Malanowscy radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2021 rok

pieniądze

Tradycyjnie już sesje, które odbywają się w okolicach drugiej połowy grudnia mają na celu przyjęcie budżetu na kolejny rok. Nie inaczej było podczas wtorkowej sesji Rady Gminy Malanów. Poza wieloma uchwałami jakie tego dnia podjęli radni, niewątpliwie ta dotycząca budżetu na nowy 2021 rok była najważniejsza.

W tym roku planowanie wydatków a tym bardziej dochodów na kolejny rok było niezmiernie trudne ze względu na sytuację pandemiczną oraz kolejne obowiązki nakładane przez rząd na samorządy.

Łączne dochody Gminy Malanów zaplanowano na poziomie 34.267.802,00 zł. Podatki od nieruchomości, od transportu, podatek leśny czy rolny, to główne źródło finansowania. Do budżetu gminy wpływa także część podatku PIT i CIT a także opłaty za wodę i śmieci. Źródłem dochodów są również subwencje, te jednak są  przeznaczone na określone zadania a mimo to, np. subwencja oświatowa nie pokrywa w 100% wydatków.

Z kolei łączne wydatki budżetowe wyniosą 33.685.000,00 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 582.802,00 zł zostanie przeznaczona na częściową spłatę kredytów.

Największe wydatki na pomoc społeczną i oświatę 

Wydatki bieżące wyniosą 31.186.810.00 zł. W przeważającej części zostaną przeznaczone na pomoc społeczną i oświatę (w sumie ponad 20 mln). Natomiast majątkowe wyniosą 2.498.190,00 zł/ Zostaną przeznaczone m. in. na:

  • infrastrukturę wodociągową – 870.000,00 zł (Kanalizacja na ul. Stawiszyńskiej oraz Budowa wodociągów na terenie gminy),
  • gospodarkę komunalną – 131.000,00 zł (oświetlenie uliczne i drogowe),
  • drogi – 1.272.400,00 zł (Budowa ulicy Stawiszyńskiej oraz opracowanie projektów i dokumentacji),
  • oświatę – 180.000,00 (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie),
  • kulturę – 44.690,00 zł.

Niewątpliwie w nadchodzącym roku ważnym elementem decydującym o realizowaniu kolejnych inwestycji będą pozyskiwane środki zewnętrzne. W ostatnich dniach dotarły pozytywne informacje o dwóch kolejnych dofinansowaniach dla Gminy Malanów:

  • na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dziadowicach o salę sportową” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.000.000,00 zł
  • oraz na „Budowę ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie” – zadanie to zostało ujęte na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planowana wartość tej inwestycji (lata 2021-2022) wynosi – 2.315,440,31 zł.

Warto nadmienić, że projekt budżetu zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

DM


Tagi: , ,

« Styczeń 2021 » loading...
P W Ś C P S N
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.