Prywatyzacja ZE PAK. Zobowiązania inwestycyjne zrealizowane

ZE PAK Elektorwnia Pątnów (fot. zepak.pl)

Do prywatyzacji ZE PAK doszło 30 marca 1999 r., kiedy to zawarto umowę sprzedaży akcji spółki. Inwestorem strategicznym został Elektrim. Nabył wówczas ok. 40% akcji. Skarb Państwa zachował 50%, a ok. 10% przypadło pracownikom. Na mocy umowy prywatyzacyjnej inwestor zobowiązał się do utrzymywania łącznie wielkości mocy zainstalowanej na poziomie 2212 MW brutto.

Z końcem kwietnia 2018 r. ZE PAK złożył w ministerstwie raport zawierający wykaz inwestycji jakie musiał ponieść Elektrim, by wywiązać się z umowy. W ZE PAK inwestowano w odtworzenie i modernizację urządzeń zainstalowanych w elektrowniach. Zbudowano także blok energetyczny Pątnów II, który został przekazany do ruchu 29 lutego 2008 r.

Od marca 1999 r. do końca 2017 r. zainwestowano w sumie ok. 7,3 mld złotych

Zainwestowanie środków w takiej wysokości było możliwe m.in. dlatego, że do 2013 r. cały wypracowany zysk był dalej inwestowany, a dywidenda nie była wypłacana. Wysokość nakładów inwestycyjnych została potwierdzona przez renomowane w swojej dziedzinie niezależne podmioty. Zarząd ZE PAK uznał, że wielkość poniesionych nakładów oraz utrzymanie przez cały okres wielkości mocy na poziomie min. 2212 MW brutto, za wypełnienie zobowiązań zaciągniętych w umowie prywatyzacyjnej.

ZE PAK chce inwestować w Ościsłowo

Kopalnia Konin, wchodząca w skład grupy, zamierza inwestować w budowę odkrywki Ościsłowo. Niestety inwestycja stoi pod znakiem zapytania, z uwagi na problemy z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Nowy termin na załatwienie sprawy RDOŚ w Poznaniu ustalił na 5 czerwca 2018 r. Sprawa powróciła na poziom I instancji, czyli do RDOŚ, po utrzymaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji GDOŚ w Warszawie o zwróceniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. Kopalnia Konin w kwietniu 2018 złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Tagi: , ,

« maj 2022 » loading...
P W Ś C P S N
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.