Unijna Platforma Regionów Węglowych w Procesie Transformacji szansą dla subregionu

Subregion Wielkopolski wschodniej, który do tej pory słynął z przemysłu paliwowo-energetycznego ma bardzo poważny problem, by nadal rozwijać się. To wiadomo nie od dziś. Jest jednak szansa aby dokonać transformacji. Wczoraj do południa, w turkowskim magistracie odbyło się spotkanie poświęcone działaniom podejmowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Związane było z nowym instrumentem finansowym Unii Europejskiej dla terenów pokopalnianych, jakim jest Platforma Regionów Węglowych w Procesie Transformacji (Coal Regions in Transition Platform) przy Komisji Europejskiej.

Organizatorem spotkania, na które zaproszeni zostali m.in. samorządowcy powiatu tureckiego był Maciej Sytek – pełnomocnik Marszałka ds. Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Rok temu przystąpiliśmy do wspólnych działań z samorządami wschodniej części województwa wielkopolskiego w zakresie transformacji regionu– przypomniał na wstępie spotkania poseł Tomasz Nowak.

Dzięki podjętym staraniom powstał projekt Dolina Energii, który da możliwość sięgania po unijne pieniądze dla tzw. terenów pogórniczych. Ma on wskazać kierunek rozwoju oparty na nowoczesnych technologiach, trochę innej wizji energetyki. Pomysł został przyjęty przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, samorząd województwa, a także Ministra Energii. Jak podkreślił poseł PO pomysł zakłada rozwój całej Wielkopolski wschodniej bez faworyzowania żadnego powiatu. Stąd też narodziła się idea powołania pełnomocnika na region wschodni, którym został Maciej Sytek.

Platforma powęglowa motorem napędowym dla subregionu Wielkopolski wschodniej

Wtorkowe spotkanie miało na celu przybliżenie czym jest platforma powęglowa. Jak usłyszeliśmy Unia Europejska zabezpieczyła na nią blisko 5 mld euro, z których będą mogły skorzystać samorządy, przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne, pozarządowe m.in. z powiatu tureckiego. Środki dedykowane są tylko terenom pogórniczym. W Polsce są trzy regiony, które znalazły się w platformie powęglowej, to: Śląsk, Dolny Śląsk oraz Wielkopolska i każdy z nich może starać się o wspomniane pieniądze. W Wielkopolsce są to powiaty: kolski, koniński, m. Konin, słupecki oraz turecki.

Nowe technologie energetyczne ratunkiem dla subregionu

Jak podkreślił pełnomocnik na przeszłość nie mamy wpływu i dzisiaj należy intensywnie współpracować, żeby sytuację gospodarczą zmieniać. Z tego powodu stawia się na inteligentne specjalizacje, które zostały uznane za najważniejsze dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

Dzisiaj tworzymy nowe inteligentne specjalizacje dedykowane dla subregionu wschodniej Wielkopolski, które będą pozwalały się rozwijać. W tej chwili trwają pracę nad przygotowaniem strategii rozwoju do 2030 roku i dobrze, abyśmy mieli na to wpływ – mówił Maciej Sytek.

Zaznaczył, że w tej chwili Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pracuje nad tym, aby wydzielić te inteligentne specjalizacje, które miałyby preferencje przy zdobywania środków.

Na ten moment są to propozycje, które będą poddane daleko idącym konsultacjom. Wydzielono trzy obszary w subregionie z największym potencjałem rozwojowym:

  • OZE czyli odnawialne źródła energii –> (np.: energia solarna, wiatrowa, geotermalna, wykorzystanie biogazu, itp.),
  • elektromobilność –> (np.: produkcja baterii i ogniw paliwowych, produkcja autobusów hybrydowych i elektrycznych, itp.),
  • technologie wodorowe.

Dlaczego właśnie te? Bo dają szansę na wykorzystanie potencjału kapitału ludzkiego subregionu konińsko-tureckiego.

Nie możemy popełnić takiego błędu jak na Śląsku. Ponieważ tam zwalnianym górnikom dawano wysokie odprawy oraz kursy na przyuczenie się do nowego zawodu, np. na kosmetyczkę. Z górników trochę na siłę próbowano zrobić osoby, które miały otworzyć działalność gospodarczą. Większość środków z odpraw nie została przeznaczona jednak na uruchomienie swojego biznesu; górnicy przeznaczyli je na konsumpcję.

Szansa możliwa tylko przy zgodnej współpracy samorządów

Platforma powęglowa z pewnością jest ogromną szansą, ale trzeba podjąć przede wszystkim wspólne działania. Nowe narzędzie będzie uruchomione w perspektywie 2021 – 2027. Co ważne nie chodzi wyłącznie o projekty związane z samą energetyką, ale takie które zmieniłyby subregion. Dlatego mogą się tu znaleźć projekty kulturalne, edukacyjne, drogowe, a nawet transportowe i inne. Celem jest, aby jakość życia na tym terenie polepszyła się.

Musimy myśleć nie tylko o projektach biznesowych, chociaż są one bardzo ważne, bo muszą zapewnić pracę. Musimy myśleć również o projektach prospołecznych – zaznaczył pełnomocnik.

To czego oczekuje Maciej Sytek po wczorajszym spotkaniu od samorządowców to przede wszystkim pomysłów i projektów wykraczających poza interes własny jednej gminy. Z pewnością Komisja Europejska będzie stawiała na duże projekty angażujące współpracę różnych podmiotów z kilku gmin, a nawet kilku powiatów.

Jeżeli nie zaczniemy myśleć w kategoriach wspólnych, to trudno nam będzie z tych pieniędzy skorzystać – zwrócił uwagę Sytek.

Dlatego pierwsze idee, pomysły na projekty pełnomocnik chciałby zobaczyć już na początku kwietnia. Na tym etapie nie muszą to być pełne dokumentacje. Z pewnością będzie to proces rozłożony na kilka, może kilkanaście lat. W związku z tym pełnomocnik Sytek zachęcał, by wyzbyć się myślenia zastanymi schematami. Teraz jest odpowiedni czas na przełamywanie barier i zgłaszanie odważnych, wspólnych propozycji. Później, gdy Komisja Europejska domknie szczegóły platformy powęglowej, trzeba będzie się do nich już tylko dostosować.

Każdy sobie rzepkę skrobie

Wiele pytań mieli samorządowcy. Niestety niepotrzebnie skupiając się teraz na szczegółach umykało im szersze spojrzenie na cały subregion. Z tego powodu nadal myślą przez pryzmat interesów swojej gminy, a nie szerszej współpracy. Samorządowcy wpierw muszą wiedzieć czego chcą, a potem jak to zdefiniują i wspólnie zaaprobują, to przyjdzie czas na dookreślenie szczegółów.

Kolejne spotkanie planowane jest na początek kwietnia. Do tego czasu samorządowcy powinni przedstawić pomysły, które chcieliby aby były realizowane z wykorzystaniem środków platformy powęglowej.


Tagi: , , , ,

« Maj 2020 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.