Turniej wiedzy pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”

Turniej wiedzy pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom” (2024)

W sobotę, w Tuliszkowie odbyły się  XXIV powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje miały na celu wyłonienie najlepszych z każdej kategorii, którzy wezmą udział w etapie wojewódzkim.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Podczas trwania turnieju druhowie z jednostki OSP Wielopole przeprowadzili instruktaż z zakresu pierwszej pomocy.

W eliminacjach powiatowych udział wzięło 45 osób, wyłonionych we wcześniejszych etapach.

 • w grupie I (szkoły podstawowe klasy 1-4) 18 osób,
 • w grupie II (szkoły podstawowe klasy 5-8) 18 osób, 
 • w grupie III (szkoły ponadpodstawowe) 9 osób.

Część pisemna składała się z zestawu 40 pytań zamkniętych. Po części pisemnej do finału zakwalifikowały się po 3 osoby z każdej kategorii wiekowej. Rozgrywki finałowe polegały na odpowiedzi ustnej na 5 pytań. Pytania sprawdzały wiedzę pożarniczą w szerokim zakresie. Po rozgrywkach finałowych etapu powiatowego kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Klasy I-IV

 1. Uczeń SP we Władysławowie
 2. Uczennica SP nr 1 w Turku)
 3. Uczennica SP w Kawęczynie

Klasy V-VIII

 1. Uczeń SP w Brudzewie
 2. Uczeń SP nr 1 w Turku
 3. Uczennica SP w Galewie

Szkoły ponadpodstawowe

 1. Uczeń ZSR CKP w Kaczkach Średnich
 2. Uczeń ZSR CKP w Kaczkach Średnich
 3. Uczennica LO w Turku.
Opracowanie: mł. kpt. Jarosław Kołuda (PSP Turek)

Tagi:

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.