Jerzy Wesołowski triumfuje. Kolejna przegrana w sądzie burmistrza Turku

Jerzy Wesołowski

Przypominamy, że 31 stycznia 2017 r., Sąd Rejonowy w Turku I Wydział Cywilny wydał wyrok (Sygnatura akt IC 863/15), oddalający w całości pozew Romualda A. – Burmistrza Miasta Turku złożony w dn. 22 grudnia 2015 r., przeciwko Jerzemu Wesołowskiemu o zapłatę 2000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Sąd I instancji w uzasadnieniu m.in. wskazał, że potwierdziły się przypadki naruszenia praw pracowniczych wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Turku. Naruszenia te zostały stwierdzone przez Państwową Inspekcję Pracy podczas kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim Turku w czerwcu 2015 r. Informację o wynikach tej kontroli, o kierowaniu Urzędem Miejskim w Turku w sposób powodujący patologiczne sytuacje, Jerzy Wesołowski przekazał opinii publicznej za pośrednictwem mediów. Jerzy Wesołowski działał w imieniu Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” przy Starostwie Powiatowym w Turku, obejmującej swoim działaniem również Urząd Miejski Turku.

Od powyższego wyroku Sądu I instancji, Romualda A. – Burmistrz Miasta Turku złożył apelację. W piątek 28 kwietnia br., Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny wydał wyrok (Sygnatura akt I Ca 132/17) w przedmiotowej sprawie.

Sąd II instancji oddalił w całości apelację Romualda A. – Burmistrz Miasta Turku. Wyrok Sądu Rejonowego w Turku I Wydział Cywilny z 31 stycznia 2017 r. został utrzymany w mocy.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny m.in. wskazał, że Jerzy Wesołowski korzystał ze swobody wypowiedzi, w granicach uprawnionej krytyki, a jego działanie nie było bezprawne. Zamieszczone przez niego w mediach informacje nie wykraczały poza dozwoloną krytykę osób publicznych, a zatem nie naruszył więc dóbr osobistych Romualda A. – Burmistrza Miasta Turku. Burmistrz Romuald A. będąc osobą publiczną musi liczyć się z krytyką podejmowanych działań. Związki zawodowe, których zadaniem jest działanie na rzecz pracowników, są uprawnione do takiej krytyki. Przeprowadzone postępowanie sądowe wykazało, że za sprawą Romualda A. – Burmistrza Miasta Turku w Urzędzie Miejskim Turku nie działo się dobrze. Sąd Apelacyjny postępowanie takie uznał za niewłaściwe, a tym samym nie zasługujące na ochronę.

Romuald A. – Burmistrz Miasta Turku przegrał z Jerzy Wesołowski spór sądowy. Oznacza to, że informacje przekazane przez MOZ NSZZ „Solidarność” przy Starostwie Powiatowym w Turku opinii publicznej, a dotyczące sytuacji i przypadków stwierdzonych przez PIP w Urzędzie Miejskim Turku, są prawdziwe, tj.:

  • trzy przypadki sytuacji mobbingowych,
  • nie realizowanie kluczowych obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy w pracy (mobbingu, dyskryminacji, molestowania),
  • naruszenie ochrony związkowej w stosunku do pracownika Urzędu Miejskiego w Turku,
  • utrudnianie wykonywania działalności związkowej,
  • inne przypadki znaczącego naruszenia prawa.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Koninie jest prawomocny. A zgromadzony w sprawie materiał dowodowy stanowi istotny obraz zachowania pracodawcy – Romualda A. – Burmistrz Miasta Turku.

W imieniu Komisji MOZ NSZZ „Solidarność”
przy Starostwie Powiatowym w Turku
Przewodniczący Jerzy Wesołowski


Tagi: , , , ,

Kalendarz wydarzeń

« Maj 2019 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
sob 25

Turek. Wystawa Na zdrowie

6 maja - 27 czerwca
sob 25
sob 25
sob 25

Dni Malanowa

25 maja - 26 maja

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.