Wicemarszałek Grabowski podpisał umowy. Sołectwa wypięknieją

Podpisanie umów | konkurs Pięknieje wielkopolska wieś - wicemarszałek Krzysztof Grabowski

Wielkopolska Odnowa Wsi - logoPod koniec czerwca informowaliśmy, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wyniki konkursu “Pięknieje wielkopolska wieś”. Radni przyznali dofinansowanie na realizację projektów w 124 sołectwach. W tym gronie znalazło się także 8 sołectw z powiatu tureckiego. W minioną środę wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał z wójtami sześciu gmin umowy o przyznaniu dotacji. Po dwa projekty realizowane będą w gminach Brudzew i Kawęczyn.

“Pięknieje wielkopolska wieś” jest sztandarowym konkursem samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Każdego roku gminy zgłaszają około 300 projektów z zakresu zagospodarowania sołeckiej przestrzeni publicznej, kultywowania tradycji społeczności lokalnych czy też zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego. Popularność konkursu powoduje, że nie dla wszystkich starczy środków zabezpieczonych w budżecie województwa. Wspominał o tym wicemarszałek Grabowski

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Zawsze jest niedosyt, bo chciałoby się więcej. A nie wszyscy mogą być tymi środkami obdarowani, więc tym bardziej gratuluję. Cieszę się, że możemy dzisiaj spotkać się – mówił Krzysztof Grabowski.

Nagrodzone sołectwa – Chrząblice, Brudzew, Rzechta, Głuchów, Ciemień

W konkursie gminy mogły wnioskować o dotację w wysokości do 30 tys. złotych. O sukcesie decydowało przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców sołectwa w realizację projektu. Nie bez znaczenia był także wkład finansowy gminy, a także środki z funduszu soiłeckiego.

 1. Gmina Brudzew – sołectwo Chrząblice
  tytuł projektu: Chrząblice chrzanu tradycje
  dotacja: 13 tys. zł
  wartość całkowita: 45 690,00 zł
  Celem projektu jest kultywowanie tradycji lokalnych poprzez organizację warsztatów kulinarnych, organizację Dnia Chrzanu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, a także nakręcenie filmu promującego sołectwo Chrząblice.
 2. Gmina Brudzew – sołectwo Brudzew
  tytuł projektu: Orkiestra Dęta od 100 lat łączy pokolenia
  dotacja: 30 tys. zł
  wartość całkowita: 85 328,03 zł
  W ramach zadania zakupione zostaną instrumenty dla lokalnej orkiestry dętej oraz poprawiona zostanie estetyka infrastruktury publicznej poprzez remont wieży widokowej znajdującej się w centrum wsi.
 3. Gmina Dobra – sołectwo Rzechta
  tytuł projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzechcie poprzez wykonanie prac remontowych
  dotacja: 13 tys. zł
  wartość całkowita: 22 750,00 zł
  Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu prac remontowych wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej.
 4. Gmina Kawęczyn – sołectwo Głuchów
  tytuł projektu: Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Głuchowie
  dotacja: 21 tys. zł
  wartość całkowita: 55 986,11 zł
  Projekt obejmuje stworzenie miejsca na ognisko, montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zielenią.
 5. Gmina Kawęczyn – sołectwo Ciemień
  tytuł projektu: Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu
  dotacja: 30 tys. zł
  wartość całkowita: 58 544,65 zł
  Zadanie polega na budowie altany rekreacyjnej oraz utwardzeniu terenu wokół niej.

Nagrodzone sołectwa – Ewinów-Trzymsze, Piętno, Chlebów

 1. Gmina Przykona – sołectwo Ewinów-Trzymsze
  tytuł projektu: Remont i malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Ewinowie
  dotacja: 24 500 zł
  wartość całkowita: 54 950,87 zł
  W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont świetlicy wiejskiej w postaci malowania elewacji zewnętrznej i wymiany rynien, a także malowaniu pomieszczenia wewnętrznego, w którym znajduje się siłownia.
 2. Gmina Tuliszków – sołectwo Piętno
  tytuł projektu: Oczyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Piętno
  dotacja: 28 900 zł
  wartość całkowita: 51 892,82 zł
  Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół stawu poprzez oczyszczenie terenu, ułożenie chodnika, zamontowanie ławek, wybudowanie drewnianego pomostu oraz aranżację zielenią.
 3. Gmina Turek – sołectwo Chlebów
  tytuł projektu: Chlebów – miejscowość z tradycją wypiekania chleba
  dotacja: 28 tys. zł
  wartość całkowita: 59 270,23 zł
  W ramach zadania wybudowany zostanie piec do wypieku chleba, grillowania oraz wędzenia, zakupione zostaną niezbędne akcesoria do wypiekania chleba oraz zorganizowane zostanie „Święto Chleba” wraz z warsztatami kulinarnymi.
Fot. Facebook/Gmina i Miasto Tuliszków

Tagi: , ,

« Kwiecień 2021 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.