Komenda PSP w Turku podsumowała pracę strażaków

Narada podsumowująca działalność KP PSP w Turku w 2019 r.

Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy na terenie miasta powiatowego. Drugie miejsce gmina Tuliszków, najmniej zdarzeń w gminie Przykona – informował w poniedziałek Komendant Powiatowy PSP w Turku st.kpt. Piotr Pietrucha. 24 lutego odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy w minionym roku. Komendant przedstawił zagadnienia operacyjne, kontrolno-rozpoznawcze, kadrowe, finansowe i kwatermistrzowskie realizowane w 2019 roku.

Statystyka pożarowa

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. na terenie powiatu tureckiego zanotowano ogółem 697 zdarzeń. W tym samym okresie roku 2018 zanotowano 760 zdarzeń. Jest to więc spadek o 63 zdarzenia, tj. 8,3%. W ogólnej liczbie zdarzeń zanotowano 232 pożary. W stosunku do roku 2018 (212 pożarów) nastąpił wzrost o 20 pożarów, tj. 9,4%. Zanotowano 434 miejscowe zagrożenia, co w stosunku do roku 2018 (525 zdarzeń) daje spadek o 91 zdarzeń, tj. 17,33%. Natomiast odnotowano 31 alarmów fałszywych (w 2018 roku 23 alarmy), co daje wzrost o 8 alarmów, tj. 25%.

Zakupy sprzętu i wyposażenia

Dla KP PSP Turek zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy za kwotę 1.079.940,00 zł oraz wyposażenie. Wzbogaciła się o kamerę termowizyjną Dräger, pompę pływającą NIAGARA II, turbowentylator oddymiający Skorpion, drabinę dwuprzęsłową ZS 2100/ 3 dł. 10,05, nasadkowo – aluminiową 3 częściowa, skafander lodowo-ratowniczy Basic, radiotelefon. Ponadto w roku 2019 r. komenda otrzymała z KW PSP w Poznaniu do użytkowania zestaw do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym wraz z wyposażeniem o wartości całkowitej 25.000,00 zł.

Dotacja środków z budżetu państwa dla jednostek OSP

W 2019 roku jednostki OSP w KSRG z terenu powiatu otrzymały dotację w wysokości 842 130,00 zł. Na tę kwotę składała się dotacja na wydatki bieżące w wysokości 102.080,00 zł i dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 740 050,00 zł. Były w tym środki na dofinansowanie zakupu 3 samochodów ratowniczo– gaśniczych. Środki z dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w roku 2019 zostały prawie w 50% skierowane na remont zaplecza garażowo – technicznego strażnic jednostek OSP w KSRG. Pozostałe zostały przeznaczone na doposażenie jednostek w umundurowanie specjalne, wyposażenie osobiste strażaka, armaturę wodną oraz środki łączności. Ponadto 15 jednostek OSP spoza KSRG z terenu powiatu otrzymało pozytywne decyzje dotyczące przyznania dotacji na kwotę 135 440,00 zł.

Prewencja społeczna

Realizując szeroko rozumianą prewencję społeczną funkcjonariusze tut. Komendy uczestniczyli w 172 przedsięwzięciach w formie pikników, pokazów, pogadanek, zajęć edukacyjnych, stoisk edukacyjnych. Wzięło w nich udział łącznie ponad 7800 osób.

W bieżącym roku planowany jest zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki ratowniczo- gaśniczej w Turku. Zestaw byłby wykorzystywany podczas zdarzeń drogowych, w szczególności wypadków komunikacyjnych, oraz w zakresie ratownictwa technicznego.

Po sprawozdaniu komendanta, w krótkich wystąpieniach podziękowania za pracę dla wszystkich funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Turku oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych przekazali goście: mł. bryg. Jarosław Zamelczyk – zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Ryszard Bartosik – Poseł na Sejm RP, Dariusz Kałużny – Starosta Powiatu Tureckiego oraz Mirosław Sekura – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku.

źródło: na podst. tekstu mł.kpt Jacek Erkiert, Izabela Kukuła/KP PSP w Turku


Tagi: ,

« Marzec 2020 » loading...
P W Ś C P S N
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.