Apel Tureckiego Klubu Ekologicznego do nowo wybranego burmistrza Turku

Turek pod rządami obecnego Burmistrza Miasta Pana Romualda Antosika jest systematycznie pozbawiany zieleni. Przykładem jest modernizacja ul. Kaliskiej, ul. 650-lecia, wycięcie ponad 200 drzew w przebudowanym parku im. Żerminy Składkowskiej.

Inwestowane są grube pieniądze publiczne, na przedsięwzięcia, które z założenia mają poprawić jakość życia mieszkańców. Tymczasem efekt częstokroć jest odwrotny od deklarowanego.

Stąd nasz apel do nowo wybranego Burmistrza Miasta Turku o:

 1. Zaprzestanie likwidacji zieleni w mieście.
 2. Dokonanie modernizacji Rynku, z pięknie urządzonym terenem wewnątrz, pełnym kwiatów 
  i zieleni bez powiększenia terenu utwardzonego, a nawet jego zmniejszenie.
 3. Przeprowadzenie szczegółowego audytu modernizacji parku im. Żerminy Składkowskiej 
  i usunięcia widocznych” niedoróbek”.
 4. Przeprowadzenie szczegółowego audytu realizacji Geotermii wraz z analizą techniczno – ekonomiczną, określającą wpływ inwestycji na cenę ciepła dla mieszkańców.
 5. Opracowanie i realizacja planów wykorzystania wód geotermalnych do rekreacji i lecznictwa.
 6. Opracowanie programu i wdrożenie ,,powrotu” zielni do miasta.
 7. Uporządkowanie zaniedbanego parku podworskiego, koło byłej elektrowni Adamów, którego właścicielem jest Miasto i doprowadzenie do wyglądu z lat przedwojennych, kiedy to właścicielem był pan Edward Linke.
 8. Doprowadzenie do odbudowy wybudowanego ok. 1865 r. dworku po byłych właścicielach majątku Korytków – rodziny Linke.
  Obecnie właścicielem ruin jest ZE PAK S.A. i udostępnić mieszkańcom Miasta, w szczególności mieszkańcom osiedla przy ul. Górniczej.
 9. Zaprojektowanie i uporządkowanie terenu, będącego własnością PGKiM, wzdłuż kanału Folusz, od ul. Wyszyńskiego do Powstańców Wlkp. z jednoczesnym umieszczeniem ciepłociągu w gruncie.
 10. Przeanalizowanie wykonania niewielkiej elektrowni wodnej na kanale Folusz.
 11. Rozwiązanie problemu z emisją uciążliwego dla mieszkańców odoru z firmy Deveris. 

Zarząd Tureckiego Klubu Ekologicznego


Tagi:

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.