Ruszyła potężna farma fotowoltaiczna Przykona

Przecięcie wstęgi, otwarcie farmy fotowoltaicznej Przykona. Trzeci od lewej: Mirosław Broniszewski, wójt gminy Przykona

EDP Renewables inauguruje w Wielkopolsce swoją największą w Europie elektrownię fotowoltaiczną. Niemal 308 000 dwustronnych paneli fotowoltaicznych wygeneruje energię, która wystarczy na zasilenie ponad 100 000 gospodarstw domowych roczne. Farma fotowoltaiczna Przykona będzie drugą co do wielkości instalacją tego typu w Polsce, ale dzięki możliwości zwiększenia mocy o dodatkowe 40 MW ma potencjał, aby stać się największą elektrownią fotowoltaiczną w Europie Środkowo-Wschodniej

Budowa trwała ponad rok, a w szczytowym okresie na placu budowy pracowało blisko 500 osób. Projekt ma całkowitą moc zainstalowaną na poziomie 200 MWp i będzie generował blisko 220 GWh rocznie, co pozwoli uniknąć wykorzystania tradycyjnych paliw kopalnych do wytworzenia tej samej ilości energii. Elektrownia Przykona zapobiegnie także emisji ponad 208 000 ton CO2 rocznie. Dodatkowo jej działalność wniesie znaczący wkład do budżetu samorządu lokalnego m.in. poprzez podatki, co jeszcze bardziej zwiększy korzyści ekonomiczne płynące z tego przedsięwzięcia w zakresie zrównoważonej energii.

Elektrownia fotowoltaiczna została zainstalowana na terenie zrekultywowanej kopalni węgla brunatnego – w ten sposób Przykona jawi się jako inspirujący przykład transformacji energetycznej zachodzącej w regionie Wielkopolski Wschodniej. Farma fotowoltaiczna położona jest na obszarze o powierzchni 270 hektarów, co odpowiada 375 boiskom do piłki nożnej.

– Jesteśmy więcej niż dumni, że możemy być częścią polskiej transformacji w kierunku produkcji czystej energii tutaj, w Przykonie. Nowa technologia umieszczona na nieczynnym terenie kopalni, dodatkowa infrastruktura i zaangażowanie firmy w nasze inicjatywy społeczne to korzyści dla naszego regionu – podkreśla Broniszewski.
– podkreśla Mirosław Broniszewski, wójt Przykony

Oprócz korzyści ekonomicznych i środowiskowych, jakie przyniesie ten projekt, EDP Renewables koncentruje się również na wspieraniu społeczności lokalnych, w których realizuje swoje projekty. Firma wspiera liczne inicjatywy z zakresu odpowiedzialności społecznej, takie jak: sport – np. doposażenie sprzętu Gminnego Klubu Sportowego z Teleszyna, edukacja – np. wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Przykonie i inne, jak np. wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych czy organizacja wigilii Bożego Narodzenia dla ludzi starszych i samotnych.


Tagi: , ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.