziemy mieli tych zezwoleń do 4,5%, a ile powyżej 4,5%. Możemy sobie ustalić, że ta liczba pierwsza nie będzie równa tej drugiej. Nie wiem czemu ma to służyć, żeby aż tak dokładnie to robićwyjaśnił z-ca wójta Paweł Jacaszek

Na podjęcie stosownej uchwały samorządy mają wyznaczony czas do 6 miesięcy począwszy od 10 lutego, czyli od czasu wejścia w życie nowelizacji.

Wstępnie szykujemy, żeby na koniec czerwca jeszcze przed sezonem wakacyjnym projekt uchwały był przygotowany – poinformował z-ca wójta.

W porządku obrad znalazł się punkt “Rozpatrzenie projektu zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032”. Do WPF zostało dopisane przedsięwzięcie do realizacji na lata 2019 – 2020, tj. “Rewitalizacja terenów pokopalnianych w gminie Brudzew w celu aktywizacji społeczno-zawodowej, kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej z udziałem podmiotu ekonomii społecznej”. W związku z tym został zabezpieczony wkład własny w wysokości 700 tys. zł. Gmina będzie się starać o dofinansowanie tego zadania, a obowiązkiem beneficjenta jest zabezpieczenie co najmniej 15% wkładu własnego. W przypadku tego projektu wkład własny wynosi ponad 600 tys. zł  – żeby było bezpiecznie i nie było żadnych problemów na etapie uzupełnień zabezpieczono 100 tys. zł więcej. Wniosek należy złożyć do 30 marcapowiedział Paweł Jacaszek.

Jesteśmy przygotowani na to, czy będziemy na to przygotowani w przypadku, gdyby udało się to dofinansowanie dostać, a w to wierzymy. Jeszcze w tym roku chcemy zacząć procedurę przetargu opracowania dokumentacji. Idziemy systemem zaprojektuj – wybuduj i w ślad za tym trzeba ogłosić przetarg na zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i potem wykonanie robót budowlanych – kontynuował Jacaszek.

Zmiany dotyczyły również budżetu gminy, gdzie w pozycji dochody i wydatki wprowadzono zmianę i zwiększając go o kwotę 132 tys. 298 zł.

Są to środki, które dostaliśmy od wojewody – 32 tys. 298 zł  na dożywianie dzieci w szkole. Została także podpisana umowa na dofinansowanie w ramach programu “Szatnia na medal” – 100 tys. zł otrzymaliśmy na wykończenie szatni na ul. Piaski w Brudzewie – poinformowała skarbnik gminy Wioletta Gadomska.

Będą sterylizować i kastrować, ale tylko psy

Problem czworonogów radnym Brudzewa leży na sercu, a już na pewno to, by się zanadto nie rozmnażały. Na dzisiejszej sesji przyjęto uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brudzew w roku 2018. Po raz pierwszy zabezpieczona została w budżecie kwota 3 tys. zł na sterylizację i kastrację pupili mieszkańców. Dofinansowanie do jednego zabiegu wyniesie 50% kosztów usługi, ale jednocześnie nie będzie można przekroczyć 150 zł brutto. Oznacza to, że każdy mieszkaniec będzie mógł wykastrować lub wysterylizować jednego pupila nie częściej niż raz w roku, ale uwaga – dotyczy to tylko psów, choć co niektórzy radni dopytywali się i o koty, a nawet padły sugestie pół żartem pół serio, żeby to w przyszłym roku zamienić.

Problem psów jest coraz większy. Sami państwo zresztą widzicie, że po okresach świątecznych, po okresach wakacyjny tych psów jest naprawdę mnóstwo – podsumował sprawę z-ca wójta.

Monografia gminy Brudzew za 18 tys. zł

Tyle miałoby kosztować wydanie monografii gminy przy założeniu 2 tys. sztuk, o czym poinformował na wczorajszej sesji wójt Cezary Krasowski. O możliwość wydania monografii dopytywała się wiceprzewodnicząca Elżbieta Ficner – panie wójcie, już kilkakrotnie zarząd Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa zwracał się do rady, dokument już jest opracowany i należałoby go wydać, na pewno jeszcze w tym roku. Czy jest to możliwe? Na pewno radni się przychylą do tego. W odpowiedzi radni usłyszeli jaką kwotę trzeba by było zabezpieczyć –  trzeba będzie poszukać tych 18 tys. zł. Oczywiście jeżeli zejdziemy do 1000 sztuk, to nie będzie o połowę taniej, może być taniej jakieś 2 tys. zł mniej – mówił wójt Cezary Krasowski.

Trochę dyskusji wywołał punkt wolne wnioski. Radni pytali o destrukt i możliwość załatania dziur na drogach gminy. Z pewnością na piątkowej sesji rady powiatu Barbara Zielińska będzie miała sporo pytań, bo też wiele z tych dziur dotyczyło dróg powiatowych.


Tagi: , , , , , ,

Prosimy oceń artykuł


Kalendarz wydarzeń

« Wrzesień 2018 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pt 21

Kino TUR. Iniemamocni 2

21 września - 24 września
pt 21

Kino TUR. Zakonnica

21 września - 24 września
pt 21
sob 22

Tuliszków. Rajd Rowerowy Zawrót Głowy

22 września godz. 09:30 - 12:00
sob 22
sob 22

Gm. Turek. I Rodzinny Rajd Rowerowy

22 września godz. 11:00 - 18:00

Dodaj firmę do katalogu

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.