Malanów. Będą badać uczniów narkotestami?

Narkotesty w szkole budzą kontrowersje. Jednak nie jest przeciwny ich stosowaniu przewodniczący Rady Gminy Malanów Karol Płóciennik. Jak zapewnia on sam jako rodzic wydałby zgodę na przeprowadzenie takiego badania wśród uczniów. Co innego w tej sprawie mieli do powiedzenia psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku, czy były Rzecznik Praw Obywatelskich, którzy to wyrazili zastrzeżenia wobec prób ich stosowania w placówkach szkolnych.

Na minionej sesji gminy Malanów jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Program ma za zadanie kształtowanie polityki społecznej w szczególności: ograniczenie dostępności do narkotyków, działalność informacyjna i wychowawcza, motywowanie do powstrzymania się od zażywania środków psychotropowych. Finansowany jest ze środków gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2020 rok zabezpieczono na niego kwotę przeszło 20 600 zł.

Narkotesty w malanowskiej szkole?

Przewodniczący rady zasugerował aby w ramach programu zakupić narkotesty, które byłyby wykorzystane przez dyrektorów do zbadania wszystkich uczniów po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez ich rodziców. Miałoby to służyć zdiagnozowaniu czy problem zażywania narkotyków przez dzieci w gminie istnieje.

Patrząc z perspektywy rodzica ja bym taką zgodę wyraził, żeby wiedzieć co dzieci spożywają – mówił Karol Płóciennik.

Jego zdaniem można by było wybrać jeden dzień w roku w celu przebadania uczniów. Dyrektor GOPS w Malanowie jednak stopowała zapał radnego, informując, że wpierw należy zapoznać się z opinią radcy prawnego czy jest to zgodne z prawem.

Psycholog mówi zdecydowanie NIE

Redakcja Turek24 zdecydowała się zapytać psycholog, co sądzi o tym pomyśle? Pierwsze słyszę – mówi Patrycja Adamczewska- Mobarak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku, która twierdzi, że na coś takiego nie wyraziłaby zgody.

Dla mnie to nie jest profilaktyka, zakupienie narkotestów i przebadanie nimi wszystkich uczniów. To jest podejrzenie, że każdy coś bierze i trzeba to sprawdzić. Dla mnie profilaktyka to powinny być zadania w ramach współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną np. spotkania dzieci z psychologiem, zajęcia edukacyjne dotyczące uzależnień, czy spotkania z rodziców, nauczycieli z funkcjonariuszem policji, który przedstawi program przeciw uzależnieniom – mówi psycholog. Dodała, że wśród zadań profilaktycznych może także zwiększyć ilość godzin obecności w szkole psychologa. Wtedy byłby on bardziej dostępny niż tylko 1-2 godz. w tygodniu.

Co podkreśliła, to wpierw należy sprawdzić czy taka placówka może dysponować (w sensie przeprowadzać badanie) takim narzędziem, jak narkotest. Ponadto wskazała, iż każda szkoła ma swoje procedury postępowanie w nagłych i kryzysowych sytuacjach. Taką jest,  jak się zachować gdy dziecko jest pod wpływem środka odurzającego. Jeżeli zajdzie podejrzenie, że dziecko jest pod wpływem narkotyków, to powinno się zawiadomić rodziców, policję i karetkę pogotowia. Najważniejsze jest wtedy zabezpieczanie zdrowia dziecka.

Psycholog Patrycja Adamczewska- Mobarak zaznacza także, że MEN każdego roku wyznacza priorytety. Jednym z nich teraz jest, że każda szkoła powinna mieć przeprowadzoną diagnozę, jak wygląda problem uzależnień w danej placówce. Szkoły mają do dyspozycji chociażby ankiety, które przeprowadzają wśród rodziców, nauczycieli i uczniów. Ich wyniki są później prezentowane szerszej opinii.

Ministerstwo Zdrowia i RPO o stosowaniu narkotestów w szkołach

Stanowisko w tej sprawie zajął również w 2013 roku ówczesny Podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki w Ministerstwie Zdrowia. Po interpelacji poseł Beaty Mazurek w sprawie przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży szkolnej wypowiedział się tak:

W mojej opinii przedstawiona propozycja wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających dyrektorom szkół poddawanie uczniów testom na obecność narkotyków w istotny sposób narusza prawo osób niepełnoletnich do prywatności. Należy zauważyć, że zgodnie z preambułą do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oświata w Rzeczypospolitej Polskiej kierować ma się m.in. zasadami zawartymi w Konwencji o prawach dziecka. Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 16 ww. konwencji żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację. Konwencja określa także, iż prawo dziecka do prywatności podlega ochronie prawnej.

Postulat i praktyka poddawania uczniów testom na obecność narkotyków przez szkołę były także analizowane w latach 2003-2005 przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydana opinia potwierdzała, że polityka testowania uczniów na obecność narkotyków przez szkołę stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami w kontekście przestrzegania praw człowieka – czytamy w odpowiedzi.

Z całością odpowiedzi na interpelacje poselską można się zapoznać —-> TUTAJ

Młodzi ludzie są świadomi, że zażywanie środków odurzających jest szkodliwe. Przeprowadzane są kampanie na temat ich destrukcyjnego wpływu. Chociażby przez Komendę Powiatową Policji w Turku, czy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku. Niestety, ta wiedza nie zawsze przekłada się na unikanie przez młodzież kontaktu z narkotykami. Jednak czy przebadanie wszystkich uczniów narkotestami powinno być elementem programu szkolnej profilaktyki? Specjaliści mówią wyraźne NIE.

foto: google maps


Tagi: , , , ,

« Lipiec 2020 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.