Czy konińskie liberum veto zablokuje kolej do Turku?

Marszałek województwa Marek Woźniak, widownia nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa wielkopolskiego, napis #KolejNaTurek

Burzliwy przebieg miała nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Koninie. Marszałek województwa Marek Woźniak stwierdził, że kolej do Turku pojedzie przez Tuliszków albo nie będzie jej wcale. Prezydent Konina Piotr Korytkowski stanowczo protestował przeciwko wariantowi linii przez Tuliszków.

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwołana została w Koninie i w całości poświęcona była budowie linii kolejowej do Turku. Debata trwała siedem godzin i była bardzo burzliwa. Na widowni DK Oskard przeważali mieszkańcy okolic Konina protestujący przeciwko budowie linii kolejowej do Turku.

Debatowaliśmy w Koninie, a nie w Turku, bo tu mieliśmy szansę poznać głosy przeciwników zaproponowanego w projekcie wariantu inwestycji.
– podsumowała trwające blisko 7 godzin obrady przewodnicząca sejmiku Małgorzata Waszak-Klepka

Czy kolej do Turku pojedzie?

Najważniejsze zdania padły z ust marszałka Woźniaka

To ostatni moment, by zrealizować tego typu inwestycję, bo za kilka lat na skutek intensywnej zabudowy będzie to niemożliwe.

Kolej do Turku pojedzie przez Tuliszków, albo nie będzie jej wcale.

Musimy poznać stanowisko nowego rządu wobec programu „Kolej+” Czy plany spółki PKP PLK nie zmienią się?

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zwrócił uwagę, że wybrano wariant przez Tuliszków (W9), gdyż zapewnia on większą liczbę pasażerów. Podkreślił, że samorząd województwa dotuje przewozy kolejowe w Wielkopolsce i w bieżącym roku na ten cel przeznaczono 350 mln zł. Wariant przez Tuliszków będzie tańszy w utrzymaniu, a w dłuższej perspektywie zrekompensuje to wyższy koszt budowy tej linii.

Konińskie liberum veto

Bardzo emocjonalne były wystąpienia prezydenta Konina oraz konińskiego posła PO. Piotr Korytkowski uniesionym głosem sprzeciwiał się poprowadzeniu linii kolejowej przez Konin. W pewnym momencie zapomniał się, stwierdzając, że Turek nie jest wcale wykluczony komunikacyjnie. Tomasz Nowak proponował rozwiązania hybrydowe, polegające na uruchomieniu specjalnej linii autobusowej, na bazie PKS Konin, dowożącej pasażerów z Turku do dworca kolejowego w Koninie.

Wszyscy konińscy mówcy, z uporem lepszej sprawy, starali się przekonać, że lepszym rozwiązaniem byłby wariant przez Władysławów (W1), gdyż ta linia nie przechodziłaby przez miasto Konin.

Radni wojewódzcy zabierając głos prawie jednomyślnie podkreślali zalety budowy linii kolejowej. Jedynie Zofia Itman z Konina (PiS) podnosiła wątpliwości czy wariant przez Tuliszków jest zasadny.

Turkowskie głosy rozsądku

Mieszkańcy Turku i powiatu tureckiego chociaż byli w mniejszości na sali, to zabierali głos w dyskusji popierając wariant przez Tuliszków (poza jednym radnym z Tuliszkowa). Poseł Bartosik zwrócił uwagę na wielkość powiatu tureckiego oraz fakt, że Turek optymalnie wpisuje się w założenia programu Kolej+

Dariusz Młynarczyk dziwił się, że Konin nie ma aspiracji stania się węzłem kolejowym, będąc jedynym ośrodkiem subregionalnym w Wielkopolsce, który takowym nie jest (Poznań, Piła, Leszno, aglomeracja kalisko-ostrowska są węzłami, tak jak Gniezno, Wrzenia czy Jarocin). Zwrócił uwagę, że wariant przez Władysławów jest nie do zaakceptowania, gdyż stacja końcowa Turek nie leżałaby w granicach miasta, ale co istotniejsze nie byłoby w przyszłości możliwości przedłużenia tej linii w kierunku na Łódź lub na Sieradz. Sprostował manipulacje przeciwników kolei o szacowanym potoku pasażerów na linii przez Tuliszków – (przywołał dane podane przez wiceministra infrastruktury – 1350 osób na wyjeździe z Turku i 1850 pasażerów przy wjeździe do Konina).

Lider turkowskiej PO zauważył, że rachunkiem ekonomicznym należy kierować się przy planowaniu połączeń kolejowych, tak jak postąpił Urząd Marszałkowski w Poznaniu wybierając wariant przez Tuliszków. Podkreślił, że przy publicznych inwestycjach infrastrukturalnych głównym argumentem jest podnoszenie standardu życia mieszkańców, a nie chęć zarabiania na budowie kanalizacji czy linii kolejowej.

Zakwestionował także pomysł rozwiązania hybrydowego (dowóz autobusami do Konina), zgłaszanego przez posła Nowaka.

Dlaczego mieszkańcy Turku chcąc pojechać do Poznania musieliby mieć podróż z przesiadką?
– dopytywał posła Dariusz Młynarczyk

Dariusz Jasak popierając linię przez Tuliszków, podkreślił sprawny i kulturalny sposób prowadzenia obrad sejmiku, stojący w sprzeczności z jego doświadczeniami z rady miejskiej. Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku obserwowała obrady sejmiku, ale czy wyciągnęła wnioski, to czas pokaże.

Damian Brzóska, prezes Tureckiej Izby Gospodarczej, poinformował, że turkowscy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości popierają budowę linii kolejowej do Turku wykorzystywanej do przewozów pasażerskich.


Tagi: , , , , , , , ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.