ZE PAK a transformacja energetyczna Wielkopolski wschodniej

Największy podmiot wschodniej Wielkopolski planuje aktywnie włączyć się w proces transformacji subregionu konińsko-tureckiego. Grupa ZE PAK S.A. zamierza korzystać z możliwości jakie daje uczestnictwo Wielkopolski w Platformie Regionów Węglowych w Procesie Transformacji (Coal Regions in Transition Platform) przy Komisji Europejskiej.

Poniżej prezentujemy oświadczenie ZE PAK

Udział ZE PAK SA w transformacji energetycznej Wielkopolski wschodniej

ZE PAK SA („Spółka”), mając świadomość wyzwań jakie stawia proces transformacji energetycznej Regionu Wielkopolski Wschodniej („Region”), zdecydowała się podjąć określone kroki by być częścią tego procesu i w optymalny sposób wykorzystać potencjał jakim dysponuje Grupa Kapitałowa ZE PAK S.A. („Grupa”). Celem jest opracowanie koncepcji i realizacja inwestycji, które dadzą impuls do rozwoju Grupy w nowych obszarach działalności.

Spółka zamierza uczestniczyć w przygotowaniu inicjatyw skierowanych do Regionu związanych z procesem transformacji energetycznej. W szczególności chodzi o współpracę w zakresie uczestnictwa Regionu w ramach Platformy Wsparcia Regionów Górniczych („Platforma Węglowa” –„Coal Platform”) ale również innych programach, których celem jest finansowanie projektów o określonym profilu. Spółka mając świadomość wyzwań jakie stoją przed Regionem w kontekście wypracowania strategicznej wizji przyszłego rozwoju, chce aby jej udział był nie tylko deklaratywny, ale w ślad za deklaracjami poszły również konkretne  pomysły i propozycje projektów inwestycyjnych, których charakter pozwala wpisać się w ideę transformacji energetycznej Regionu.

Wśród rozważanych projektów warto wymienić:
  1. Budowa farm fotowoltaicznych na rekultywowanych terenach Grupy,
  2. Przystosowanie części instalacji węglowej do spalania biomasy,
  3. Budowa magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania Miasta Konin,
  4. Budowa farm wiatrowych na rekultywowanych terenach Grupy,
  5. Budowa magazynu energii dla potrzeb OZE powstających na terenach Grupy,
  6. Budowa centrum logistycznego wraz z zabudową paneli fotowoltaicznych na dachach,
  7. Budowa infrastruktury do wytwarzania, magazynowania oraz dystrybucji wodoru,
  8. Montowanie gotowych paneli fotowoltaicznych, wytwarzanie elementów do montażu oraz montaż instalacji.

Wyżej wymienione przykłady proponowanych inwestycji są na różnych etapach w procesie opracowywania koncepcji, jednak ich powodzenie może przyczynić się do realizacji idei sprawiedliwej transformacji Regionu Wielkopolski Wschodniej, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem strony społecznej. ZE PAK SA zamierza informować o kolejnych istotnych krokach podejmowanych w procesie transformacji energetycznej Regionu.

Biuro Prasowe ZE PAK SA


Tagi: ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.