Zarząd OSP w Wyszynie z absolutorium. Druhowie podsumowali rok

OSP Wyszyna. Walne zebranie sprawozdawcze

Cykl tegorocznych spotkań sprawozdawczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie tureckim trwa. W sobotę, Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynie dokonała podsumowania minionego roku w swojej jednostce. Przy tej okazji odbyło się również wręczenie odznaczeń i podziękowań dla druhów OSP.

Na początku każdego roku jednostki OSP spotykają się aby podsumować działania roku poprzedniego. Z zaproszenia prezesa OSP Wyszyna Mirosława Janiaka na walne zebranie sprawozdawcze skorzystali m.in. radny powiatu tureckiego Zdzisław Wojtkowiak, zastępca komendanta PSP w Turku kpt. Piotr Pietrucha, komendant gminny OSP we Władysławowie Witold Dębiński, dyrektor SP w Wyszynie Małgorzata Klimaszewska, przedstawicielki stowarzyszenia „Wyszyńskie Kasztelanki”, przedstawiciele OSP Kałek i Tuliszków. Spotkanie poprowadził druh Romuald Milling.

OSP w Wyszynie liczy sobie obecnie 86 druhów (79 zwyczajnych i 7 honorowych) w tym kobiet 12 kobiet

W 2017 roku odbyły się trzy posiedzenia Zarządu OSP Wyszyna. Ubiegły rok był kolejnym, w którym ochotnicy podnosili swoje kwalifikacje podczas kursów szkoleniowych. Do akcji ratowniczych wyjeżdżali 11 razy. Druhowie współpracują również ze stowarzyszeniem „Wyszyńskie Kasztelanki”, szkołą podstawową oraz zaprzyjaźnionymi jednostkami OSP.

W ciągu minionych 12 miesięcy ochotnicy poświęcali swój czas na wykonywanie prac społecznych na rzecz jednostki. Ponadto zorganizowali festyn „Bezpieczne wakacje”, wspólne ubieranie choinki, byli głównym organizatorem Biegu Służb Mundurowych HUSAR RACE. W roku 2017 brali udział w zawodach na szczeblu gminnym i powiatowym. Drużyna żeńska może się poszczycić zajęciem II miejsca, a męska I w zawodach gminnych. W powiatowych zawodach drużyna żeńska zajęła V, natomiast męska VI.

Jednostka w roku 2017 uzyskała dochody w wysokości około 37 154 zł w tym: składki członkowskie 1220 zł, darowizny i zbiórki pieniężne 3100 zł (w tym 1% podatku z tyt. pożytku publicznego 1971,92 zł), dotacje pieniężne z jednostek samorządu terytorialnego 1988 zł. Wydatki wyniosły przeszło 34 615 zł.

2018 będzie rokiem pracowitym

Na spotkaniu przedstawiono również plany na bieżący rok. Jednostka planuje przyjąć nowych członków, przeprowadzić remont kuchni, dachu, dokończyć remont garaży. Także i w tym roku będą organizować bieg służb mundurowych. Chcą także pozyskać sprzęt pożarniczy w tym torbę medyczną z kompletnym wyposażeniem, aparaty powietrzne, sprzęt hydrauliczny, sprzęt burzący oraz zakupić umundurowanie. Z budżetu gminy zamierzają uzyskać dofinansowanie na kwotę 25 000 zł.

Niestety przyglądając się ubiegłorocznym dotacjom z urzędu gminy nie wygląda to optymistycznie.

W zeszłym roku pisaliśmy pięć wniosków do rady gminy. Żaden wniosek nie przeszedł. Jedyne pieniądze jakie otrzymaliśmy w tamtym roku, to jest około 488 zł dopłaty do energii i 1400 zł na dofinansowanie do umundurowania koszarowego. Jest jak jest. Mamy takie władze, nic nie poradzimy. My robimy biegi, promocje dla gminy, jak żadna inna jednostka, a jesteśmy po prostu spychani na margines. Będziemy dążyć żeby to zmienić, nie będziemy tylko my coś dawać, a będziemy żądać – mówiono na zebraniu

Na zebraniu sprawozdawczym zabrakło zaproszonych przedstawicieli gminy. Pod koniec zebrania pojawił się wójt gminy Władysławów Krzysztof Zając, składając życzenia noworoczne.

Druhny i druhowie udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP Wyszyna

W trakcie zebrania podjęto również uchwałę o podwyższeniu kategorii jednostki z IV na III, oraz uzupełniono skład komisji rewizyjnej.

Na zebraniu głos zabrał kpt. Piotr Pietrucha życząc realizacji planów w roku 2018. W imieniu własnym i starosty tureckiego druhnom i druhom dziękował także Zdzisław Wojtkowiak za aktywną działalność, za wkład pracy w poprawę bezpieczeństwa i ochronę zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Sobotnie zebranie było również okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań dla druhów strażaków oraz osób wspierających jednostkę OSP Wyszyna.


Tagi: , , , , , , , ,

« Czerwiec 2020 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.